<center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
<code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
  <tr id="yb7f9"></tr>

 1. <th id="yb7f9"></th>
  1.  

    

   AKTUALNOŚCI

    

    

   Poltransplant 
   Aktualności 
   Informacje 
   Zasady Alokacji 
   Krajowa Lista Oczekujących 
   Rejestr Dawców Szpiku 
   Centralny Rejestr Sprzeciwów 
   Prawo 
   Formularze/Forms 
   Publikacje 
   Krajowa Rada Transplantacyjna 
   Konsultanci - Transplantologia 
   Ośrodki Transplantacyjne 
   Koordynatorzy Transplantacyjni 
   Statystyka 2023 
   Oświadczenie Woli 
   Szkolenia ETPOD 
   UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
   Pozwolenia Ministra Zdrowia 
   Pytania i Odpowiedzi 
   Kontakt 

    

     


   Chcąc przybliży?tematyk?transplantologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje drug?edycj?akcji

   Chcąc przybliży?tematyk?transplantologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje drug?edycj?akcji „Dzie? Transplantacji. Podziel si?dobrem”, podczas której będzie można odda? krew w krwiobusie, zapisa?si?do Rejestru Dawców Szpiku oraz uzyska? informacje nt. pobrania narządów do przeszczepu.
   więcje: link


   W styczniu 1966 roku przeprowadzono w Polsce pierwszy udany przeszczep nerki. Dokona?go zespół lekarzy z Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie. W rocznic?tego wydarzenia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu wspólnie z śląskimi klinikami transplantacyjnymi świętujemy Dzie?Transplantologa. To okazja do podsumowa? wymiany doświadcze?i podziękowa? W tym roku specjalnym darem dla biorców przeszczepów będzie krew. Wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zapraszamy w środ?25 stycznia od 10.00 do 14.00 do mobilnego punktu krwiodawstwa przed Poradni?Kardiologiczn?przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 w Zabrzu.

   Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu zaprasza do akcji krwiodawstwa. Specjalny ambulans do poboru krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach stanie przed Poradni?Kardiologiczn?SCCS w Zabrzu w środ?25 stycznia. Krew będzie można odda?od 10.00 do 14.00. Do akcji będ?zachęca?elfy św. Mikołaja z Fundacji Militarnego Mikołaja z Zabrza
   więcej:
   link


   VIII Śląskie Warsztaty Transplantacyjne

   Szanowni Państwo,

   Z przyjemności?informujemy, że w dniach 20-21 października 2022 roku w Hotelu „Molo” w Osieku odbęd?si?VIII Śląskie Warsztaty Transplantacyjne organizowane dla koordynatorów transplantacyjnych, wojewódzkich i szpitalnych województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Warsztaty w g?oacute;wnej mierze dotyczy?będ?prowadzenia dawców wielonarządowych i tkankowych, procedury orzekania śmierci mózgu oraz regulacji prawnych pobierania i przeszczepiania narządów. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne warsztatów nr tel. 663-150-806, adres e-mail: b.krol@sccs.pl.

   Serdecznie zapraszamy!

   Mgr Bogumiła Król
    Koordynator Wojewódzki Poltransplant

   Dr Sylwia Sekta
    Koordynator Wojewódzki Poltransplant

   mgr Iwona Dymek
    Koordynator Wojewódzki Poltransplant

   Zaproszenie

   Program VIII Śląskich Warsztatów Transplantacyjnych


   EUROPEJSKI DZIE?DONACJI I TRANSPLANTACJI (EODD) Polska, 8 października 2022

   EUROPEJSKI DZIE?DONACJI I TRANSPLANTACJI (EODD) Polska, 8 października 2022
   TRANSMISJA ONLINE   Szkolenie koordynatorów transplantacyjnych


   VI Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych.

   22-23 września 2022 r.

   Program szkolenia


   XXXVII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu

   Szkolenie wstępne i ustawiczne osób, których czynności bezpośrednio wpływaj?na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.

   28-29 września 2022 r.

   Program szkolenia


   V Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców.

   30 września 2022 r.

   Program szkolenia


   STANOWISKO (TYMCZASOWE) POLTRANSPLANTU

   STANOWISKO
(TYMCZASOWE) POLTRANSPLANTU DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA NARZĄDÓW, TKANEK I KOMÓREK INNYCH NI?KOMÓRKI KRWIOTWÓRCZE DO PRZESZCZEPIENIA W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 (2022.09.16.)STANOWISKO (TYMCZASOWE) POLTRANSPLANTU DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA NARZĄDÓW, TKANEK I KOMÓREK INNYCH NI?KOMÓRKI KRWIOTWÓRCZE DO PRZESZCZEPIENIA W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 (2022.09.16.)


   Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu wieloletniego na lata 2011-2022 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, realizowanego na zasadach przewidzianych dla programu polityki zdrowotnej, w zakresie zadania: Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających tkanki oka oraz dla banków tkanek
oka w 2022 r.

   Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu wieloletniego na lata 2011-2022 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, realizowanego na zasadach przewidzianych dla programu polityki zdrowotnej, w zakresie zadania:
   Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze w 2022 r.

   https://www.gov.pl/web/zdrowie/zakup-sprzetu-i-aparatury-dla-osrodkow-przeszczepiajacych-komorki-krwiotworcze-w-2022-r

   Oferty można składa?do 7 września 2022 r. do godz. 16:00 – wyłącznie za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI).


   Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu wieloletniego na lata 2011-2022 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, realizowanego na zasadach przewidzianych dla programu polityki zdrowotnej, w zakresie zadania:
   Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających tkanki oka oraz dla banków tkanek oka w 2022 r.

   link: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zakup-sprzetu-i-aparatury-dla-osrodkow-przeszczepiajacych-tkanki-oka-oraz-dla-bankow-tkanek-oka-w-2022-r

   Oferty można składa?do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 16:00 wyłącznie za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI)

   Cleo, Margaret, HLA4 w Mrągowie na Festiwalu "12 Godzin - Serce Mazur. Pierwszy w Polsce Festiwal promujący transplantacj? Każdy bilet to jedno serce. A jedno serce ratuje cały świat. Będziecie mega zadowoleni. Oj będzie si?działo - cytując klasyka.

   Stanowisko
(tymczasowe) Poltransplantu dotyczące wykorzystania narządów, tkanek i komórek innych ni?komórki krwiotwórcze do przeszczepienia w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (2022.04.06)

   Stanowisko (tymczasowe) Poltransplantu dotyczące wykorzystania narządów, tkanek i komórek innych ni?komórki krwiotwórcze do przeszczepienia w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (2022.04.06)


    

   prof. Marian Zembala
   fot. Henryk Przondziono /Foto Gość

   Z ogromnym zaskoczeniem i żalem przyjęliśmy informacj?o śmierci Pana prof. Mariana Zembali, znakomitego kardiochirurga, transplantologa, organizatora przestrzeni transplantacyjnej w Polsce i Ministra Zdrowia.
   Całej Rodzinie i Współpracownikom Pana Profesora składamy najszczersze kondolencje.

