<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1. Strona g?ówna

    

   Zebrania kierowników jednostek uczestnicz?cych w wykonywaniu procedur transplantacyjnych

    

          

    
    
   Zebrania kierowników jednostek 
   O?rodki przeszczepiaj?ce nerki 
   O?rodki przeszczepiajace trzustk?, wyspy trzustkowe 
   O?rodki przeszczepiaj?ce watrob? 
   O?rodki przeszczepiaj?ce jelito 
   O?rodki przeszczepiaj?ce serce 
   O?rodki przeszczepiaj?ce p?uca 
   O?rodki wykonuj?ce z?o?one przeszczepy wielotkankowe 
   O?rodki pobieraj?ce i przeszczepiaj?ce i o?rodki pobieraj?ce komórki krwiotwórcze 
   O?rodki przeszczepiaj?ce tkanki oka 
   O?rodki pobieraj?ce i/lub przeszczepiaj?ce, stosuj?ce tkanki biowitalne 
   O?rodki kwalifikuj?ce 

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

     

   2023 r.

    

   2022 r.

   Zdalne spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych nerki oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków, Kierowników o?rodków kwalifikuj?cych do przeszczepienia nerki oraz Kierowników Pracowni Zgodno?ci Tkankowej
   24 marca (czwartek) godz. 11.00

   Program

   Powitanie

   Dr hab. Artur Kamiński

   11.00

   Krajowa lista osób oczekuj?cych na przeszczepienie nerki w 2020 i 2021 r.

   Dr Dorota Lewandowska

   15 min.

   ?wiadczenia gwarantowane obejmuj?ce kwalifikacj? i monitorowanie pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepienia nerki lub nerki z trzustk?

   AOTM iT

   20 min.

   Immunologia biorcy nerki

   mgr Agnieszka Ja?brzykowska

   20 min.

   e-Transplant; budowa ?nowych rejestrów transplantacyjnych”

   mgr Pawe? Koz?owski
   (Centrum e-Zdrowia)

   20 min.

   Wyniki przeszczepiania nerek w poszczególnych o?rodkach  

   Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   15 min.

   Chorzy ?zawieszeni” na KLO

   Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   15 min.

   Koordynatorzy Wojewódzcy Poltransplantu

   mgr Teresa Danek

   10 min.

   Przeszczepianie nerek HCV + biorcom HCV – - do?wiadczenia w?asne

   Dr hab. med. Aureliusz Kolonko

   10 min.

   Ocena spraw zwi?zanych z przeszczepianiem nerek; 5-10 minut dla:

   Konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej – prof. Lech Cierpka

   60 min.

   Prezesa PTT - prof. Alicja D?bska-?lizień

   Przewodnicz?cego Krajowej Rady Transplantacyjnej – prof. Roman Danielewicz

   Dyrektora Poltransplantu – dr hab. Artur Kamiński

   Przedstawiciela MZ - mgr Magdalena Kramska

   Konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii – prof. Ryszard Gellert

   Wolne wnioski. Dyskusja. Zakończenie spotkania

   Prowadzi dr. hab. med. Artur Kamiński

   Zdalne spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych p?uca oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków; 18 marca 2022 r. (pi?tek) godz. 11.00

   Program

   Powitanie. Plan spotkania.

   dr hab. Artur Kamiński

   11.00

   Geografia pobrań p?uc do przeszczepienia

   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   10 min

   Koordynacja pobrań i przeszczepień p?uc

   Krystyna Antoszkiewicz

   15 min

   Krajowa lista osób oczekuj?cych na przeszczepienie p?uc

   dr Dorota Lewandowska

   15 min

   Do?wiadczenia w?asne o?rodków; 10 minut dla:

   Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
   UCK w Gdańsku

   40 min

   Oddzia? i Klinika Torakochirurgii
   UM w Poznaniu

   Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji PUM w Szczecinie

   Katedra i Oddzia? Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ?UM, Zabrze

   e-Transplant; budowa ?nowych rejestrów transplantacyjnych

   mgr Pawe? Koz?owski (Centrum e-Zdrowia)

