<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1. Strona g?ówna

    

   O?rodki przeszczepiaj?ce tkanki oka w Polsce

    

          

    

   Je?eli maj? Państwo uwagi lub chc? Państwo zg?osi? zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

   Zebrania kierowników jednostek 
   O?rodki przeszczepiaj?ce nerki 
   O?rodki przeszczepiajace trzustk?, wyspy trzustkowe 
   O?rodki przeszczepiaj?ce watrob? 
   O?rodki przeszczepiaj?ce jelito 
   O?rodki przeszczepiaj?ce serce 
   O?rodki przeszczepiaj?ce p?uca 
   O?rodki wykonuj?ce z?o?one przeszczepy wielotkankowe 
   O?rodki pobieraj?ce i przeszczepiaj?ce i o?rodki pobieraj?ce komórki krwiotwórcze 
   O?rodki przeszczepiaj?ce tkanki oka 
   O?rodki pobieraj?ce i/lub przeszczepiaj?ce, stosuj?ce tkanki biowitalne 
   O?rodki kwalifikuj?ce 

    

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

    

     

   BIA?YSTOK

   Klinika Podmiot leczniczy

   Klinika Okulistyki
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bia?ymstoku
   ul. M.Sk?odowskiej-Curie 24A
   15-276 Bia?ystok
   Telefony: 85 746 83 72, 85 746 86 28
   Faks: 85 746 85 46
   Kierownik: p.o. dr n. med Joanna Konopińska

   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bia?ymstoku
   ul. M. Sk?odowskiej-Curie 24a
   15-276 Bia?ystok

   Sekretariat : 85 746 83 35
   fax: 85 746 86 66

   Dyrektor: dr hab. n. med. Jan Kochanowicz


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na czynno?ci:
   * pobierania tkanek oka od ?ywego dawcy,
   * autologicznego przeszczepiania tkanek oka,

   * przeszczepiania tkanek oka od dawców zmar?ych

   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Okulistyki
   * data wydania pozwolenia:   26.06.2018
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   BYDGOSZCZ

   Klinika Chorób Oczu
   Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

   ul. Marii Sk?odowskiej-Curie 9,

   85-094 Bydgoszcz

   tel. 52 585 45 20
   tel./fax 52  585 40 33

   kierownik  prof. dr hab. med. Gra?yna Malukiewicz

   Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
   ul. Marii Sk?odowskiej-Curie 9,

   85-094 Bydgoszcz

   tel. 52 585 40 01

   fax 52 585 40 02

   Dyrektor: dr n. o zdr. in?. Jacek Kry?


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
    przeszczepianie tkanek oka od zmar?ych dawców
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Chorób Oczu
   * data wydania pozwolenia: 09.08.2018 
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Klinika Okulistyki i Optometrii
   Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela
   ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
   tel. 52 365 5849, 52 365 5473
   Kierownik Kliniki:
   prof. dr hab. n.med. Bart?omiej Ka?u?ny
   Lekarz kieruj?cy Oddzia?em:
   dr n.med. Marzena Petrus

   Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela
   ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
   tel. 52 3655 356
   dyrektor:
   dr med. Wanda Korzycka - Wilińska


   Pozwolenie Ministra zdrowia na:
   *przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmar?ego dawcy
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Okulistyki i Optometrii
   * data wydania pozwolenia: 09.08.2018
   * okres obowi?zywania pozwolenia:  5 lat

   BYTOM

   Oddzia? Okulistyczny
   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4

   Al. Legionów 10, 41-902 Bytom

   tel. 32 281 02 71 wew. 4350; 32 396 43 50

   fax 32 281 02 70

   Ordynator: dr med. Mariusz Fronczek

   Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
   Al. Legionów 10, 41-902 Bytom

   Sekretariat: 32 396 4590

   dyrektor : Wojciech Michalik


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   *pobieranie tkanek oka od ?ywego dawcy,
   *autologiczne przeszczepianie tkanek oka pobranych od ?ywego dawcy,

   *przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmar?ego dawcy

   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Oddzia?u  Okulistyki
   * data wydania pozwolenia:   10.01.2020
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   GDA?SK