   Zespó?Poltransplantu

   Zgodnie z infomacjami ze strony Śląskiego Centrum Chorób Serca:

   Uroczyste pożegnanie prof. Mariana Zembali odbędzie si?26 marca 2022 r. o godz. 10.00 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla.
   Rodzina zamiast kwiatów prosi o przekazanie datków dla dzieci z domu dziecka w Zabrzu.
   Sam pochówek będzie prywatny. Będzie to czas tylko dla najbliższej rodziny.
   Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 9,
   nr konta 61 1050 1230 1000 0023 5388 3826.
   Tytu?wpłaty: Potrzeby podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych

   Szkolenia koordynatorów transplantacyjncyh

   28.05.2021 r.
   17,5 mln złotych na zakup sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii trafi do 21 szpitali nagrodzonych przez Ministra Zdrowia

   17,5 mln złotych na zakup sprzętu dla Oddzia?oacute;w Anestezjologii i Intensywnej Terapii trafi do 21 szpitali nagrodzonych przez Ministra Zdrowia

   • W ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej zrealizowane zostanie zadanie dotyczące zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Oddzia?oacute;w Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

   • Minister Zdrowia nagrodzi?21 szpitali z największ?aktywności?donacyjn?w latach 2017-2019 – uwzględniona została liczba dawców potencjalnych, rzeczywistych oraz pobranych do przeszczepiania narządów.

   • Łączna suma przyznanych przez Ministra Zdrowia nagród wyniosła 17,5 mln złotych przy czym środki przyznane poszczególnym szpitalom uwzględniały aktywność donacyjn?tych placówek.

   Szczególnego podkreślenia wymaga, że przekazane szpitalom dofinansowanie jest wyrazem uznania dla pracy całego zespołu koordynującego i zaangażowanego w proces donacji, który identyfikuje, kwalifikuje oraz sprawuje opiek?nad dawcami, jak równie?dla zaangażowania ze strony zarządzających tymi podmiotami leczniczymi.

   - Dziękuj?serdecznie za zaangażowanie całego personelu medycznego oraz Dyrektorów szpitali, równie?w imieniu tych wszystkich pacjentów, którzy w wyniku Państwa działa?mog?ponownie cieszy?si?bezcennym darem, jakim jest życie. – mówi Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski

   Zadanie mogło zosta?zrealizowane także dzięki merytorycznemu wsparciu prof. Radosława Owczuka, Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, który jednocześnie wraz z zespołem koordynatorów transplantacyjnych z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, jest przykładem synergicznej współpracy zespołowej ukierunkowanej na pomoc pacjentom oczekującym na przeszczepienie.

   W gronie nagrodzonych przez Ministra Zdrowia szpitali znalazły si? w kolejności od najwyżej ocenionych szpitali:
   1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,
   2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie,
   3. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
   4. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu,
   5. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie,
   6. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,
   7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu,
   8. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach zakładu leczniczego Centralny Szpital Kliniczny,
   9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
   10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,
   11. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ z siedzib?w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3,
   12. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
   13. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,
   14. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach,
   15. Szpital Śląski w Cieszynie,
   16. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. B? Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,
   17. Szpital Wojewódzki w Poznaniu,
   18. Szpital Kliniczny Im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
   19. SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
   20. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie,
   21. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie.

   Planowane ogłoszenie Konkursu na pełnienie funkcji regionalnego koordynatora Poltransplantu w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

   Komunikat

   Szanowni Państwo,

   Jeśli jesteście pacjentami:

   • po przeszczepach komórek, tkanek lub narządów, u których prowadzone jest leczenie immunosupresyjne w celu zarejestrowania si?na szczepienie przeciwko COVID-19 należy wybra?jedn?z możliwości:
    • zadzwo?na całodobow?i bezpłatn?infolini?- 989
    • zarejestruj si?elektronicznie poprzez e-Rejestracj?dostępn?na pacjent.gov.pl
    • skontaktuj si?z wybranym punktem szczepie?/font>
    • wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

   Jeśli jesteście pacjentami:

   • oczekującymi na przeszczepienie

   w celu zarejestrowania si?na szczepienie przeciwko COVID-19 należy zgłosi?si?samemu po e-skierowanie do lekarza prowadzącego w ośrodku kwalifikacyjnym lub do lekarza POZ.

                                Artur Kamiński
                          Dyrektor Poltransplantu

   Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja
                
   https://www.gov.pl/web/szczepimysie/osoby-przewlekle-chore

   Stanowisko Poltransplantu dotyczące wykorzystania narządów, tkanek i komórek innych ni?komórki krwiotwórcze do przeszczepienia w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (2021.01.15)

   Koronawirus SARS-CoV-2 Ankieta potencjalnego dawcy/potencjalnego biorcy narządów i tkanek (2021.01.15)


   Stanowisko Poltransplantu Dotyczące wykorzystania narządów, tkanek i komórek innych ni?komórki krwiotwórcze do przeszczepienia w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-COV-2 (2020.11.05.)


   Koronawirus SARS-CoV-2 - Ankieta potencjalnego dawcy/potencjalnego biorcy narządów i tkanek (2020.11.05)


   Stanowisko Poltransplantu dotyczące wykorzystania narządów, tkanek i komórek innych ni?komórki krwiotwórcze do przeszczepienia w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (2020.07.29.)

   Koronawirus SARS-CoV-2 - Ankieta potencjalnego dawcy/potencjalnego biorcy narządów i tkanek (2020.07.29)

   Stanowisko Poltransplantu dotyczące wykorzystania narządów, tkanek i komórek innych ni?komórki krwiotwórcze do przeszczepienia w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (05.05.2020r.)

   Koronawirus SARS-CoV-2 - Ankieta potencjalnego zmarłego dawcy narządów i tkanek (05.05.2020r.)