   20 min

   Wyniki przeszczepiania p?uc w poszczególnych o?rodkach

   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   10 min

   Regionalni koordynatorzy Poltransplantu

   mgr Teresa Danek

   10 min

   Ocena spraw zwi?zanych z przeszczepianiem p?uc; 5-10 minut dla:

   Konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej – prof. Lech Cierpka

   40 min

   Prezesa Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego – prof. Alicja D?bska-?lizień

   Przewodnicz?cego Krajowej Rady Transplantacyjnej – prof. Roman Danielewicz

   Dyrektora Poltransplantu – dr hab. Artur Kamiński

   Przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia – mgr Magdalena Kramska

   Wolne wnioski. Dyskusja. Zakończenie spotkania

   Prowadzi dr. hab. med. Artur Kamiński

   13.45

    

   Zdalne spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych w?troby oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków; 17 marca 2022 r. (czwartek) godz. 11.00

   Powitanie. Plan spotkania.

   dr hab. Artur Kamiński

   11.00

   Geografia pobrań w?trób  do przeszczepienia

   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   10 min

   Koordynacja pobrań i przeszczepień w?trób

   Krystyna Antoszkiewicz

   15 min

   Krajowa lista osób oczekuj?cych na przeszczepienie w?troby

   dr Dorota Lewandowska

   15 min

   Do?wiadczenia w?asne o?rodków; 10 minut dla:

   Kliniki Chirurgii Ogólnej, Chirurgii W?troby i Chirurgii Transplantacyjnej, Szpital Uniw. nr 1 w Bydgoszczy

   90 min

   Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej UCK w Gdańsku

   Oddzia?u Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SPSK ?UM w Katowicach

   Oddzia?u Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej’ SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

   Kliniki Ch. Ogólnej, Transplantacyjnej i W?troby WUM

   Kliniki Chirurgii Dzieci?cej i Transplantacji Narz?dów,
   Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

   Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
   Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus, UCK WUM

   Katedry i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej UM we Wroc?awiu

   Klinicznego Oddzia?u Chirurgii Transplantacyjnej, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wroc?awiu

   e-Transplant; budowa ?nowych rejestrów transplantacyjnych

   mgr Pawe? Koz?owski (Centrum e-Zdrowia)

   20 min

   Wyniki przeszczepiania w?troby w poszczególnych o?rodkach

   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   10 min

   Regionalni koordynatorzy Poltransplantu

   mgr Teresa Danek

   10 min

   Ocena spraw zwi?zanych z przeszczepianiem w?troby; 5-10 minut dla:

   Konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej – prof. Lech Cierpka

   40 min

   Prezesa PTT - prof. Alicja D?bska-?lizień

   Przewodnicz?cego Krajowej Rady Transplantacyjnej – prof. Roman Danielewicz

   Dyrektora Poltransplantu – dr hab. Artur Kamiński

   Przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia – mgr Magdalena Kramska

   Wolne wnioski. Dyskusja. Zakończenie spotkania

   Prowadzi dr. hab. med. Artur Kamiński

   14.30

    


   Zdalne spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych serca oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków; 16 marca 2022 r. (?roda) godz. 11.00

   Program

   Powitanie. Plan spotkania.

   dr hab. Artur Kamiński

   11.00

   Geografia pobrań serc do przeszczepienia

   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   10 min

   Koordynacja pobrań i przeszczepień ser

   Krystyna Antoszkiewicz

   15 min

   Krajowa lista osób oczekuj?cych na przeszczepienie serca

   dr Dorota Lewandowska

   15 min

   Do?wiadczenia w?asne o?rodków; 10 minut dla:

   Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
   UCK w Gdańsku

   60 min

   Oddzia? Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Krakowski Szpital Specj. im JP II

   Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii UM w Poznaniu

   Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii Instytutu Kardiologii w Warszawie