   Klinika Okulistyki
   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
   ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
   tel. 58 349 35 80

   kierownik : prof. dr hab.
   Katarzyna Michalska-Malecka

   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
   ul. D?binki 7, 80-952 Gdańsk
   tel. 58 349 20 00

   fax 58 346 11 78

   Dyrektor:
   Jakub Kraszewski


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. pobieranie tkanek oka od dawców ?ywych,
   2. przeszczepianie autologiczne tkanek oka pobranych od dawców ?ywych,
   3. przeszczepianie tkanek oka pobranych od dawców zmar?ych;
   dla:
   Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
   (ul. D?binki 7, 80-952 Gdańsk)
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Kliniki Okulistyki
   (ul. Mariana Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk).
   * data wydania pozwolenia:   19.12.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:  5 lat

   KATOWICE

   Oddzia? Kliniczny Okulistyki z Pododdzia?em Okulistyki Dzieci?cej
   Okr?gowy Szpital Kolejowy w Katowicach

   ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

   tel. 32 605 35 92

   fax 32 505 35 93
   Ordynator: prof. dr hab. med. Edward Wyl?ga?a

   Okr?gowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z o.o.z.
   ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

   tel. 32 605 35 00

   fax: 32 605 35 08

   dyrektor - Adam Trzebinczyk


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. pobieranie tkanek oka od ?ywego dawcy,
   2. przeszczepianie autologiczne tkanek oka pobranych od ?ywego dawcy,
   3. przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmar?ego dawcy;
   dla:
   Okr?gowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z.
   (ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice)
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Oddzia?u Klinicznego Okulistyki z Pododdzia?em Okulistyki Dzieci?cej.

   * data wydania pozwolenia:   21.12.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Oddzia? Okulistyki Doros?ych
   tel. 32 358 14 73
   Kierownik:
   Prof. dr hab. med. Ewa Mrukwa-Kominek


   Oddzia? Okulistyki Dzieci?cej
   tel. 32 358 13 26
   Kierownik:
   Dr hab. n.med. Erita Filipek

   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
   ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

   tel. 32 3581 460

   fax 32 2518 437

   dyrektor: mgr Renata Wachowicz


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. przeszczepianie autologiczne tkanek oka,
   2. przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmar?ego dawcy;
   dla:
   Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
   ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
   (ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice)
   w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych:
   1. Oddzia?u Okulistyki Doros?ych
   2. Oddzia?u Okulistyki Dzieci?cej.

   * data wydania pozwolenia:   01.12.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   KRAKÓW

   Kliniczny Oddzia? Okulistyczny
   ul. Wroc?awska 1-3
   30-901 Kraków
   tel: 12 63 08 128, 504 944 676
   Kierownik:
   pp?k dr n. med. Tomasz Berus

   5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? - Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Krakowie
   ul. Wroc?awska 1-3,
   30-901 Kraków
   tel.: 12 63 08 031
   fax: 12 63 08 016
   Komendant:
   p?k mgr Ireneusz Makulski


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
    na przeszczepianie tkanek oka od zmar?ego dawcy
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Klinicznego Oddzia?u Okulistycznego

   * data wydania pozwolenia:   09.11.2021
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Kliniczny Oddzia? Okulistyczny
   Odcinek piel?gnacyjny ?A”
   Kierownik Odcinka: dr n. med. Maciej Kozak
   Sekretariat: tel. 12 620 82 25
   Odcinek piel?gnacyjny ?B”
   Kierownik Odcinka: dr n. med. Katarzyna Sajak-Hydzik
   Sekretariat: tel. 12 620 82 31
   Odcinek piel?gnacyjny ?C”
   Kierownik Odcinka: lek. med. Urszula Szpakowicz
   Sekretariat: tel. 12 620 82 35

   Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
   os. Na Wzgórzach 17b
   31-723 Kraków
   tel. 12 620 82 03
   fax 12 620 82 20

   Dyrektor:
   lek. med. Ilona Pawlicka


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. pobieranie tkanek oka od ?ywego dawcy,
   2. autologiczne przeszczepianie tkanek oka,
   3. przeszczepianie tkanek oka pobranych od dawców zmar?ych;
   dla:
   Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie
   (os. Osiedle Na Wzgórzach 17B, 31-723 Kraków)
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Klinicznego Oddzia?u Okulistycznego.