   Stanowisko Poltransplantu dotyczące wykorzystania narządów, tkanek i komórek innych ni?komórki krwiotwórcze do przeszczepienia w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (23.03.2020)

   Koronawirus SARS-CoV-2: Ankieta potencjalnego zmarłego dawcy narządów i tkanek (12.03.2020) (15.03.2020)

   Stanowisko Poltransplantu dotyczące wykorzystania narządów, tkanek i komórek innych ni?komórki krwiotwórcze do przeszczepienia w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (15.03.2020)

   Stanowisko Poltransplantu w sprawie wykorzystania narządów i tkanek do przeszczepienia od dawców ze stwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) lub z podejrzeniem takiego zakażenia (12.03.2020)


   16.10.2020 Pismo konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej profesora Lecha Cierpki do konsultantów wojewódzkich"Zalecenia w związku z pandemi?COVID-19 (UAKTUALNIENIE)"


   15.06.2020 "Zalecenia w związku z pandemi?COVID-19" konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej


   Zalecenia dla pacjentówZalecenia związane z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 dla pacjentów po transplantacjach narządowych zatwierdzone przez Prof. dr hab. med. Lecha Cierpk? konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej


   17.03.2020 Pismo konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej profesora Lecha Cierpki do konsultantów wojewódzkich w zakresie transplantologii klinicznej: w sprawie wykonywania transplantacji narządowych w czasie pandemii SARS-CoV-2.

   Zalecenia Zespołu Krajowej Rady Transplantacyjnej dla banków tkanek oka i ośrodków przeszczepiających tkanki oka w sprawie wykonywania bada?w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 u dawców i biorców rogówek 30.06.2020

   Stanowisko Konsultantów Krajowych oraz Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów dotyczące opieki nad biorcami i dawcami komórek krwiotwórczych podczas epidemii COVID-19 (wersja z dnia 31.03.2020 r.)

   Stanowisko Zarządu G?oacute;wnego Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego w odniesieniu do szczepie?anty-SARS-CoV-2 (przeciwko COVID-19) (15.01.2021 r.)

   "Poradnik dla pacjentów po transplantacji - Koronavirus SARS-CoV-2" przygotowany przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

   "Informator dla chorych hemodializowanych - Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2" na stronie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

   Gdański Uniwersytet Medyczny organizuje
   "Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych)"
   w dniach 26.09 - 15.11 .2020 r.
   https://szkoleniezawodowe.gumed.edu.pl/3320

   Ostrzeżenie Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych (CAT) Europejskiej Agencji Leków (EMA) przed stosowaniem niesprawdzonych w badaniach klinicznych terapii komórkowych, które mog?by?nieskuteczne i mog?zwiększa?ryzyko poważnych działa?niepożądanych.

   Ostrzeżenie Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych (CAT) Europejskiej Agencji Leków (EMA)  przed stosowaniem niesprawdzonych w badaniach klinicznych terapii komórkowych, które mog?by?nieskuteczne i mog?zwiększa?ryzyko poważnych działa?niepożądanych.

   Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej organizuje:

   14.05.2020 r. godz. 18.00, Webinar 1: Rozpozonanie śmierci człowieka na podstawie kryteriów neurologicznych w świetle zmian w prawie - prowadzący dr hab. med. Janusz Trzebicki

   21.05.2020 r. godz. 18.00, Webinar 2: Tomografia komputerowa w diagnostyce śmierci mózgu - prowadzący dr med. Piotr Palczewski

   więcej informacji: https://www.uniatransplantacyjna.pl

   TRUDNE ROZMOWY - WARSZTATY Z KOMUNIKOWANIA SI?Z RODZIN?PACJENTA W SYTUACJI NIEPOWODZENIA LECZENIA

   "You have all it takes. Have you considered becoming a donor?"
   „Masz wszystko, czego potrzeba. Czy zastanawiałe?si? czy zosta?dawc?”

   EDQM / Rada Europy co roku organizuje Europejski Dzie?Donacji i Transplantacji Narządów (EODD), każdego roku w innym kraju w celu podniesienia świadomości na temat znaczenia dawstwa narządów jako sposobu na ratowanie i popraw?życia.EODD odbywa si?zwykle w drug?sobot?października i ma na celu zachęcenie do publicznej debaty i refleksji na ten temat. Standardy ustanowione przez EDQM / Rad?Europy gwarantuj? że dawstwo i przeszczepianie narządów w Europie s? odpowiedzialne, etyczne, profesjonalne i niekomercyjne. EODD ma równie?na celu zachęcenie społeczności medycznej i decydentów w całej Europie do refleksji nad znaczeniem tej ratującej życie terapii. Przede wszystkim EODD jest okazj?do uhonorowania wszystkich dawców narządów i ich rodzin oraz podziękowania specjalistom w dziedzinie transplantologii w całej Europie, których ciężka praca pomaga ocali?życie i poprawi?jakość życia wielu ludzi.

   Po raz pierwszy w Wilanowie, ale ju?po raz szósty w stolicy odbędzie si?wielkie wydarzenie promujące polsk?transplantologi?- Bieg po Nowe Życie. 7 września na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie punktualnie o godz. 12:00 rozpocznie si?jubileuszowa odsłona wydarzenia.

   Po raz pierwszy w Wilanowie, ale ju?po raz szósty w stolicy odbędzie si?wielkie wydarzenie promujące polsk?transplantologi?– Bieg po Nowe Życie. 7 września na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie punktualnie o godz. 12:00 rozpocznie si?jubileuszowa odsłona  wydarzenia.

   VI Rajd dla Transplantacji, Podziel si?sob?

   Pobieranie i przeszczepienie nerek od żywych dawców – techniki małoinwazyjne
   Mini-Sympozjum
   Warszawa 13-14 czerwca 2019 r.
   Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

    

   Miejsce: Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Nowogrodzka 59, Warszawa;  Sala wykładowa im Prof. Antoniego Leśniowskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

   Czas: 13-14 czerwca 2019 r.

   Zaproszeni goście: Diederik Kimenai MD., (Erasmus Medical Center Rotterdam, Holandia)

   13.06.2019 (Czwartek):

   •   Pobranie laparoskopowe i przeszczepienie nerki od żywego dawcy – godz. 8.00 – 14.00 (sala operacyjna Kliniki – transmisja na żywo do sali wykładowej im. Prof. Antoniego Leśniowskiego)
   •   Dyskusja z ekspertami, podsumowanie zastosowanej techniki – godz. 14.00-15.00
   •   Lunch – godz. 15.00 - 16.00
   •   Mini-Sympozjum (j. angielski)– godz. 16.00 - 18.00:

    1.  Przeszczepienie nerek od żywego dawcy – Roman Danielewicz, Warszawa – 20 min
    2.  Kwalifikacja żywego dawcy nerki – Dorota Lewandowska, Warszawa– 20 min
    3.  Techniki operacyjne pobrania nerki od żywego dawcy – Piotr Domagała, Warszawa– 20 min
    4.  How to build effective living donor kidney transplantation program - Erasmus Medical Center Rotterdam – Diederik Kimenai, Rotterdam– 40 min
    5.  Wyniki przeszczepienia nerki od żywego dawcy – Maciej Kosieradzki, Warszawa– 20 min
    6.  Podsumowanie i dyskusja.

