<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1. Strona g?ówna

   O?rodki przeszczepiaj?ce nerki

    

          

            

   Je?eli maj? Państwo uwagi lub chc? Państwo zg?osi? zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

   Zebrania kierowników jednostek 
   O?rodki przeszczepiaj?ce nerki 
   O?rodki przeszczepiajace trzustk?, wyspy trzustkowe 
   O?rodki przeszczepiaj?ce watrob? 
   O?rodki przeszczepiaj?ce jelito 
   O?rodki przeszczepiaj?ce serce 
   O?rodki przeszczepiaj?ce p?uca 
   O?rodki wykonuj?ce z?o?one przeszczepy wielotkankowe 
   O?rodki pobieraj?ce i przeszczepiaj?ce i o?rodki pobieraj?ce komórki krwiotwórcze 
   O?rodki przeszczepiaj?ce tkanki oka 
   O?rodki pobieraj?ce i/lub przeszczepiaj?ce, stosuj?ce tkanki biowitalne 
   O?rodki kwalifikuj?ce 

   O?rodki przeszczepiaj?ce nerki:

    

   Poltransplant 
   Aktualno?ci 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekuj?cych 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   O?rodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   O?wiadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

    

     

   BIA?YSTOK

   Klinika

   Szpital

   Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji Uniwersytetu Medycznego w Bia?ymstoku
   ul. M. Sk?odowskiej-Curie 24a, 15-276 Bia?ystok
   tel. 85 831 82 77
   Kierownik: dr hab. n. med. Jerzy G?owiński

   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bia?ymstoku
   ul. M. Sk?odowskiej-Curie 24a
   15-276 Bia?ystok

   Sekretariat : 85 831 83 35
   fax: 85 831 88 80

   Dyrektor: dr hab. n. med. Jan Kochanowicz


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od zmar?ych dawców,
   dla:
   Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Bia?ymstoku
   (ul. M. Curie-Sk?odowskiej 24A, 15-276 Bia?ystok)
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji.

   * data wydania pozwolenia:   30.01.2023
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   I Klinika Nefrologii i Transplantologii z O?rodkiem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Bia?ymstoku
   ul. ?urawia 14, 15-540 Bia?ystok
   tel.85 831 64 58

   Kierownik: prof. dr hab. med. Beata Naumnik

   BYDGOSZCZ

   Klinika

   Szpital

   Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
   Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
   ul. M. Sk?odowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
   tel. 52 585 43 80
   tel./fax 52 585 40 44

   Kierownik: prof. dr hab. med. Zbigniew W?odarczyk

   Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
   ul. Marii Sk?odowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

   tel. 52 585 48 80

   fax 52 585 40 02

   dyrektor: dr n. o zdr. in?. Jacek Kry?


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. pobieranie nerek od ?ywych dawców,
   2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od ?ywych dawców,
   3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od zmar?ych dawców,
   dla:
   Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
   (ul. Marii Curie Sk?odowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz)
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.

   * data wydania pozwolenia:   11.01.2023
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Klinika Nefrologii, Nadci?nienia T?tniczego i Chorób Wewn?trznych
   Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy
   ul. M. Sk?odowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
   tel./fax 52 585 45 40
   tel./fax 52 585 40 30

   Kierownik: dr hab. med. Pawe? Stró?ecki, prof. UMK

   GDA?SK

   Klinika

   Szpital

   Klinika Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej
   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
   ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
   tel.: 58 349 30 10
   fax: 58 349 30 50
   Kierownik: prof. dr hab. med. Jaros?aw Kobiela

   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
   ul. D?binki 7, 80-952 Gdańsk
   tel. 58 584 40 00

   fax 58 346 11 78

   Dyrektor:
   Jakub Kraszewski


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. pobieranie nerek od dawców ?ywych,
   2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców ?ywych,
   3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców zmar?ych;
   dla:
   Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
   (ul. D?binki 7, 80-952 Gdańsk)
   w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych:
   1. Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej – Oddzia?u Chirurgii Ogólnej;
   2. Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewn?trznych – Oddzia?u Medycyny Transplantacyjnej
   (ul. Mariana Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk).