   Oddzia? Kliniczny Kardiochirurgii Centrum Chorób Serca we Wroc?awiu

   Katedra i Oddzia? Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ?UM, Zabrze

   e-Transplant; budowa ?nowych rejestrów transplantacyjnych

   mgr Pawe? Koz?owski (Centrum e-Zdrowia)

   20 min

   Wyniki przeszczepiania p?uc w poszczególnych o?rodkach

   Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   10 min

   Regionalni koordynatorzy Poltransplantu

   mgr Teresa Danek

   10 min

   Ocena spraw zwi?zanych z przeszczepianiem p?uc; 5-10 minut dla:

   Konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej – prof. Lech Cierpka

   40 min

   Prezesa PTT - prof. Alicja D?bska-?lizień

   Przewodnicz?cego Krajowej Rady Transplantacyjnej – prof. Roman Danielewicz

   Dyrektora Poltransplantu – dr hab. Artur Kamiński

   Przedstawiciela MZ - mgr Magdalena Kramska

   Wolne wnioski. Dyskusja. Zakończenie spotkania

   Prowadzi dr. hab. med. Artur Kamiński

   14.15

    

   2020 r.

   Zdalne spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych w?trob?
   oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków;
   9 listopada 2020 r. (poniedzia?ek) godz. 9.00

   Program

   Powitanie. Plan spotkania.

   dr hab. Artur Kamiński

   9.00

   Biologia i epidemiologia wirusa  SARS-CoV-2

   prof. Tomasz Dzieci?tkowski

   9.05

   Pobieranie i przeszczepianie oraz kwalifikacja do leczenia przeszczepieniem w?troby w czasach pandemii COVID-19. Podsumowanie. Liczby.

   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   9.50

   Aktywno?? transplantacyjna w obszarze pobierania i przeszczepiania w?troby oraz kwalifikacji chorych do leczenia przeszczepieniem. Do?wiadczenia w?asne o?rodka przekazane przez jego przedstawiciela.

   Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
   UCK w Gdańsku

   10.00

   Oddzia? Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
   ?UM w Katowicach

   10.10

   Oddzia? Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Oddzia? Chirurgii Naczyniowej
   SP WSzZ w Szczecinie

   10.20

   Klinika Chirurgii Dzieci?cej i Transplantacji Narz?dów
   CZD Warszawa

   10.30

   Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i W?troby CSK
   UCK WUM, Warszawa

   10.40

   Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SKDJ
   UCK WUM, Warszawa

   10.50

   Koordynacja pobrań narz?dów, w tym pobrań w?troby

   mgr Krzysztof Zaj?c

   11.00

   Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

   mgr Magdalena Kramska

   11.10

   Wolne wnioski. Dyskusja. Inne sprawy.

   Prowadzi dr. hab. med. Artur Kamiński

   11.40
   Koniec spotkania planowany jest o godz. 12.00

    

   Zdalne spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych serce
   oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków;

   9 listopada 2020 r. (poniedzia?ek) godz. 12.00

   Program

   Powitanie. Plan spotkania.

   dr hab. Artur Kamiński

   12.00

   Biologia i epidemiologia wirusa  SARS-CoV-2

   prof. Tomasz Dzieci?tkowski

   12.05

   Pobieranie i przeszczepianie oraz kwalifikacja do leczenia przeszczepieniem serca w czasach pandemii COVID-19. Podsumowanie. Liczby.

   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   12.50

   Aktywno?? transplantacyjna w obszarze pobierania i przeszczepiania serca oraz kwalifikacji chorych do leczenia przeszczepieniem. Do?wiadczenia w?asne o?rodka przekazane przez jego przedstawiciela.

   Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
   UCK w Gdańsku

   13.00

   Oddzia? Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
   KSS w Krakowie

   13.10

   Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
   Katedry Kardio-Torakochirurgii
   UM w Poznaniu

   13.20

   Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
   IK Warszawa

   13.30

   Katedra i Oddzia? Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ?UM

   13.40

   Koordynacja pobrań narz?dów, w tym pobrań serca

   dr Adam Parulski

   13.50

   Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

   mgr Magdalena Kramska

   14.00

   Wolne wnioski. Dyskusja. Inne sprawy.