   14.06.2019 (Piątek):

   •   Pobranie laparoskopowe i przeszczepienie nerki od żywego dawcy – godz. 8.00 – 14.00  (sala operacyjna Kliniki – transmisja na żywo do sali wykładowej im. Prof. Antoniego Leśniowskiego)
   •   Podsumowanie, dyskusja i zakończenie sympozjum (Maciej Kosieradzki, Roman Danielewicz)
   •   Lunch – godz. 14.00 - 15.00

   Konferencja  „Transplantacja – nowe życie”

   11 czerwca 2019 r.

   Świętokrzyskie Centrum Onkologii  Sala Wykładowa im. Prof. T. Koszarowskiego

   12.00-12.15

   Wydzia?Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach
   Prof. dr hab. n. med.Stanisław Głuszek,
   Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, WSZZ w Kielcach

   12.15-12.40

   Przeszczepianie narządów w Polsce . Ograniczenia, jak je pokona?
   Dr hab.n.med.  Jarosław Czerwiński,
   Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT” w Warszawie

   12.40-13.05

   Województwo Świętokrzyskie- potencja?donacyjny a realia.
   Dr med. Jacek Bicki,
   Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, WSZZ w Kielcach

   13.05-13.30

   Przeszczepianie szpiku w Kielcach.
   Dr hab.n.med. Marcin Pasiarski, prof. UJK,
   Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ŚCO w Kielcach

   13.30-13.55

   Pobieranie narządów od dawców z zatrzymaniem krążenia
   Dr  hab. n. med. Maciej Kosieradzki,
   Warszawski Uniwersytet Medyczny. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

   13.55-14.10

   Przeszczep - nowe życie.
   Jerzy Sobierajski -chory po przeszczepie

   14.10-14.25

   Rola UM w zaspokajaniu potrzeb medycznych mieszkańców
   Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

    

   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej organizuje pod patronatem Centrum Organizacyjno Koordynacyjnego ds. Transplantacji

   Ju?w najbliższ?sobot?Dzie?Dziecka w Kancelarii Premiera. Zapraszamy na stoiska Ministerstwo Zdrowia, wśród których znajd?Państwo równie?Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant". Szpital Pluszowego Misia z pokazem przeszczepiania nerki u pluszaków oraz poznawanie budowy anatomicznej człowieka na fantomie to tylko niektóre z przygotowanych atrakcji.

   Krwioobieg Terytorialsa

   Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - „Rola Pielęgniarek w Zespołach Transplantacyjnych”

   Miejsce szkolenia: Atheneum Gedanense Novum, Gdański Uniwersytet Medyczny, Al. Zwycięstwa 41-42 (wejście g?oacute;wne od ulicy M. Skłodowskiej-Curie), Gdańsk
   Data: 09 maja 2019 r.
   strona internetowa Konferencji

   PROGRAMME AT A GLANCE
   Scientific Programme
   Highlights - Second Announcement

   Konferencja naukowa: Jak najlepiej przygotowa?pacjenta do przeszczepienia nerki?

   12-13.04.2019r. Pałac Wiejce, 66-441 Skwierzyna

    

   PIĄTEK 12.04.2019r.

   15:00-16:00         OBIAD

   16:00- 16:10        Rozpoczęcie konferencji- dr hab. n. med. Maciej Głyda

   16:10-16:40         Gammapatie monoklonalne i inne zaburzenia hematologiczne w aspekcie kwalifikacji chorego do przeszczepienia nerki - dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

   16:40-17:10         Nefrektomia jako przygotowanie do przeszczepienia nerki. Graftektomia- za i przeciw - dr n. med. Marta Sękowska

   17:10-17:40        Pacjent zakwalifikowany do przeszczepienia nerki z punktu widzenia  anestezjologa dr n. med. Kamila Grzybowska- Okręt

   17:40-18:10        Propedeutyka zdrowia i żywienia w hamowaniu progresji przewlekłej choroby nerek - dr n. o zdrowiu Anna Polaszewska

   18:10-18:40        Idealna metoda leczenia nerkozastępczego przed przeczepieniem nerki - dr n. med. Krzysztof Cieszyński

   18:40-19:00         Dyskusja

   20:00                  KOLACJA

   SOBOTA 13.04.2019r.

   9:00-9:30           Choroba nowotworowa u pacjenta kwalifikowanego do przeszczepienia nerki- spojrzenie onkologa - dr n. med. Arkadiusz Spychała

   9:30-10:00         Pacjent przygotowywany do przeszczepienia nerki z punktu widzenia kardiologa - dr n. med. Ryszard Kąsinowski

   10:00-10:30        Aktualne wytyczne dotyczące kwalifikacji chorego do przeszczepienia nerki dr n. med. Katarzyna Smyka?Jankowiak                              

   10:30-11:00         Pacjent doskonały - okiem koordynatora - mgr Wojciech Czapiewski                               

   11:00-11:30         Dyskusja.

   Zakończenie konferencji - dr hab. n. med. Maciej Głyda

   Warsztaty  transplantacyjne -  Wrocław 05 kwietnia 2019 r.

   Kierownicy oddzia?oacute;w anestezjologii i intensywnej terapii, koordynatorzy transplantacyjni, kierownicy i pracownicy stacji dializ Dolnego Śląska i Opolszczyzny uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym 5 kwietnia br. przez Klinik?Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej oraz Klinik?Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. Szkolenie odbyło si?w Restauracji „Korba Kuchnia”. Konferencje otwierali prof. dr hab. Oktawia Mazanowska i prof. dr hab. Dariusz Patrzałek.Tematami szkolenia były: Stan pobierania i przeszczepiania narządów w województwie dolnośląskim i opolskim- dr n.med. Tomasz Dawiskiba, Aspekty prawne przeszczepiania narządów- lek. Pawe?Pozanński, Zmiany w procedurze orzekania śmierci mózgu- mgr Iwona Przydatek, Fakty i mity związane z przeszczepianiem nerki od dawcy żywego –dr hab. Dorota Kamińska, Regionalny Ośrodek kwalifikacyjny -ROK, kwalifikacja biorców do przeszczepu nerki, KLO na przeszczepienie-prof.. dr hab. Oktawia Manowska, Koordynacja Regionalna na Pomorzu z perspektywy gdańskiej -mgr Anna Milecka, Gdańsk,  Rozwój i uwarunkowania procesu donacji narządów i tkanek w szpitalu średniej wielkości – le. Filip Szeremeta, Cieszyn, Kwalifikacja i przygotowanie biorców do przeszczepienia w trybie urgens. Oczekiwania a rzeczywistość –lek. Agnieszka Lepiesza, Urazy wątroby–diagnostyka i leczenie –lek. Marcin Rychter. Spotkanie zorganizowane zostało dzięki firmie Accord i Panu Sebastianowi Wesołowskiemu.

