<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1. Strona g?ówna

    

   O?rodki przeszczepiaj?ce p?uca

    

          

    

   Je?eli maj? Państwo uwagi lub chc? Państwo zg?osi? zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

   Zebrania kierowników jednostek 
   O?rodki przeszczepiaj?ce nerki 
   O?rodki przeszczepiajace trzustk?, wyspy trzustkowe 
   O?rodki przeszczepiaj?ce watrob? 
   O?rodki przeszczepiaj?ce jelito 
   O?rodki przeszczepiaj?ce serce 
   O?rodki przeszczepiaj?ce p?uca 
   O?rodki wykonuj?ce z?o?one przeszczepy wielotkankowe 
   O?rodki pobieraj?ce i przeszczepiaj?ce i o?rodki pobieraj?ce komórki krwiotwórcze 
   O?rodki przeszczepiaj?ce tkanki oka 
   O?rodki pobieraj?ce i/lub przeszczepiaj?ce, stosuj?ce tkanki biowitalne 
   O?rodki kwalifikuj?ce 

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

     

   GDA?SK

   Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
   ul. D?binki 7, 80-211 Gdańsk
   tel. 58 584 42 00, 
   fax 58 349 76 69

   Kierownik  Prof. dr hab. med. Jan Rogowski

   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
   ul. D?binki 7, 80-952 Gdańsk
   tel. 58 584 40 00

   fax 58 346 11 78

   Dyrektor:
   Jakub Kraszewski


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   * przechowywanie i przeszczepianie p?uc od zmar?ych dawców
   * przechowywanie i przeszczepianie wielonarz?dowe: serca i p?uc od zmar?ych dawców

   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
   * data wydania pozwolenia:   26.04.2018
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   KRAKÓW

   Oddzia? Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdzia?em Rehabilitacji Pulmonologicznej
   tel. 12 614 20 28
   fax 12 614 34 31
   Kierownik:
   prof. dr hab. med. Jaros?aw Ku?d?a?

   Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II
   ul. Pr?dnicka 80, 31-202 Kraków
   tel. 12 614 20 02, fax 12 614 22 66
   tel. 12 614 20 03
   Dyrektor:
   lek. Grzegorz Fitas


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   przechowywanie i przeszczepianie p?uc pobranych od zmar?ych dawców
   dla:
   Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Paw?a II
   (ul. Pr?dnicka 80, 31-202 Kraków)
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Oddzia?u Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdzia?em Rehabilitacji Pulmonologicznej.

   * data wydania pozwolenia:   19.12.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   SZCZECIN

   Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji PUM w Szczecinie
   Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
   ul. Soko?owskiego 11, 70-891 Szczecin-Zdunowo
   tel. 91 442 72 72
   fax 91 462 08 36
   Kierownik: p.o. dr hab. n. med. Janusz Wójcik

   Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
   ul. Soko?owskiego 11, 70-891 Szczecin-Zdunowo
   tel. 91 44 27 239,
   fax 91 46 20 494
   Dyrektor: Ma?gorzata Usielska


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   na przechowywanie i przeszczepianie p?uc od zmar?ych dawców
   * data wydania pozwolenia:   09.04.2018
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji - VII z Pododdzia?em Transplantacji P?uc (ul. Alfreda Soko?owskiego 11, 70-891 Szczecin)

   WARSZAWA

   Klinika Kardiochirurgii
   ul. Wo?oska 137, 02-507 Warszawa
   tel. 47 722 12 60, 47 722 12 69
   e-mail: kardiochirurgia@cskmswia.gov.pl
   Kierownik:
   prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski

   Państwowy Instytut Medyczny MSWiA
   ul. Wo?oska 137, 02-507 Warszawa
   tel. 47 722 15 52
   email: dyrekcja@cskmswia.gov.pl
   Dyrektor:
   prof. dr hab. med. Waldemar Wierzba


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1) przechowywanie p?uc
   2) przeszczepianie p?uc
    w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Kliniki Kardiochirurgii

   * data wydania pozwolenia:   11.07.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Klinika Kardiochirurgii
   Centralnego Szpitala Klinicznego
   ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
   tel. 22 599 21 40, 599 21 41
   e-mail: kkc.csk@uckwum.pl
   Kierownik: prof. dr hab. n. med. Mariusz Ku?mierczyk


   Oddzia? Kliniczny Kardiochirurgii i Chirurgii Dzieci?cej
   Dzieci?cego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
   ul. ?wirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
   Sekretariat: tel. 22 317 98 81
   e-mail: kardiochirurgia.dsk@uckwum.pl
   Kierownik:
   prof. dr hab. n. med. Mariusz Ku?mierczyk

   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   ul. S. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
   Sekretariat: tel. 22 599 15 00
   e-mail: uckwum@uckwum.pl
   Dyrektor: Anna ?ukasik


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
    * przechowywanie serca
    * przeszczepianie serca
    * pobieranie p?uc od dawców ?ywych
    * przechowywanie p?uc
    * przeszczepianie p?uc
   w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych:
   Kliniki Kardiochirurgii
   Centralnego Szpitala Klinicznego
   (ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa)
   oraz
   Oddzia?u Klinicznego Kardiochirurgii i Chirurgii Dzieci?cej
   Dzieci?cego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
   (ul. ?wirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa)
    * data wydania pozwolenia: 12.07.2022
    * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   ZABRZE

   Katedra i Oddzia? Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ?UM
   ul. M.Sk?odowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
   tel. 32 278 43 34
   fax 32 278 43 34
   Kierownik:Dr hab. n. med. Tomasz Hrapkowicz


   Oddzia? Transplantacji P?uc z Pododdzia?em Mukowiscydozy, Pododdzia?em Chirurgii Klatki Piersiowej i Pododdzia?em Chorób P?uc
   tel. 32 47 93 403, 32 47 93 484, 32 47 93 483
   Kierownik:
   dr hab. med. Marek Ochman

   ?l?skie Centrum Chorób Serca
   ul. M.Sk?odowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
   tel. 32 278 43 34,
   fax 32 278 43 34
   Dyrektor: p.o. Prof. dr hab. med. Piotr Przyby?owski


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   przechowywanie i przeszczepianie wielonarz?dowe p?uc i w?troby
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej Katedry i Oddzia?u Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ?UM
   * data wydania pozwolenia:   09.11.2018
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   przechowywanie i przeszczepianie p?uc
   dla:
   ?l?skiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
   (ul. Marii Curie-Sk?odowskiej 9, 41-800 Zabrze)
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Oddzia?u Transplantacyjnego z Pododdzia?em Mukowiscydozy, Pododdzia?em Chirurgii Klatki Piersiowej i Pododdzia?em Chorób P?uc.
   * data wydania pozwolenia:   19.12.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

    

   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

    

    

   亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>