   Prowadzi dr. hab. med. Artur Kamiński

   14.40
   Koniec spotkania planowany jest o godz. 15.00

    

   Zdalne spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych p?uca
   oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków;

   9 listopada 2020 r. (poniedzia?ek) godz. 15.00

   Program

   Powitanie. Plan spotkania.

   dr hab. Artur Kamiński

   15.00

   Biologia i epidemiologia wirusa  SARS-CoV-2

   prof. Tomasz Dzieci?tkowski

   15.05

   Pobieranie i przeszczepianie oraz kwalifikacja do leczenia przeszczepieniem p?uc w czasach pandemii COVID-19. Podsumowanie. Liczby.

   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   15.50

   Aktywno?? transplantacyjna w obszarze pobierania i przeszczepiania p?uc oraz kwalifikacji chorych do leczenia przeszczepieniem. Do?wiadczenia w?asne o?rodka przekazane przez jego przedstawiciela.

   Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
   UCK w Gdańsku

   16.00

   Oddzia? i Klinika Torakochirurgii
   UM w Poznaniu

   16.10

   Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji
   PUM w Szczecinie

   16.20

   Katedra i Oddzia? Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ?UM, Zabrze

   16.30

   Koordynacja pobrań narz?dów, w tym pobrań p?uc

   dr Wojciech Saucha

   16.40

   Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

   mgr Magdalena Kramska

   16.50

   Wolne wnioski. Dyskusja. Inne sprawy.

   Prowadzi dr. hab. med. Artur Kamiński

   17.40
   Koniec spotkania planowany jest o godz. 18.00

    

   Zdalne spotkanie Kierowników o?rodków kwalifikuj?cych i przeszczepiaj?cych nerki oraz trzustk?,
   Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków, oraz Kierowników pracowni zgodno?ci tkankowej
   10 listopada 2020 r. (wtorek) godz. 9.00

   Program

   Powitanie. Plan spotkania.

   dr hab. Artur Kamiński

   9.00

   Biologia i epidemiologia wirusa  SARS-CoV-2

   prof. Tomasz Dzieci?tkowski

   9.05

   Pobieranie i przeszczepianie oraz kwalifikacja do leczenia przeszczepieniem nerki w czasach pandemii COVID-19. Podsumowanie. Liczby.

   dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   9.50

   Aktywno?? transplantacyjna w obszarze pobierania i przeszczepiania nerek oraz trzustki oraz kwalifikacji chorych do leczenia przeszczepieniem. Do?wiadczenia w?asne o?rodka przekazane przez jego przedstawiciela.

   Oddzia? Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
   WSzS w Olsztynie

   10.00

   Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii
   CSK MSWiA, Warszawa

   10.10

   Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK
   UCK WUM, Warszawa

   10.20

   Klinika Chirurgii Dzieci?cej i Transplantacji Narz?dów
   CZD Warszawa

   10.30

   Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SKDJ
   UCK WUM, Warszawa

   10.40

   Oddzia? Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii.
   Szpital Uniwersytecki w Krakowie

   10.50

   Koordynacja pobrań narz?dów, w tym nerek

   mgr ?ukasz Górski

   11.00

   Odczulanie wysokoimmunizowanych chorych oczekuj?cych na przeszczepienie nerki

   prof. Marek My?lak

   11.10

   Diagnostyka immunologiczna chorych oczekuj?cych na przeszczepienie nerki - nowy algorytm badań i kryteria wyboru biorcy nerki

   dr Gra?yna Moszkowska

   dr Hanna Zielińska

   11.30

   Pracownia zgodno?ci tkankowej w nowych rejestrach transplantacyjnych

   mgr Agnieszka Ja?brzykowska

   11.50

   Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

   mgr Magdalena Kramska

   12.10

   Wolne wnioski. Dyskusja. Inne sprawy.

   dr hab. Artur Kamiński

   12.45

    

   2019 r.