   * data wydania pozwolenia:   17.11.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewn?trznych
   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

   ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
   tel. 58 584 47 00 
   fax 58 581 47 46
   Kierownik: prof. dr hab. med. Alicja D?bska-?lizień

   KATOWICE

   Klinika

   Szpital

   Oddzia? Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
   SPSK im. A. Miel?ckiego ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
   ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice 

   tel. 32 255 50 52 

   fax 32 259 15 55 
   Kierownik: prof. dr hab. med. Robert Król

   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Miel?ckiego,
   ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
   ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
   tel. 32 259 12 00,

   fax 32 255 46 33
   Dyrektor:
   dr med. W?odzimierz Dziubdziela


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. pobieranie nerek od dawców ?ywych,
   2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców ?ywych,
   3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców zmar?ych;

   dla:
   Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Miel?ckiego
   ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
   (ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice)
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Oddzia?u Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej.

   * data wydania pozwolenia:   10.11.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewn?trznych,
   SPSK im. A. Miel?ckiego, ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
   ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
   tel. 32 259 14 01, 32 255 26 95,
   fax 32 255 37 26
   Kierownik prof. dr hab. med. Andrzej Wi?cek

   KIELCE

   Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej
   Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
   ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
   tel. 41 367 15 71
   Kierownik:
   dr med. Jacek Bicki

   Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
   ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

   tel. 41 367 13 01

   fax 41 345 06 23

   Dyrektor: Bartosz Stemplewski


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   *przechowywanie nerek pobranych od zmar?ych dawców,

   *przeszczepianie nerek pobranych od zmar?ych dawców,

   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:

   Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej

   * data wydania pozwolenia:   17.12.2019
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Klinika Nefrologii
   Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

   ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
   tel. 41 367 13 27; 41 367 43 27
   Kierownik:
   dr med. Pawe? Wróbel

   KRAKÓW

   Klinika

   Szpital

   Oddzia? Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii
   ul. Macieja Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

   tel. 12 400 24 00, 12 400 24 23

   Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Richter

   Szpital Uniwersytecki w Krakowie
   ul. Miko?aja Kopernika 36, 31-501 Kraków
   tel. 12 400 10 01, 12 424 70 01
   fax 12 424 74 87
   Dyrektor:
   mgr Marcin J?drychowski


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. pobieranie nerek od dawców ?ywych,
   2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców ?ywych,
   3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców zmar?ych;
   dla:
   Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
   (ul. Miko?aja Kopernika 36, 31-501 Kraków)
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Oddzia?u Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii
   (ul. Macieja Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków).

   * data wydania pozwolenia:   19.12.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Oddzia? Kliniczny Nefrologii i Dializoterapii
   ul. Macieja Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

   tel. 12 400 28 50,

   fax 12 400 28 67

   Kierownik: prof. nzw. dr hab. med. Katarzyna Krzanowska

   LUBLIN

   Klinika

   Szpital

   Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia ?ywieniowego
   ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin

   tel. 81 724 48 29,
   fax 81 724 48 34

   Kierownik: dr hab. med. Witold Zgodziński - Prof. UM
   Kieruj?cy Klinicznym Oddzia?em Transplantologii:
   dr med. Mariusz Matuszek

   SPSK nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
   ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
   tel. 81 724 44 00

   fax 81 747 57 10
   Dyrektor: dr med. Rados?aw Starownik


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. pobieranie nerek od ?ywych dawców,
   2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od ?ywych dawców,
   3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od zmar?ych dawców,
   dla:
   Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie
   (ul. Dra Kazimierza Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin)
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Klinicznego Oddzia?u Transplantologii.

   * data wydania pozwolenia:   11.01.2023
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Klinika Nefrologii
   ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
   tel. 81 724 47 04,

   tel./fax 81 724 45 37

   Kierownik: prof. dr hab. med. Wojciech Za?uska

   ?ÓD?