   Inny wymiar Walentynek

   Z okazji Walentynek zapraszamy do obejrzenia dwuminutowego filmu Serce, który opowiada histori?wyjątkowej miłości – szczególnej, bo możliwej dzięki decyzjom i solidarności innych osób. Pomyślmy w te Walentynki o innym wymiarze miłości - o umiejętności dzielenia si?- bo każdy z nas może zosta?dawc? ale te?każdy z nas może by?kiedy?potrzebującym biorc?

   Co roku blisko sto osób przechodzi operacj?przeszczepienia serca, ponad tysiąc otrzymuje now?nerk? a prawie 400 – wątrob? Przeszczepianie jest skuteczn?metod?leczenia, jednak do jego realizacji potrzebne jest solidarne działanie dawców, specjalistów i biorców.

   Każdy z nas może po śmierci odda?do przeszczepienia serce i inne narządy (wątrob? trzustk? płuca, nerki, jelito) a także rogówki i inne tkanki (skór? kości, zastawki serca). Każdy z nas może uratowa?życie co najmniej sześciu chorym.  

   Wiek i większość schorze?własnych nie stanowi przeszkody dla dawstwa (przeszczepia si?narządy od osób 80-letnich). To specjaliści transplantolodzy zadecyduj? czy twoje narządy będ?bezpieczne dla biorców.

   Dawc?można zosta?także za życia. Jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala możesz, z zachowaniem pełnego własnego bezpieczeństwa, zosta?żywym dawc?nerki dla bliskiej Ci, chorej osoby. Biorc?może by?Twój krewny w linii prostej, rodzeństwo, czy małżonek - potrzebna jest wtedy tylko Twoja i jego zgoda. Natomiast jeśli chcesz pomóc osobie spokrewnionej w dalszej linii lub przyjacielowi, to musisz wystąpi?o zgod?sądu.

   Czytaj więcej na www.zgodanazycie.pl

   Film opublikowany w ramach kampanii „Solidarnie dla transplantacji”, realizowanej w latach 2018 – 2020 przez Fabryk?Komunikacji Społecznej na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.

   Zaproszenie

   VI Warsztaty Transplantacyjne

   Warsztaty odbęd?si?w dniach 12-13 października 2018 roku, w Hotelu „Meta” 43-370 Szczyrk, ul. Skośna 4, www.meta-hotel.pl. W g?oacute;wnej mierze dotyczy?one będ?procedury orzekania śmierci mózgu, regulacjom prawnym pobierania i przeszczepiania narządów oraz prowadzenia dawców wielonarządowych.

   Zgłoszenia prosimy kierowa?telefonicznie do pani mgr Bogumiły Król na nr tel. 663-150-806 lub na adres e-mail: b.krol@sccs.pl.

   Planowana liczba uczestników jest znacznie ograniczona, prosimy potwierdzenie uczestnictwa (najpóźniej do 10 października br.).

   Informujemy, że za udzia?w spotkaniu będ?przyznane punkty edukacyjne.

   Załączniki:

   ZAPROSZENIE.pdf

   PROGRAM-VI WarsztatyTransplantacyjne.pdf

   Rola Pielęgniarek Operacyjnych w Zespołach Transplantacyjnych

   BEZPŁATNA KONFERENCJA DLA PIELĘGNIAREK
   Niektóre z tematów konferencji:
   1. Komu i czemu służy pobieranie i przeszczepianie narządów?
   2. Koordynator transplantacyjny – jego rola szpitalna i regionalna
   3. Opieka okołooperacyjna nad dawc?narządów
   3. Pobranie serca – walka z czasem
   4. Robot DaVinci
   5. Aspekty prawne w pracy pielęgniarki operacyjnej
   6. Prezenteizm - co to jest?
    

   Wśród prelegentów:  Jolanta Sternau-Kruczkowska, Małgorzata Rudnik, Piotr Małkowski, Maciej Kosieradzki, Roman Danielewicz, Iwona Sobczak, Izabela Szwed, Aleksandra Kozłowska, Jolanta Jagoda, Dorota Bartnik, Marzena Witkowska, Edyta Karpeta, Aldona Michalak, Karolina Sobeczek, Klaudia Smyrek, Marta Kotomska

   strona z programem konferencji: pce.com.pl

   Bieg po Nowe Życie

   15 września odbędzie si?13. Bieg po Nowe Życie, najważniejsze wydarzenie wspierające polsk?transplantologi? Znane osoby ze świata filmu, teatru, estrady, muzyki, mediów i sportu oraz osoby po przeszczepieniu w większości skupione w Polskim Stowarzyszeniu Sportu po Transplantacji, które żyj?dzięki przeszczepionym narządom spotkaj?si?w marszu nordic walking, po raz pierwszy przy Pałacu Kultury i Nauki, w Parku Świętokrzyskim. Marsz wystartuje o 12:00.

   komunikat prasowy

   9 maja na Stadionie Narodowym 22. Piknik Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.
   Zapraszamy zwłaszcza na stoisko Poltransplantu oznaczone symbolem "C11" zlokalizowane od strony Al. Zielenieckiej, interaktywn?map?Pikniku można znaleźć tu: http://www.pikniknaukowy.pl/mapa
   VIII Rzeszowskie Święto Transplantacji

   Konferencja Transplantologia, opowieść o najpiękniejszym darze

   Zaproszenie

   Formularz zgłoszeniowy

   4 pory rocka
   Zosta?bohaterem- podziel si?życiem, Mysłowice 22 - 23 marca 2018 r.

   Konferencja „Transplantacja narządów w służbie człowiekowi”

   Serdecznie zapraszam  do udziału w Konferencji „Transplantacja narządów w służbie człowiekowi”, która odbędzie si?w  dniu  24 października 2017 o godzinie 9.00 w Auli im. Profesora Zbigniewa Religi w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu przy ul. M. Curie Skłodowskiej nr 9.
   Mamy ku temu ważn?okazje bowiem 26 października obchodzi? będziemy dwunasty ju?Światowy Dzie?Donacji i Transplantacji. Ten dzie?to dobra okazja nie tylko do świętowania sukcesów w ratowaniu życia dzięki transplantacji  narządów, lecz także okazja do promowania idei donacji.
   Uczestnik konferencji otrzyma certyfikat oraz punkty edukacyjne. Udzia?w konferencji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego udzia?w konferencji należy zgłasza?do 20 października 2017 r. poprzez wiadomość e–mail na adres: komisja.ds.etyki@sccs.pl W treści maila należy poda?imi?i nazwisko osoby zgłaszającej udzia? w temacie maila: „Konferencja Transplantacja narządów w służbie człowiekowi – zgłoszenie udziału”.

