<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1.  

   Unia Europejska
   Dyrektywy, Rezolucje, Programy, Wydarzenia

   EUDONORGAN 

    

      

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

   UMBILICAL CORD BLOOD BANKING GUIDE FOR PARENTS

    

    

    

   KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

   KOMUNIKAT KOMISJI
   Plan dzia?ania dotycz?cy dawstwa i przeszczepiania narz?dów (2009-2015):
   zacie?nianie wspó?pracy mi?dzy państwami cz?onkowskimi

    

   Communication from the Commission
   Action plan on Organ Donation and Transplantation (2009-2015):
   Strengthened Cooperation between Member States

   PARLAMENT EUROPEJSKI

   Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie dawstwa i przeszczepiania narz?dów: dzia?ania polityczne na poziomie UE (2007/2210(INI))

    

   European Parliament resolution of 22 April 2008 on organ donation and transplantation: Policy actions at EU level (2007/2210 (INI))

   Dyrektywa 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
   z dnia 31 marca 2004 r.
   w sprawie ustalenia norm jako?ci i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich

   Dyrektywa 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

   Dyrektywa Komisji 2006/17/WE
   z dnia 8 lutego 2006 r.
   wprowadzaj?ca w ?ycie dyrektyw? 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotycz?cych dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich

   Dyrektywa Komisji 2006/17/WE

   Dyrektywa Komisji 2006/86/WE
   z dnia 24 pa?dziernika 2006 r.
   wykonuj?ca dyrektyw? 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotycz?cych mo?liwo?ci ?ledzenia, powiadamiania o powa?nych i niepo??danych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotycz?cych kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich

   Dyrektywa Komisji 2006/86/WE

   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/53/UE
   z dnia 7 lipca 2010 r.
   w sprawie norm jako?ci i bezpieczeństwa narz?dów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia

   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/53/UE

   Dyrektywa wykonawcza Komisji 2012/25/UE
   z dnia 9 pa?dziernika 2012 r.

   ustanawiaj?ca procedury przekazywania informacji w zwi?zku z wymian? mi?dzy państwami cz?onkowskimi narz?dów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia

   Dyrektywa wykonawcza Komisji 2012/25/UE

   Social Awareness Events: Six european countries have been selected

    

    

    

    

   FOEDUS - Facilitating exchange of organs donated in EU Member States

   http://ec.europa.eu/eahc/documents/health/conference_27-28_06_2013/FOEDUS_-_Facilitating_exchange_of_organs_donated_in_EU_member_states.pdf

    

   Ulotka

   Layman Brochure (pdf)

   EFRETOS

   The general objective of this project is to provide a common definition of terms and methodology to evaluate the results of transplantation, by promoting a registry of registries on follow-up. A European registry will enable the monitoring of patients and the evaluation of transplant results.

    

   Quality Criteria & Quality Indicators in Organ Donation

   Audit Guide


   Broszura informacyjna

   Newsletter

   CONCERTED EFFORTS TO PROMOTE DONATION AND TRANSPLANTATION IN EUROPE: THE LEADING ROLE OF THE COUNCIL OF EUROPE AND THE CD-P-TO (ORGANS, TISSUES & CELLS, (17), 39-48, 2014)

   Current situation of donation after circulatory death in European countries (Transplant International, 24 (2011) 676–686)

    


   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>