   * data wydania pozwolenia:   15.02.2023
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   LUBLIN

   Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry
   20-079 Lublin, ul. Chmielna 1

   tel./fax: 81 53 26 149

   fax: 81 53 24 827

   Kierownik: prof. dr hab. med. Tomasz ?arnowski

   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
   ul. Stanis?awa Staszica 16

   20-081 Lublin

   tel.: 81 532 39 35, 81 532 50 43, 81 532 83 30

   fax: 81 532 94 86

   Dyrektor:  lek. med. Beata Gawelska


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   * pobieranie tkanek oka od ?ywego dawcy,
   * autologiczne przeszczepianie tkanek oka,

   * przeszczepianie tkanek oka od zmar?ego dawcy

   w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych: Oddzia?u Okulistyki - Pododdzia? A i Oddzia?u Okulistyki Dzieci?cej, Oddzia?u Okulistyki - Pododdzia? B, Oddzia?u Okulistyki - Pododdzia? C ul. Chmielna 1, 20-079 Lublin
   * data wydania pozwolenia:   28.02.2018
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   ?ÓD?

   Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów

   90-549 ?ód?, ul. ?eromskiego 113

   tel. 42 639 36 34, 42 369 34 01

   fax: 42 639 36 36

   kierownik : prof. dr hab. med. Piotr Jurowski

   Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów
   90-549 ?ód?, ul. ?eromskiego 113

   tel. 42 639 35 92,

   fax 42 639 34 02

   dyrektor Szpitala: dr med. Monika Domarecka


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   * pobieranie tkanek oka od  ?ywych dawców
   * autologiczne i allogeniczne przeszczepianie tkanek oka od ?ywych dawców

   *przeszczepianie tkanek oka od zmar?ych dawców
   * data wydania pozwolenia:   25.01.2018
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Oddzia? Okulistyczny
   ul. Milionowa 14, 93-113 ?ód?
   tel. 42 672 19 87, 42 672 19 41
   kierownik –
   dr med. S?awomir Cisiecki

   Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera
   ul. Milionowa 14, 93-113 ?ód?
   tel. 42 676 17 90
   fax 42 676 17 85
   Dyrektor:
   mgr Konrad ?ukaszewski


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   * pobieranie tkanek oka od  ?ywego dawcy
   * autologiczne przeszczepianie tkanek oka od ?ywego dawcy
   *przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmar?ego dawcy
   *przeszczepianie tkanek oka od zmar?ych dawców

   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Oddzia?u Okulistycznego
   * data wydania pozwolenia:   16.12.2019
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   OLSZTYN

   Oddzia? Okulistyczny
   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
   ul. ?o?nierska 18, 10-561 Olsztyn

   Sekretariat: 89 53 86 405
   Koordynator: 89 53 86 424
   Koordynator:
   dr n. med. Janusz Pieczyński

   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
   ul. ?o?nierska 18, 10-561 Olsztyn
   tel.89 538 65 50
   Dyrektor: lek. med. Irena Kierzkowska


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na
   *pobieranie tkanek oka od dawcy ?ywego
   *autologiczne przeszczepianie tkanek oka
   *allogeniczne przeszczepianie tkanek oka od dawcy ?ywego
   *przeszczepianie tkanek oka od dawcy zmar?ego
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Oddzia?u Okulistycznego
   * data wydania pozwolenia:   03.12.2018
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   POLANICA ZDRÓJ

   Oddzia? Okulistyczny
   Specjalistyczne Centrum Medyczne SA w Polanicy Zdroju 

   ul. Jana Paw?a II 2,

   57-320 Polanica Zdrój,

   tel: 74 8621 201

   fax: 74 8621 206
   kierownik: lek. Piotr Marszalik
   telefony kontaktowe: 748621200, 748621207, 748621204

   e-mail: sekretariat.okul@scm.pl

   Specjalistyczne Centrum Medyczne SA w Polanicy Zdroju,
   ul.Jana Paw?a II 2,

   57-320 Polanica Zdrój,

   tel.74 862 11 03

   dyrektor : Renata Ja?d?-Zaleska


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. przeszczepianie tkanek oka pobranych od dawców zmar?ych,
   dla:
   Specjalistycznego Centrum Medycznego im. ?w. Jana Paw?a II S.A.
   (ul. Jana Paw?a II 2, 57-320 Polanica-Zdrój)
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Oddzia?u Okulistycznego.