   Raz jeszcze serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność.

   Pozdrawiam

   Mgr Bogumiła Król
   Koordynator Transplantacji
   Śląskie Centrum Chorób Serca


   V Warsztaty Transplantacyjne
   20-21 październik 2017r.
   Miejsce spotkania:  
   Ośrodek Szkoleniowy „Meta ”, 43-370 Szczyrk, ul. Skośna 4,

   PROGRAM

   20.10.2017 r.  (piątek)  

   11:00 - 11:20 Otwarcie spotkania  - Prof. dr hab. med. Marian Zembala, Prof. dr hab. med. Piotr Przybyłowski, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze, Dr hab. med. Robert Król, Prof. dr hab. med. Lech Cierpka, Dr hab. med. Grzegorz Budziński Szpital. Kliniczny im. A. Mielęckiego, Katowice
   11:20 - 11:40 Aktualny stan pobierania i przeszczepienia narządów i tkanek na Śląsku i w Polsce - wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami - Dr Sylwia Sekta, Koordynator Regionalny Poltransplant, Szpital Kliniczny, Katowice, Mgr Bogumiła Król, Koordynator ds. Transplantacji, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
   11:40 - 12:00    Zmiany w ustawodawstwie transplantacyjnym - wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami - Prof. dr hab. med. Lech Cierpka, Konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej, Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego, Katowice
   12:00 - 13:00 Protokó?postępowania diagnostycznego śmierci mózgu – nowe wytyczne - wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami - Dr med. Wojciech Saucha, Regionalny Koordynator Regionalny Poltransplant Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
   13:00 - 14:00 Przerwa  obiadowa
   14:00- 14:30 Udzia?prokuratora w autoryzacji pobra?narządów od zmarłych dawców - wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami - Prokurator województwa śląskiego
   14:30 - 15:00 Udzia?medyka sądowego w autoryzacji pobra?narządów od dawców  - wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami - Dr hab. med. Christian Jabłoński, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
   15:00-17:00 Kontakt z prokuratorem i medykiem sądowym – spojrzenie koordynatora szpitalnego * - - dr med. Katarzyna Kuchnicka, lek. med. Filip Szeremeta
   *Prosimy o prezentacj? własnych „przypadków”, Ze względów organizacyjnych prosimy o uzgodnienie takiej prezentacji z Organizatorom Warsztatów do dnia 03 października  2017r.
   18:00 Kolacja

   21.10.2017 r. (sobota)

   08:30 - 09:00    Śniadanie
   09:00 - 09:20 Kwalifikacja dawcy wątroby  - wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami - Dr hab. med. Robert Król, Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego, Katowice
   09:20-09:40 Kwalifikacja dawcy płuc  - wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami - Dr hab. med. Jacek Wojarski, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
   09:40- 10.00 Kwalifikacja dawcy serca - wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami - Dr Roman Przybylski, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
   10:00- 10:20 Pobrania rogówki - wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami - Dr med. Dariusz Dobrowolski, Wojewódzki Szpital  Specjalistyczny nr 5, Sosnowiec
    10:20- 10:40 Współpraca z bankami tkanek na terenie województwa śląskiego - wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami - Dr hab. med. Artur Kamiński, Dyrektor Centrum Organizacyjno Koordynacyjne Poltransplant, Warszawa
   10:40 – 11:00     Przerwa kawowa
    11:00 -11:30 Strategia i rola konsultanta wojewódzkiego w zakresie rozwoju donacji na Śląsku - zadania i plany -  wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami - Dr hab med. Grzegorz Budziński, Konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii Klinicznej, Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego, Katowice
   11:30 - 12:00  Relacja doświadcze?własnych – pacjenci po przeszczepie narządów - wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami
   12:00 Zakończenie spotkania
   12:30 Przerwa obiadowa

   13 października obchodzony jest w Polsce Dzie?Dawcy Szpiku – święto dawstwa szpiku i leczenia nowotworów krwi. Wszystkim Dawcom Szpiku składamy z tej okazji serdeczne podziękowania za Wasz?życzliwość i chŮy niesienia pomocy, a zarejestrowanym potencjalnym dawcom (jest Was ju?ponad 1,3 mln) za gotowość do niesienia dobra!

   Certification of European Transplant Coordinator (CETC)

   Egzamin odbedzie si?w Barcelonie 23 września 2017 r., podczas Kongresu ESOT
   informacje i formularze można znaleźć tu: https://www.uemssurg.org/divisions/transplantation/transplant-coordination/ebsq-examination
   termin składania poda? 15 czerwca 2017 r.
   informacja zakwalifikowaniu do egzaminu: 31 lipca 2017 r.

   JUBILEUSZ 35-LECIA ZESPOŁU BAKSHISH

   W tym roku zespó?BAKSHISH obchodzi swój jubileusz. Z tej okazji 7 lipca 2017 r. w Amfiteatrze Opolskim odbędzie si?koncert urodzinowy, zorganizowany przy współudziale Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Opolskiej. Połącznie klasyki z muzyk?reggae jest pionierskie na polskiej scenie muzycznej. Powstałe aranżacje symfoniczne stanowi?będ?bardzo ciekawe uzupełnienie twórczości zespołu, jak równie?innowacyjne podejście w stosunku do tej muzyki.
   Dodatkowo utwory z repertuaru zespołu gościnnie zaśpiewaj?znani artyści-wokaliści: Andrzej Krzywy, Dawid Portasz, Marysia Sadowska, Darek Malejonek, Muniek Staszczyk, Pablo Pavo i Dżej Dżej. Prócz zaproszonych gości, zagraj?także cztery zespoły otwierające koncert: Zebra SaundSystem, Gang Bawarii, Bethel oraz grający w międzynarodowym składzie Babylon Raus. Koncertowi towarzyszy?będzie takze wystawa fotografii zdjŮy z historii zespołu (zorganizowana przez Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu).
   Wartości?społeczn?przedsięwzięcia będzie rozpowszechnienie idei transplantacji ratującej życie oraz pokazanie że niepełnosprawność nie ogranicza człowieka w realizacji marze?i celów życiowych. Działanie to wynika z doświadcze?życiowych Jarosława Kowalczyka, który 15 lat temu dzięki przeszczepowi nerki zyska?nowe życie.
   Podczas wydarzenia m.in. każda osoba dorosła będzie mogła podpisa?oświadczenie woli, wyrażając zgod?na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia (dając tym samym dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom). Dodatkowo podczas koncertu propagowane będzie: wpisywanie si?do Rejestru dawców szpiku oraz honorowe krwiodawstwo.
   Działania społeczne wspiera?będzie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” (państwowa jednostka budżetowa podlegająca Ministrowi Zdrowia), jak równie?Stowarzyszenie "Życie po przeszczepie" ze Szczecina oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

