<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1. Strona g?ówna

    

   O?rodki przeszczepiaj?ce w?trob?

    

          

    

   Je?eli maj? Państwo uwagi lub chc? Państwo zg?osi? zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

   Zebrania kierowników jednostek 
   O?rodki przeszczepiaj?ce nerki 
   O?rodki przeszczepiajace trzustk?, wyspy trzustkowe 
   O?rodki przeszczepiaj?ce watrob? 
   O?rodki przeszczepiaj?ce jelito 
   O?rodki przeszczepiaj?ce serce 
   O?rodki przeszczepiaj?ce p?uca 
   O?rodki wykonuj?ce z?o?one przeszczepy wielotkankowe 
   O?rodki pobieraj?ce i przeszczepiaj?ce i o?rodki pobieraj?ce komórki krwiotwórcze 
   O?rodki przeszczepiaj?ce tkanki oka 
   O?rodki pobieraj?ce i/lub przeszczepiaj?ce, stosuj?ce tkanki biowitalne 
   O?rodki kwalifikuj?ce 

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

     

   BYDGOSZCZ

   Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii W?troby i Chirurgii Transplantacyjnej
   Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
   ul. M. Sk?odowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
   tel. 52 585 47 30
   tel./fax 52 585 40 16

   Kierownik: dr hab. med. Maciej S?upski, prof. UMK

   Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
   ul. Marii Sk?odowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

   tel. 52 585 48 80

   fax 52 585 40 02

   dyrektor: dr n. o zdr. in?. Jacek Kry?


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
    * przechowywanie w?troby pobranej od zmar?ych dawców
   * przeszczepianie w?troby pobranej od zmar?ych dawcówi
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Kliniki Chirurgii Ogólnej, Chirurgii W?troby i Chirurgii Transplantacyjnej

   * data wydania pozwolenia:   02.03.2021
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   GDA?SK

   Klinika Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej
   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
   ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
   tel.: 58 349 30 10
   fax: 58 349 30 50
   Kierownik: prof. dr hab. med. Jaros?aw Kobiela

   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
   ul. D?binki 7, 80-952 Gdańsk
   tel. 58 584 40 00

   fax 58 346 11 78

   Dyrektor:
   Jakub Kraszewski


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. przechowywanie i przeszczepianie w?troby pobranej od dawców zmar?ych,
   dla:
   Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
   (ul. D?binki 7, 80-952 Gdańsk)
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej – Oddzia?u Chirurgii Ogólnej
   (ul. Mariana Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk)

   * data wydania pozwolenia:   04.11.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   KATOWICE

   Oddzia? Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
   SPSK im. A. Miel?ckiego ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
   ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice 

   tel. 32 255 50 52 

   fax 32 259 15 55 
   Kierownik: prof. dr hab. med. Robert Król

   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Miel?ckiego,
   ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
   ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
   tel. 32 259 12 00,

   fax 32 255 46 33
   Dyrektor:
   dr med. W?odzimierz Dziubdziela


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   przechowywanie i przeszczepianie w?troby pobranej od dawców zmar?ych;
   dla:
   Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Miel?ckiego
   ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
   (ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice)
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Oddzia?u Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej.

   * data wydania pozwolenia:   10.11.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   SZCZECIN

   Oddzia? Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Oddzia? Chirurgii Naczyniowej
   SP Wojewódzki Szpital Zespolony
   ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
   tel. 91 813 94 10, 91 813 94 11
   Kierownik: dr med. Samir Zeair

   Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
   ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
   tel. 91 813 90 10, fax 91 813 90 09
   Dyrektor: Ma?gorzata Usielska


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   przechowywanie i przeszczepianie w?troby pobranej od dawców zmar?ych;
   dla:
   Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
   (ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin)
   w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych:
   1. Oddzia?u Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej,
   2. Oddzia?u Chorób Zaka?nych, Hepatologii i Transplantacji W?troby.