   Spotkanie kierowników o?rodków kwalifikuj?cych i przeszczepiaj?cych nerki, pracowni typowania tkankowego oraz koordynatorów transplantacyjnych

   Spotkanie kierowników o?rodków kwalifikuj?cych i przeszczepiaj?cych nerki,
   pracowni typowania tkankowego oraz koordynatorów transplantacyjnych
   Warszawa 18– 06 - 2019 r., od godz. 12.00 do 17.00

   Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Z?ota 48/54

   Temat

   Wyk?adowca

   Wst?p i powitanie go?ci

   Dr hab. med. Artur Kamiński

   Kampania ?Solidarnie dla transplantacji”

   Olga Lasota
   (Fabryka Komunikacji Spo?ecznej)

   Kwalifikacja i przeszczepianie nerek w Polsce w 2018 r.

   Dr n. med. Dorota Lewandowska

   Wykorzystanie nerek zdyskwalifikowanych przez regionalne zespo?y transplantacyjne

   Dr n. med. Anna Pszenny

   Rejestr zdarzeń i reakcji niepo??danych

   Dr n. med. Anna Pszenny

   Biorcy wysokoimmunizowani - identyfikacja, leczenie i monitorowanie

   Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik
   Dr n. med. Gra?yna Moszkowska

   Funkcjonowanie programu LD

   Mgr Ma?gorzata Hermanowicz

   Do?wiadczenia przeszczepień od LD w USA

   Dr n. med. Beata Mierzejewska
   Prof. dr. hab. med. Stanis?aw Stepkowski

   Nowe rejestry – zespo?y do wspó?pracy z CSIOZ

   Dr n. med. Dorota Lewandowska

   Podsumowanie

    

   Po zakończeniu spotkania (ok. godz. 16.00) zapraszamy na obiad 

    

    

    

   Warszawa 2019-04-09

   Spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych narz?dy klatki piersiowej oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków.

   9 kwietnia 2019 r. (wtorek), godz. 11.00.
   Siedziba Poltransplantu (ale 5 pi?tro).

   Program

   Powitanie. Plan spotkania.

   Dr hab. Artur Kamiński

   ?Solidarnie dla Transplantacji; Zgoda na ?ycie”. Kampania promuj?ca dawstwo i medycyn? transplantacyjn? w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.

   Olga Lasota
   (FKS, Fundacja Komunikacji Spo?ecznej)

   Koordynacja pobrań i przeszczepień serca i p?uc.

   Wielonarz?dowe przeszczepy serca, p?uc i innych narz?dów.

   Krystyna Antoszkiewicz

   Lista oczekuj?cych na przeszczepienie serca i p?uc.

   Dr Dorota Lewandowska

   Rejestr przeszczepień serca i p?uc.

   Dr Piotr Malanowski

   Zdarzenia i reakcje niepo??dane w pobieraniu  i przeszczepianiu serca i p?uc.

   Dr n. med. Anna Pszenny

   Alokacja serca i p?uc oraz nowy system teleinformatyczny Poltransplantu.

   Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   Sprawy ró?ne.

    

   Spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych w?trob? oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków

   Warszawa 2019-04-02

   Spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych w?trob? oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków

   Siedziba Poltransplantu (ale 5 pi?tro). 2 kwietnia 2019 r. (wtorek), godz. 11.00.
   Program

   Powitanie. Plan spotkania.

   Dr hab. Artur Kamiński

   ?Solidarnie dla Transplantacji” Zgoda na ?ycie. Kampania promuj?ca dawstwo i medycyn? transplantacyjn?.

   Olga Lasota

   Koordynacja pobrań i przeszczepień w?troby.

   Krystyna Antoszkiewicz

   Przeszczepianie w?troby i innych narz?dów.

   Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   Lista oczekuj?cych na przeszczepienie w?troby.

   Dr n. med. Dorota Lewandowska

   Rejestr przeszczepień.

   Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   Zdarzenia i reakcje niepo??dane w pobieraniu  i przeszczepianiu w?troby.

   Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   Alokacja w?troby i nowy system teleinformatyczny Poltransplantu.

   Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   2018 r.

   Spotkanie kierowników o?rodków kwalifikuj?cych I przeszczepiaj?cych nerki w naszym kraju, pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych

   Spotkanie kierowników o?rodków kwalifikuj?cych I przeszczepiaj?cych nerki w naszym kraju, pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych w dniu 18 maja 2018 r., w Warszawie ul. Cha?ubińskiego 8 "Oxford Tower"

   Plan spotkania

   11.00 - 11.10 Powitanie dr hab. med. Artur Kamiński
   11.10-11.30 Dzia?alno?? o?rodków kwalifikuj?cych i przeszczepiaj?cych nerki w 2017 r. dr med. Dorota Lewandowska
   11.30-11.45 Koordynacja krzy?owego przeszczepiania nerek od dawców ?ywych mgr Ma?gorzata Hermanowicz
   11.45-12.00 Alokacja nerek; teoria, a praktyka

   dr med. Dorota Lewandowska, mgr Ma?gorzata Hermanowicz

   12.00-12.10 Dystrybucja pobrań trzustki dr hab. med. Jaros?aw Czerwiński
   12.10.12.20 System jako?ci dawstwa nerek do przeszczepienia od ?ywych dawców - NPRMT dr hab. med. Jaros?aw Czerwiński
   12.20-12.30 Krajowy punkt kontaktowy mgr Sylwia Borczon
   12.30-13.00 Przerwa
   13.00-14.00

   Problemy zwi?zane z:

   -kwalifikowaniem chorych do przeszczepienia nerki
   - alokacj? I dystrybucj? nerek
   - koordynacj? pobrań I przeszczepień nerek

   dr hab. med. Jaros?aw Czerwiński, dr med. Dorota Lewandowska,

   Spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych w?trob? oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków

   Siedziba Poltransplantu (ale 5 pi?tro). 12 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 11.00.

   Program

   Powitanie. Plan spotkania.

   Dr hab. Artur Kamiński

   Pobieranie i przeszczepianie w?troby w 2017 r.

   Krystyna Antoszkiewcz

   Planowane zmiany w ustawie transplantacyjnej wp?ywaj?ce na dzia?alno?? o?rodków transplantacyjnych

   Dr hab. Artur Kamiński

   Dwa tysi?ce przeszczepień w?troby w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i W?troby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   Prof. Krzysztof Zieniewicz

   Przeszczepiania w?troby u biorców z HCC, HCV i HBV

   Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   Krajowa lista oczekuj?cych na przeszczepienie w?troby

   Dr n. med. Dorota Lewandowska

   Istotne zdarzenia i istotne reakcje niepo??dane w przeszczepianiu w?troby

   Dr hab. med. Jaros?aw Czerwiński, Jolanta Przygoda

   Rzeczy dobre i rzeczy z?e w koordynacji pobrań i przeszczepień w?troby; perspektywa Poltransplantu i o?rodków transplantacyjnych

   Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   Program wielonarz?dowego przeszczepienia w?troby i serca w Instytucie Kardiologii w Aninie

   Dr hab. Maciej Kosieradzki, dr Adam Parulski, dr Anna Pszenny

   Krajowy Punkt Kontaktowy (National Focal Point)

   Mgr Sylwia Borczon

   Wolne wnioski. Inne sprawy.

    

   Spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych narz?dy klatki piersiowej oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków

   Siedziba Poltransplantu (ale 5 pi?tro). 24 kwietnia 2018 r. (wtorek), godz. 11.00.

   Program

   Powitanie. Plan spotkania.

   Dr hab. Artur Kamiński

   Pobieranie i przeszczepianie narz?dów klatki piersiowej w 2017 r.