   Program do pobrania

   Szczyt Zdrowie, organizowany po raz piąty przez Instytut Ochrony Zdrowia we współpracy z Fundacj?Instytut Studiów Wschodnich i Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH, stanowi uznan?płaszczyzn?dialogu i komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: władz? ustawodawcz?i wykonawcz? płatnikiem, pracodawcami, świadczeniodawcami, samorządami i związkami zawodowymi środowisk ochrony zdrowia, pielęgniarkami, lekarzami, aptekarzami, przemysłem farmaceutycznym, dostawcami technologii medycznych. Uczestnikami konferencji s?wysokiej rangi menadżerowie, politycy, urzędnicy, przedstawiciele sektora publicznego, świata biznesu oraz organizacji pozarządowych z Polski i Europy.

   Termin: 19 czerwca 2017 roku
   Lokalizacja: 
   Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, ul. Chocimska 24, Warszawa

   INTERNATIONAL CONFERENCE
   “Medical, ethical and legal aspects of experimental therapy”
   Warsaw, 19 May 2017
   P R O G R A M M E

   09.30 - 10.00

   Registration

   10.00 – 10.10

   Opening and welcome remarks:
   Prof. Andrzej Górski 

   10.10 – 10.30

   Experimental therapy: the EMA perspective
   Dr. Marisa Papaluca, Senior Scientific Adviser, European Medicines Agency, London

   10.30 – 10.40

   Discussion

   10.40 – 11.00

   Compassionate Use in the United States: An Update of Recent Industry, Regulatory, Legislative, and Social Factors
   Dr. Alison Bateman-House, Division of Medical Ethics, NYU School of Medicine, Co-Chair, Working Group on Compassionate Use and Pre-Approval Access, Deputy Director, Compassionate Use Advisory Committee (CompAC)

   11.00 - 11.10

   Discussion 

   11.10 - 11.30

   The ethics of emergency use of unproveninterventions outside of research” – WHO’s guidance
   Dr. Abha Saxena, Coordinator, HQ/HIS/IER/REK, World Health Organization, Geneva 

   11.30 – 11.40

   Discussion 

   11.40 – 12.00

   COFFEE BREAK 

   12.00 – 12.20

   Access to investigational drugs outside of controlled clinical research - individual and social interests
   Dr. Joanna Różyńska, University of Warsaw, Center for Bioethics and Biolaw 

   12.20 – 12.30

   Discussion

   12.30 – 12.50

   Access to experimental treatment in the court's interpretation
   Dr. Agata Wnukiewicz-Kozłowska, University of Wroclaw, Faculty of Law, Administration and Economics

   12.50 – 13.00

   Discussion 

   13.00 – 13.20

   Compassionate use and ethics committees
   Dr. Jan Borysowski, Medical University of Warsaw 

   13.20 – 13.30

   Discussion

   13.30 – 14.00

   Summary and conclusions 

   14.00 – 15.00

   LUNCH

    

   Szkolenie Koordynatorów Transplantacyjnych Regionu Dolnego Śląska i Opolszczyzny

   Szanowni Państwo,
   Drodzy Koleżanki i Koledzy,

   Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
   Czas odradzania si?wiary w Chrystusa i drugiego człowieka.
   Cały Zespó?Poltransplantu życzy, aby Święta Wielkiej Nocy
   przyniosły Wam i Waszym rodzinom radość i chwile wspólnego wypoczynku.
   Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiar?
   niech da także siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufności?patrze?w przyszłość...

   Artur Kamiński
   wraz z Zespołem


   Nowelizacja weszła w życie 29 kwietnia 2017 r.

   Nowelizacja weszła w życie 27 kwietnia 2017 r.

   /Dotychczasowe obwieszczenia w sprawie stwierdzania ustania czynnosci mózgu /M.P. 2007 nr 46 poz. 547/ i nieodwracalnego zatrzymania krążenia /M.P. 2010 nr 59 poz. 784/ będ?obowiązywały do czasu ogłoszenia nowych obwieszcze?

   Bieg po Nowe Życie w Wiśle, Po raz trzeci zostan?wręczone nagrody „Drugie Życie”.

   1 kwietnia w Wiśle po raz 10. w Biegu po Nowe Życie spotkaj?si?gwiazdy kina, teatru, estrady, dziennikarze i sportowcy, oraz osoby po transplantacji z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. Maszerując z kijami do nordic walking  po raz kolejny wspiera?polsk?transplantacj?i świadome dawstwo narządów.  Dzie?wcześniej w Hotelu Gołębiewski, który od siedmiu lat gości uczestników wydarzenia,  zostan? wręczone nagrody „Drugie Życie” przyznawane osobom oraz instytucjom, które szczególnie zasłużyły si?dla polskiej transplantacji. Tak jak w 2015 i 2016 roku kapituła przyzna wyróżnienia w pięciu kategoriach: „Wspieram polsk?transplantacj?rdquo;, „Osobowość polskiej transplantologii”, „Sport po transplantacji”, „Media Biegu po Nowe Życie” i „Partner Biegu po Nowe Życie”.  To dla nas bardzo ważna chwila. Ju?po raz trzeci uhonorujemy osoby i instytucje, zarówno te, które zasłużyły si?dla polskiej medycyny transplantacyjnej, jak i te, które promuj?dawstwo narządów, wpieraj?ide?i na co dzie?s?naszymi ambasadorami oświadcze?woli – mówi Arkadiusz Pilarz – dyrektor 10. Biegu po Nowe Życie. Kapituła ju?wybrała laureatów i przyznam, że by?trudny wybór. Kandydatów do nagród w poszczególnych kategoriach było naprawd?wielu – dodaje Pilarz.  III Gala polskiej transplantacji „Drugie Życie” odbędzie si?31 marca o 20:00.  Laureatami nagród z lat poprzednich s?m.in. prof. Andrzej Chmura – wybitny polski transplantolog, od 2011 roku wspierający merytorycznie Bieg po Nowe Życie oraz prof. Magdalena Durlik – kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.  Nagrody otrzymali także sportowcy z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji Jan Stępniak i Andrzej Marciniak.