   * data wydania pozwolenia:   15.11.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   WARSZAWA

   Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i W?troby WUM
   ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
   tel. 22 599 25 45, 22 599 25 46
   fax 22 59915 45

   email: hepaclin@wum.edu.pl
   Kierownik:
   Prof. dr hab. med. Micha? Gr?t

   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   ul. ?wirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
   Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33
   e-mail: uckwum@uckwum.pl
   Dyrektor UCK WUM: Anna ?ukasik

   Centralny Szpital Kliniczny
   ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
   tel. 22 599 15 00 fax 22 599 15 02


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. pobieranie w?troby od dawców ?ywych,
   2. przechowywanie i przeszczepianie w?troby pobranej od dawców ?ywych,
   3. przechowywanie i przeszczepianie w?troby pobranej od dawców zmar?ych;
   dla:
   Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   (ul. Stefana Banacha 1 A, 02-097 Warszawa)
   w ramach dzia?alno?ci zak?adu leczniczego:
   Centralnego Szpitala Klinicznego
   w ramach dzia?alno?ci jednostki organizacyjnej:
   Kliniki Chirurgii Transplantacyjnej i W?troby.

   * data wydania pozwolenia:   19.12.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Klinika Chirurgii Dzieci?cej i Transplantacji Narz?dów
   Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

   Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

   tel. 22 815 14 48, 22 815 13 60

   fax 22 815 14 50

   Kierownik: Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

   Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
   Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
   tel. 22 815 16 00, 22 815 19 00
   fax 22 815 15 10
   Dyrektor: dr n. med.  Marek Migda?


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. przechowywanie i przeszczepianie w?troby pobranej od dawców ?ywych;
   2. przechowywanie i przeszczepianie w?troby pobranej od dawców zmar?ych;
   w ramach dzia?alno?ci jednostki organizacyjnej:
   Kliniki Chirurgii Dzieci?cej i Transplantacji Narz?dów

   * data wydania pozwolenia:   21.10.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
   Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus, UCK WUM
   ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa

   tel. 22 502 17 83, 22 502 17 84,

   fax 22 502 21 55

   Kierownik: prof. dr hab. med. Maciej Kosieradzki

   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   ul. ?wirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
   Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33
   e-mail: uckwum@uckwum.pl
   Dyrektor UCK WUM: Anna ?ukasik

   Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus
   ul. Lindleya 4,02-005 Warszawa
   tel. 22 502-12-00, Fax 22 502-21-39


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   przechowywanie i przeszczepianie w?troby pobranej od dawców zmar?ych
   dla:
   Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   (ul. Stefana Banacha 1 A, 02-097 Warszawa)
   w ramach dzia?alno?ci zak?adu leczniczego:
   Szpitala Klinicznego Dzieci?tka Jezus
   (ul. Williama Heerleina Lindleya 4, 02-005 Warszawa)
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Oddzia?u Transplantologii KChOiT
   (ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa).
    * data wydania pozwolenia:   19.12.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:  5 lat

   WROC?AW

   Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
   Uniwersytetu Medycznego we Wroc?awiu

   Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
   ul. Borowska 213,50-556 Wroc?aw

   tel. 71 733 2003,

   fax 71 733 2009

   Kierownik: Prof. dr hab. med. Dariusz Janczak

   Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
   ul. Borowska 213,50-556 Wroc?aw
   tel. (71) 733 11 00,
   fax (71) 733 11 09

   Dyrektor: dr Jakub Berezowski


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
    1. przechowywanie i przeszczepianie w?troby od dawców zmar?ych
   w ramach dzia?alno?ci jednostek organizacyjnych:
   1) Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej,
   2) Dzia?u Bloków Operacyjnych.

   * data wydania pozwolenia:   24.10.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Klinika Chirurgiczna,
   Kliniczny Oddzia? Chirurgii Transplantacyjnej

   4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? SP ZOZ
   ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wroc?aw
   tel. 261 660 154  oraz  261 660 155
   fax. 261 660 156
   Kierownik: dr hab. n. med. Mariusz Chabowski, prof. UMW
   Ordynator chirurgii transplantacyjnej:
   dr n. med. Pawe? Chudoba

   4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? SPZOZ
   ul. Rudolfa Weigla 5
   50-981 Wroc?aw
   tel. 261 6 60 373 fax 261 6 60 630
   Komendant: p?k dr n. med. Wojciech Tański


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   *przechowywanie w?troby pobranej od zmar?ych dawców
   *przeszczepianie w?troby pobranej od zmar?ych dawców
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Klinicznego Oddzia?u Chirurgii Transplantacyjnej

   * data wydania pozwolenia:   26.02.2021
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

    

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>