   * data wydania pozwolenia:   22.02.2023
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   POZNA?

   Oddzia? Kliniczny Okulistyki z Pododdzia?em Okulistyki Dzieci?cej
   ul. Grunwaldzka 16/18

   60-780 Poznań

   tel. 61 854 79 66

   fax: 61 854 78 01
   kierownik:
   prof. dr hab. med. Marcin Stopa

   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
   ul. Przybyszewskiego 49
   60-355 Poznań
   tel. 61 869 1203
   fax 61 867 1232
   Dyrektor: dr n. med. Krystyna Mackiewicz

   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   * przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmar?ego dawcy
   w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych: Oddzia?u Klinicznego Okulistyki i Pododdzia?u Okulistyki Dzieci?cej (ul. Grunwaldzka 16/18, 60-786 Poznań)
   * data wydania pozwolenia:   15.10.2019
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   * pobieranie tkanek oka od ?ywego dawcy
   * autologiczne przeszczepianie tkanek oka pobranych od ?ywego dawcy
   w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych: Oddzia?u Klinicznego Okulistyki i Pododdzia?u Okulistyki Dzieci?cej (ul. Grunwaldzka 16/18, 60-786 Poznań)
   * data wydania pozwolenia:   15.10.2019
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   RZESZÓW

   Klinika Okulistyki
   ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
   tel. 17 86 66 311
   fax 17 86 66 317
   kierownik: Dr n. med. Aneta Lewicka – Chomont

   Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
   ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
   tel. 17 86 66 001
   fax 17 86 66 020
   Dyrektor: dr n. med. Janusz ?awiński


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   *pobieranie tkanek oka od ?ywego dawcy,
   *autologiczne przeszczepianie tkanek oka pobranych od ?ywego dawcy
   *przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmar?ego dawcy,
   dla:
   Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów)

   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Kliniki Okulistyki
    
   * data wydania pozwolenia:   17.12.2019
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   SOSNOWIEC

   Kliniczny Oddzia? Okulistyki
   tel 32 368 25 71
   fax 32 368 00 28
   Kierownik:
   dr hab. med. Dariusz Dobrowolski

   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ?w. Barbary w Sosnowcu Centrum Urazowe
   Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

   tel.: 32 368 21 01, 32 368 27 01
   Dyrektor : Krzysztof Bestwina


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. pobieranie tkanek oka od ?ywego dawcy,
   2. autologiczne przeszczepianie tkanek oka,
   3. allogeniczne przeszczepianie tkanek oka pobranych od ?ywego dawcy,
   4. przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmar?ego dawcy;
   dla:
   Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. ?w. Barbary w Sosnowcu
   (pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec)
   w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych:
   1. Klinicznego Oddzia?u Okulistyki,
   2. Oddzia?u Okulistyki Dzieci?cej,
   3. Pracowni Laseroterapii.
   * data wydania pozwolenia:   15.02.2023
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   SZCZECIN

   I Klinika Okulistyki PUM 
   al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

   tel. 91 466 12 93,

   fax 91 466 12 94

   kierownik: prof. dr hab. med. Anna Machalińska

   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
   al. Powstańców Wlkp. 72,70-111 Szczecin
   tel. 91 466 10 10, 91 466 10 12

   Dyrektor: dr n. zdr. Marcin Sygut


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. przeszczepianie autologiczne tkanek oka;
   2. przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmar?ego dawcy;
   dla:
   Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
   (al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin)
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   I Kliniki Okulistyki.