   Szpital

   Klinika

   Oddzia? Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N.Barlickiego
   ?odzi
   ul.Narutowicza 96, 90-141 ?ód?

   tel.42 677 67 55,

   fax 42 679 10 91

   Kierownik: dr hab. med. Adam Durczyński, prof. UM w ?odzi

   Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w ?odzi
   ul.Kopcińskiego 22, 90-153 ?ód?
   tel. 42 677 66 07
   fax 42 678 11 76
   Dyrektor:
   dr med. Monika Domarecka


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. pobieranie nerek od ?ywych dawców,
   2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od ?ywych dawców,
   3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od zmar?ych dawców,
   dla:
   Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej
   Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Norberta Barlickiego
   Uniwersytetu Medycznego w ?odzi
   (ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 ?ód?)
   w ramach dzia?alno?ci jednostek organizacyjnych:
   1. Oddzia?u Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej,
   2. Oddzia?u Klinicznego Nefrologii;
   w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych:
   1. Poradni Leczenia Po Przeszczepie Nerki,
   2. Stacji Dializ.

   * data wydania pozwolenia:   11.01.2023
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Oddzia? Nefrologii
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1

   im. N. Barlickiego UM w ?odzi

   90-153 ?ód?, ul. Kopcińskiego 22

   tel. 42 291 95 57

   Kierownik: dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska, prof. UM w ?odzi 

   Oddzia? Urologii i Transplantacji Nerek
   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa
   ul. Wólczańska 195, 90-531  ?ód?
   tel. 42 636 80 81,
   fax 42 637 25 77
   Kierownik:
   prof. dr hab. med. Józef Matych

   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa
   ul. Wólczańska 195, 90-531 ?ód?
   tel. 42 636 83 20
   fax 42 637 25 93
   Dyrektor:
   dr n. med. Roman Bocian


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:

   *pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców
   * przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmar?ych dawców
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Oddzia? Urologii i Transplantacji Nerek
   * data wydania pozwolenia:   19.12.2017
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat (ze skutkiem od 22 grudnia)

   OLSZTYN

   Klinika

   Szpital

   Oddzia? Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
   ul. ?o?nierska 18, 10-561 Olsztyn
   tel./fax 89 670 91 44, 89 670 91 46

   biuro koordynacyjne ds. transplantacji: 895386436 
   Ordynator oddzia?u –
   dr med. Leszek Adadyński

   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
   ul. ?o?nierska 18, 10-561 Olsztyn
   tel.89 538 65 50
   Dyrektor: Irena Kierzkowska


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na
   * przechowywanie nerek pobranych od zmar?ych dawców
   * przeszczepianie nerek pobranych od zmar?ych dawców
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Oddzia?u Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

   * data wydania pozwolenia:   18.01.2021
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Oddzia? Nefrologiczny, Hipertensjologii i Chorób Wewn?trznych
   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
   ul. ?o?nierska 18, 10-561 Olsztyn
   tel. 89 538 62 96, 89 538 63 73

   fax 89 533 78 82
   Ordynator oddzia?u –
   prof. dr hab. med. Tomasz Stompór

   POZNA?

   Klinika

   Szpital

   Oddzia? Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdzia?em Urologii
   Szpital Wojewódzki w Poznaniu

   ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań

   tel./fax 61 821 22 28

   Kierownik: dr hab. med. Maciej G?yda prof. UZ

   Szpital Wojewódzki w Poznaniu
   Wielkopolskie Centrum Specjalistyczne
   ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
   tel. 61 821 22 00, 61 821 22 21

   fax 61 841 14 82
   Dyrektor: Piotr Nowicki


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od dawców ?ywych;
   2. przechowywanie i przeszczepianie nerek od dawców zmar?ych;

   w ramach dzia?ano?ci komórki organizacyjnej:
   Oddzia?u Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdzia?em Urologii
   * data wydania pozwolenia:   18.10.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Oddzia? Kliniczny Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewn?trznych
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

   ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

   tel.61 867 19 61, 61 869 13 26,

   fax 61 869 16 88

   Kierownik: prof.dr hab. med.  Andrzej Oko

   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
   ul. Przybyszewskiego 49,
   60-355 Poznań
   tel. 61 869 1203
   fax 61 867 1232
   Dyrektor: dr med. Krystyna Mackiewicz


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. pobieranie nerek od ?ywych dawców,
   2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od ?ywych dawców,
   3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od zmar?ych dawców,
   dla:
   Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu
   (ul. Stanis?awa Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań)
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Oddzia?u Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.