   Krystyna Antoszkiewcz

   Planowane zmiany w ustawie transplantacyjnej wp?ywaj?ce na dzia?alno?? o?rodków transplantacyjnych

   Dr hab. Artur Kamiński

   Krajowa lista oczekuj?cych na przeszczepienie narz?dów klatki piersiowej

   Dr n. med. Dorota Lewandowska

   Wspólne pobranie serca i p?uc. Jak ja to robi??

   Dr hab. med. Bartosz Kubisa

   Dr n. med. Tomasz Urbanowicz

   Rzeczy dobre i rzeczy z?e w koordynacji pobrań i przeszczepień narz?dów klatki piersiowej; perspektywa Poltransplantu i o?rodków transplantacyjnych

   Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   Krajowy Punkt Kontaktowy (National Focal Point)

   Mgr Sylwia Borczon

   Wolne wnioski. Inne sprawy.

    

    

   2017 r.

   Spotkanie kierowników o?rodków kwalifikuj?cych i przeszczepiaj?cych nerki, pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych

   22 maja 2017 r. (poniedzia?ek), godz. 11.00

   Plan spotkania:

   1.

   Wst?p i powitanie uczestników

   Dr hab. n. med. Artur Kamiński

   2.

   Dzia?alno?? o?rodków kwalifikacyjnych i przeszczepiaj?cych nerki w 2016 r.

   Dr n. med. Dorota Lewandowska

   3.

   Zmiany przepisów reguluj?cych dzia?alno?? stacji dializ. Organizacja przeszczepień nerek.

   Dyskusja z udzia?em konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii, transplantologii klinicznej, przedstawicieli sieci stacji dializ, NFZ, Ministerstwa Zdrowia

   4.

   Przerwa  

    

   5.

   Pozwolenia na czynno?ci transplantacyjne w 2017 r. 

   Dr hab. n. med. Artur Kamiński
   Dr hab. n. med. Jaros?aw Czerwiński 

   6.

   Naruszenie zasad koordynacji i organizacji pobrań i przeszczepień narz?dów.

   Dr hab. n. med. Jaros?aw Czerwiński

   7.

   Jednoczasowe przeszczepienie nerki i serca 

   Dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki

   8.

   Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy transplantacyjnej (z 12 kwietnia 2017 r.) 

   Dr hab. n. med. Artur Kamiński

   9.

   Wolne wnioski 

    

   Spotkanie kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych w?trob? oraz koordynatorów transplantacyjnych z tych o?rodków

   Warszawa 2017-05-15

   Spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych w?trob?
   oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tycho?rodków

   Siedziba Poltransplantu (ale 5 pi?tro). 15 maja 2017 r. (poniedzia?ek), godz. 11.00. 

   Program 

   Powitanie. Plan spotkania. Nowy Statut Poltransplantu

   Dr hab. Artur Kamiński

   Alokacja i dystrybucja pobrań w?troby w 2016 r.

   Krystyna Antoszkiewcz

   Krajowa lista oczekuj?cych

   Dr n. med. Dorota Lewandowska

   Rejestr przeszczepień. Rejestr ?ywych dawców. Rejestr istotnych zdarzeń i reakcji niepo??danych

   Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   Pozwolenia na przeszczepianie narz?dów w 2017 r.

   Dr n. med. Anna Pszenny

   Naruszanie zasad koordynacji pobrań i przeszczepień narz?dów

   Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   Sprawy przeszczepiania w?troby w Europie (materia?y Rady Europy) 

   Dr hab. Artur Kamiński

   Wolne wnioski. Inne sprawy.

    

    

   dr hab. med. Artur Kamiński
   Dyrektor Poltransplantu

    

   Spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych narz?dy klatki piersiowej oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków

   Warszawa 2017-05-09

   Spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych narz?dy klatki piersiowej
   oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków

   Siedziba Poltransplantu (ale 5 pi?tro). 8 maja 2017 r. (poniedzia?ek), godz. 11.00.