   * data wydania pozwolenia:   01.12.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   WARSZAWA

   Katedra i Klinika Okulistyki II Wydzia? Lekarski WUM
   Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

   ul. Marsza?kowska 24/26

   00-576 Warszawa

   fax 22 511 62 16

   kierownik :Prof. dr hab. med. Jacek Szaflik

   Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
   00-576 Warszawa
   ul. Marsza?kowska 24/26
   tel. 22 511 63 17
   fax 22 511 63 16

   dyrektor: Prof. dr hab. med. Jacek Szaflik


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   * pobieranie tkanek oka od ?ywycho dawców
   * autologiczne  i allogeniczne przeszczepianie tkanek oka od ?ywych dawców

   * przeszczepianie tkanek oka od zmar?ych dawców
   * data wydania pozwolenia:   20.12.2017
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   * pobieranie tkanek oka od ?ywych dawców,
   * autologiczne i allogeniczne przeszczepianie tkanek oka pobranych od dawców ?ywych,
   przeszczepianie tkanek oka pobranych od dawców zmar?ych,
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Oddzia?u Okulistycznego
   (ul. Marsza?kowska 24/26, 00-576 Warszawa)

   * data wydania pozwolenia:   25.05.2021
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Klinika Okulistyki
   Wojskowy Instytut Medyczny

   ul. Szaserów 128

   00-909 Warszawa

   tel.261 816 575

   fax 22 515 05 08
   kierownik  p?k prof. dr hab. med. Marek R?kas

   Wojskowy Instytut Medyczny
   ul. Szaserów 128

   00-909 Warszawa

   tel. 22 810 16 19

   fax 261 816 694

   dyrektor : gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:

   * pobieranie tkanek oka od ?ywych dawców
   * autologiczne i allogeniczne przeszczepianie tkanek oka od ?ywych dawców
   * przeszczepianie tkanek oka od zmar?ych dawców

   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:

   Kliniki Okulistyki Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej

    * data wydania pozwolenia:   02.07.2019
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika prof. Jerzego Szaflika
   ul. Dolańskiego 2, 00-215 Warszawa
   tel. 22 654-68-06, 22 654-67-81, 22 826-65-66

   Jerzy Szaflik Centrum Mikrochirurgii Oka Laser
   Klinika Profesora Jerzego Szaflika
   ul. Dolańskiego2, 00-215 Warszawa


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:

   * przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmar?ego dawcy
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:

   CMO Laser Chirurgia Jednego Dnia ul. Dolańskiego 2
    
   * data wydania pozwolenia:   31.01.2020
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   WROC?AW

   Klinika Okulistyki
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

   ul. Borowska 213,50-556 Wroc?aw

   tel. 71 736-43-00

   fax 71 736-43-09

   kierownik : prof. dr hab. med. Marta Misiuk-Hoj?o

   Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
   ul. Borowska 213,50-556 Wroc?aw
   tel. (71) 733 11 00,
   fax (71) 733 11 09
   dyrektor: dr Jakub Berezowski


   Pozwolenie Ministra Zdrowia
   na przeszczepianie tkanek oka od dawcy zmar?ego
   w ramach dzia?alno?ci jednostki organizacyjnej:
   Kliniki Okulistyki

   * data wydania pozwolenia:   27.09.2021
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Kliniczny Oddzia? Okulistyczny
   4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? SPZOZ we Wroc?awiu
   ul. Weigla 5,
   50-981 Wroc?aw
   tel.: Sekretariat 261 66 04 49
   kierownik:
   pp?k. dr n. med. Robert Leszek

   4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? SPZOZ
   ul. Rudolfa Weigla 5
   50-981 Wroc?aw
   tel. 261 6 60 373 fax 261 6 60 630
   Komendant: p?k lek. med. Wojciech Tański


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   * pobieranie tkanek oka od ?ywych dawców,
   * autologiczne i allogeniczne przeszczepianie tkanek oka,
   * przeszczepianie tkanek oka od zmar?ych dawców
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Klinicznego Oddzia?u Okulistycznego
   * data wydania pozwolenia:   27.02.2018
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

    

   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

    

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>