   * data wydania pozwolenia:   30.01.2023
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Oddzia? Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

   ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
   tel. 61 869 11 74,
   fax. 61 869 11 75

   Kierownik:
   prof. dr hab. med. Marek Karczewski

   SZCZECIN

   Klinika

   Szpital

   Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
   al. Powstańców Wlkp. 72,70-111 Szczecin

   tel.91 466 11 28, 91 466 11 29,

   fax 91 466 11 30

   Kierownik: prof. dr hab. med. Marek Ostrowski

   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
   al. Powstańców Wlkp. 72,70-111 Szczecin
   tel. 91 466 10 10, 91 466 10 12

   Dyrektor: dr n. zdr. Marcin Sygut


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. pobieranie nerek od ?ywych dawców,
   2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od ?ywych dawców,
   3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od zmar?ych dawców,
   dla:
   Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
   (al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin)
   w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych:
   1. Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej,
   2. Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewn?trznych.

   * data wydania pozwolenia:   27.12.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewn?trznych
   al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

   tel. 91 466 11 97

   tel./fax 91 91 466 11 96
   Kierownik: prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski

   Oddzia? Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Oddzia? Chirurgii Naczyniowej
   SP Wojewódzki Szpital Zespolony
   ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
   tel. 91 813 94 10, 91 813 94 11
   Kierownik: dr med. Samir Zeair

   Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
   ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
   tel. 91 813 90 10,

   fax 91 813 90 09
   Dyrektor: Ma?gorzata Usielska


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. pobieranie nerek od dawców ?ywych,
   2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców ?ywych,
   3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców zmar?ych;
   dla:
   Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
   (ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin)
   w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych:
   1. Oddzia?u Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej,
   2. Oddzia?u Nefrologii i Transplantacji Nerek.

   * data wydania pozwolenia:   15.11.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Oddzia? Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacja Dializ
   SP Wojewódzki Szpital Zespolony

   ul. Arkońska 4, 71-450 Szczecin

   tel. 91 813 96 11

   tel./fax 91 813 96 19

   Kierownik: prof. dr hab. med. Marek My?lak

   WARSZAWA

   Klinika

   Szpital

   Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM
   Centralny Szpital Kliniczny, UCK WUM

   ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

   tel. 22 599 24 67, 22 599 24 68, 22 599 10 98,

   fax 22 599 14 68

   Kierownik: prof. dr hab. med. S?awomir Nazarewski

   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   ul. ?wirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
   Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33
   e-mail: uckwum@uckwum.pl
   Dyrektor UCK WUM: Anna ?ukasik

   Centralny Szpital Kliniczny
   ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
   tel. 22 599 15 00 fax 22 599 15 02


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. pobieranie nerek od ?ywych dawców,
   2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od ?ywych dawców,
   3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od zmar?ych dawców,
   dla:
   Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   (ul. Stefana Banach 1A, 02-097 Warszawa)
   w ramach dzia?alno?ci zak?adu leczniczego:
   Centralnego Szpitala Klinicznego,
   w ramach dzia?alno?ci jednostki organizacyjnej:
   Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej.

   * data wydania pozwolenia:   30.01.2023
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
   Oddzia? Transplantologii
   Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus, UCK WUM
   ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa

   tel. 22 502 17 83, 22 502 17 84,

   fax 22 502 21 55

   Kierownik: prof. dr hab. med. Maciej Kosieradzki

   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   ul. ?wirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
   Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33
   e-mail: uckwum@uckwum.pl
   Dyrektor UCK WUM: Anna ?ukasik

   Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus
   ul. Lindleya 4,02-005 Warszawa
   tel. 22 502-12-00, Fax 22 502-21-39


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. pobieranie nerek od dawców ?ywych,
   2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców ?ywych,
   3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców zmar?ych;
   dla:
   Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   (ul. Stefana Banacha 1 A, 02-097 Warszawa)
   w ramach dzia?alno?ci zak?adu leczniczego:
   Szpitala Klinicznego Dzieci?tka Jezus
   (ul. Williama Heerleina Lindleya 4, 02-005 Warszawa)
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Oddzia?u Transplantologii KChOiT
   (ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa).
    * data wydania pozwolenia:   19.12.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:  5 lat

   Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewn?trznych 
   Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus,UCK WUM
   ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa

   tel. 22 502 12 32,

   fax 22 502 21 26

   Kierownik: prof. dr hab. med. Magdalena Durlik

   Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewn?trznych
   Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus, UCK WUM
   ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa

   tel. 22 502 16 41,

   fax 22 502 21 27

   Kierownik: prof. dr hab. med. Leszek P?czek

   Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii  
   ul. Wo?oska 137, 02-507 Warszawa 
   tel. 47 722 12 09 

   email: transplantologia@cskmswia.gov.pl
   Kierownik: prof. dr hab. med.
   Marek Durlik

   Państwowy Instytut Medyczny MSWiA
   ul. Wo?oska 137, 02-507 Warszawa

   tel. 47 722 15 52

   email: dyrekcja@cskmswia.gov.pl

   Dyrektor: prof. dr hab. med. Waldemar Wierzba


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. pobieranie nerek od dawców ?ywych,
   2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców ?ywych,
   3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców zmar?ych;
   dla:
   Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Warszawie
   (ul. Wo?oska 137, 02-507 Warszawa)
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii – Oddzia?u Transplantologii.

   * data wydania pozwolenia:   19.12.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Klinika Chorób Wewn?trznych, Nefrologii I Transplantologii
   ul. Wo?oska 137, 02-507 Warszawa
   tel. 47 722 12 00

   Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Rydzewski

   Klinika Chirurgii Dzieci?cej i Transplantacji Narz?dów
   Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

   Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

   tel. 22 815 14 48, 22 815 13 60

   fax 22 815 14 50

   Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

   Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
   Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
   tel. 22 815 16 00, 22 815 19 00
   fax 22 815 15 10
   email: dyrektor@czd.pl
   Dyrektor: dr n. med.  Marek Migda?


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców ?ywych;
   2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców zmar?ych;
   w ramach dzia?alno?ci jednostki organizacyjnej:
   Kliniki Chirurgii Dzieci?cej i Transplantacji Narz?dów

   * data wydania pozwolenia:   24.10.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadci?nienia T?tniczego
   Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

   Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

   tel. 22 815 74 91

   fax 22 81515 41

   Kierownik: prof. dr hab. med. Ryszard Grenda

   WROC?AW

   Klinika

   Szpital

   Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
   Uniwersytetu Medycznego we Wroc?awiu

   Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
   ul. Borowska 213,50-556 Wroc?aw

   tel. 71 733 2003

   fax 71 733 2009

   Kierownik: prof. dr hab. med. Dariusz Janczak

   Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
   ul. Borowska 213,50-556 Wroc?aw
   tel. (71) 733 11 00,
   fax (71) 733 11 09
   Dyrektor: dr Jakub Berezowski


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
   1. pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od dawców ?ywych,
   2. przechowywanie i przeszczepianie nerek od dawców zmar?ych,
   w ramach dzia?alno?ci jednostek organizacyjnych:
   1) Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej,
   2) Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej,
   3) Dzia?u Bloków Operacyjnych.

   * data wydania pozwolenia:   21.10.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

   Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
   Uniwersytetu Medycznego we Wroc?awiu

   Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
   ul. Borowska 213,50-556 Wroc?aw

   tel. 71 733 25 00, 71 733 25 04 

   fax 71 733 25 09,

   Kierownik: prof. dr hab. med. Magdalena Krajewska

   Klinika Chirurgiczna,
   Kliniczny Oddzia? Chirurgii Transplantacyjnej

   4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? SP ZOZ
   ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wroc?aw
   tel. 261 660 154  oraz  261 660 155
   fax. 261 660 156
   Kierownik: dr hab. n. med. Mariusz Chabowski
   Ordynator chirurgii transplantacyjnej:  
   dr n. med. Pawe? Chudoba

   4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? SPZOZ
   ul. Rudolfa Weigla 5
   50-981 Wroc?aw
   tel. 261 6 60 373 fax 261 6 60 630
   Komendant: p?k dr n. med. Wojciech Tański


   Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
    przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od zmar?ych dawców
   dla:
   4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinik? Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej we Wroc?awiu
   (ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wroc?aw)
   w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
   Klinicznego Oddzia?u Chirurgii Transplantacyjnej.

   * data wydania pozwolenia:   10.11.2022
   * okres obowi?zywania pozwolenia:
    5 lat

    

   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

     亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频

   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>