   Program

   Powitanie. Plan spotkania

   Dr hab. Artur Kamiński

   Alokacja i dystrybucja pobrań serca w latach 2015 – 2016

   Krystyna Antoszkiewcz

   ?Akcja Serce”

   Dr hab. Artur Kamiński

   Naruszanie zasad koordynacji pobrań i przeszczepień narz?dów. Wyniki przeszczepiania narz?dów klatki piersiowej w Polsce

   Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   Pozwolenia na przeszczepianie narz?dów w 2017 r.

   Dr Anna Pszenny

   Program jednoczasowego przeszczepienia serca i nerki w Instytucie Kardiologii w Aninie i Szpitalu Klinicznym Dzieci?tka Jezus

   Prof. Mariusz Ku?mierczyk,
   Dr hab. Maciej Kosieradzki

   Wykorzystanie cross-matchu przy przeszczepianiu p?uc

   Dr hab. Bartosz Kubisa

   Sprawy przeszczepiania narz?dów klatki piersiowej w Europie (materia?y Komisji Europejskiej)

   Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

   Wolne wnioski

    

   dr hab. med. Artur Kamiński
   DyrektorPoltransplantu

    

   Spotkanie kierowników o?rodków kwalifikuj?cych i przeszczepiaj?cych nerki oraz pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych
   14 kwietnia 2016 r.

   Krajowa Lista Osób Oczekuj?cych na Przeszczepienie                          Warszawa, 11.03.2016 r.

   Kierownik: dr n. med. Dorota Lewandowska
   tel.  22 626 80 27, fax 22 626 80 29
   e-mail: klo@poltransplant.pl

   Szanowni Państwo

   W dniu 14.04.2016 r. o godz 1100 w Warszawie przy ul. Cha?ubińskiego 8, (Oxford Tower (dawna nazwa Intraco II) odb?dzie si? spotkanie kierowników o?rodków kwalifikuj?cych i przeszczepiaj?cych nerki w naszym kraju oraz pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych,  na które serdecznie Państwa zapraszamy.

   Plan spotkania:

   Godzina

   Temat

   Osoba prezentuj?ca

   11 – 11.10

   Powitanie Go?ci

   Prof. Roman Danielewicz

   11.10 – 11.25

   Dzia?alno?? o?rodków kwalifikacyjnych i przeszczepiaj?cych nerki w 2015 r.

   Dr Dorota Lewandowska

   11.25 – 11.30

   Cechy immunologiczne potencjalnych dawców narz?dów zgromadzone w CRNPDSIKP.

   Mgr Anna ??czycka

   11.30 – 11.50

   Zdarzenia i reakcje niepo??dane zwi?zane z przeszczepianiem nerek

   Prof. Roman Danielewicz

   11.50 – 12.05

   Rejestry transplantacyjne – stopień wype?nienia

   Dr hab. med. Jaros?aw Czerwiński

   12.05 – 12.30

   G?os konsultantów krajowych w dziedzinie transplantologii klinicznej i nefrologii

   Prof. Lech Cierpka

   Prof. Marian Klinger

   12.30 – 12.45

   Wolne wnioski

    

   12.45 – 13.00

   Przerwa

    

   13.00 - 13.25

   Nowe metody oceny immunizacji chorych oczekuj?cych na przeszczepienie nerki

   Prof. Alicja D?bska - ?lizień

   13.25 – 13.50

   Praktyczne aspekty nowoczesnej diagnostyki immunologicznej potencjalnych biorców nerki

   Prof. Magdalena Durlik

   13.50 – 14.05

   ?Cut-off” a wirtualny crossmatch

   Dr Gra?yna Moszkowska

   14.05 – 14.20

   Wykorzystanie nowoczesnych metod diagnostyki immunologicznej biorców nerki – do?wiadczenia polskie.

   Dr Dorota Lewandowska

   14.20 – 14.30

   Zakończenie spotkania

    

    

   Uprzejmie prosz? o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu telefonicznie (226268027, 22 6268028) lub drog? mailow? klo@poltransplant.pl  do 31.03.2016  r.

   Program uaktualniono dn. 13.04.2016 r.

    

   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>