   Tomasz Furtak
   Rzecznik Prasowy 10. Biegu po Nowe Życie
   tomasz.furtak@biegponowezycie.pl, tel. 608 503 122


   Podsumowanie

   W Wiśle odby?si?jubileuszowy, 10 ju?Bieg po Nowe Życie. Dopisała pogoda i kibice, których tłumy ustawiły si?wzdłu?trasy.
   W sobot?sportowcy z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji oraz gwiazdy teatru, filmu, sceny muzycznej i kabaretowej, dziennikarze i sportowcy spotkali si?w marszu nordic walking w centrum Wisły, by pokaza?wsparcie dla polskiej medycyny transplantacyjnej.
   Osoby po przeszczepach każdego dnia udowadniaj? że dzięki nowym narządom dostały nowe życie. Artur Zychowicz mia?13 lat, gdy okazało si? że cierpi na chorob?wątroby. Jedyn?możliwości?wyleczenia by?przeszczep narządu. Mimo choroby dosta?si?na studia na kierunku lekarskim. Po koniec pierwszego roku studiów przeszed?operacj?przeszczepienia wątroby. Skończy?studia w terminie, dokładnie 5 lat i 1 dzie?po operacji zda?ostatni egzamin. Teraz jest w trakcie stażu podyplomowego, zastanawia si?nad wyborem specjalizacji. Uprawia sporty, żyje aktywnie, pełni?życia.
   Po przeszczepie wątroby jest te?Damian Królewicz. Ju?po operacji spełni?swoje marzenie o studiach na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ma ju?licencjat, jest trenerem przygotowania motorycznego, kończy teraz studia magisterskie. Adriana Szklarz, która dostała nowe serce, przed operacj?była ju?w bardzo złym stanie. Ważyła zaledwie 36 kilogramów, nie pracowały jej nerki i wątroba, miała wszczepione specjalne urządzenie, balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, dzięki któremu biło jej serce. Po operacji z Iz? koleżank?po przeszczepie nerki, obeszły z kijami do nordic walking cały Bornholm. Jan Stępniak żyje z przeszczepion?nerk? On także w pełni korzysta z życia, jest bardzo aktywny. - Prowadz?własn?firm? dużo pracuj? podróżuj? Pływam, biegam, ukończyłem ćwiartk?triatlonu - opowiada.
   Nie byłoby Biegu po Nowe Życie, gdy nie wspierające go znane osoby. W Wiśle zobaczyliśmy m.in. Rafała i Marcina Mroczków, Katarzyn?Pakosińsk? Monik?Pyrek, Artura Siódmiaka, Karolin?Szostak, Mart?Kuligowsk? Jerzego Mielewskiego, Ad?Palk? Dorot?Czaj? Klaudi?Halejcio, Ew?Pacułę, Andrzeja Pągowskiego, Odet?Moro, Olg?Kalick? Grzegorza Kotowicza, Marcina Rogacewicza, Izabel?Zwierzyńsk? Nie mogło oczywiście zabraknąć ambasadora wydarzenia, Przemysława Salety, który przed dziesięcioma laty odda?nerk?swojej córce Nicole. Saleta nie jest jedyn?znan?osob? która dając kawałek siebie uratowała życie swojego dziecka. W Wiśle startowa?także Jarosław Jakimowicz, który odda?kawałek wątroby swojemu synowi Jeremiaszowi.
   Ju?po raz kolejny na starcie Biegu po Nowe Życie pojawi?si?aktor Bartosz Obuchowicz. - Przeszczepy narządów to nie jest temat, który poruszamy często w codziennych rozmowach. Ciesz?si? że coraz częściej jest o tym mowa w mediach. Wiadomo, nie jest to temat łatwy, natomiast jest to bardzo ważne i dotyczy tak naprawd?każdego z nas, w każdej sekundzie może si?okaza? że my albo nasi bliscy będ?potrzebowa?nowego narządu. Dlatego tak ważne jest, byśmy podpisywali oświadczenia woli będące zgod?na to, by w wypadku nagłej śmierci lekarze mogli pobra?nasze narządy - przekonuje aktor.
   Zdaniem aktorki Anny Karczmarczyk takie wydarzenia jak Bieg po Nowe Życie s?ważne, bo to prosty, czytelny przekaz skłaniający do refleksji, do myślenia. - Im częściej będzie si?o tym mówiło, tym bardziej przekaz ten zapadnie ludziom w pamiŮy. Każdy z nas powinien si?zastanowi? jak?decyzj?na wypadek jego nagłej śmierci maj?podjąć jego bliscy - mówi.
   Szymon Wydra przypomina, że w Polsce rocznie ratuje si?poprzez transplantacje narządów około półtora tysiąca osób. - Niestety drugie tyle wciąż czekam, czasami czeka latami. Trzeba co?z tym zrobi?- mówi piosenkarz. - Sam podpisałem oświadczenie woli. Nosz?je w dokumentach ju?od kilku lat. Gdyby co?mi si?stało, a które?z moich narządów byłyby komu?potrzebne, godz?si?na ich pobranie - deklaruje.
   Najlepsza w sobot?okazała si?sztafeta Rafako w składzie: Dariusz Kuźniak, Tomasz Szałwiński i Łukasz Kocurek. Drugie miejsce zajęła sztafeta Subaru w składzie: Rafa?Mroczek, Krystian Gruszczyński i Pawe?Latała. Na trzecim miejscu byli: Marcin Mroczek, Andrzej Lewandowski i Bogusław Kocęba - sztafeta Hotelu Gołębiewski.
   „Biegowi po Nowe Życie” towarzyszyła 3. ju?Gala Polskiej Transplantologii Drugie Życie. Wręczono na niej dzie?przed biegiem nagrody w pięciu kategoriach. W kategorii „Osobowość polskiej transplantologii” wyróżnienie otrzyma?prof. Marian Zembala, szef Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W kategorii „Wspieram polsk?transplantacj?rdquo; doceniony zosta?piłkarz ręczny, wielokrotny reprezentant kraju Artur Siódmiak, w kategorii „Partner Biegu po Nowe Życie” firma farmaceutyczna Gedeon Richter, a kategorii „Media Biegu po Nowe Życie” Polsat News.
   W kategorii „Sport po transplantacji” doceniony zosta?Andrzej Lewandowski. Pan Andrzej żyje z nerk? któr?dosta?od swojego taty, niemal z każdej sportowej imprezy, w której bierze udzia? przywozi worek medali.
   Tomasz Furtak
   Rzecznik Prasowy 10. Biegu po Nowe Życie; tomasz.furtak@biegponowezycie.pl, tel. 608 503 122

   W imieniu organizatorów informujemy, że w dniach 27-28 stycznia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (ul. Jagiellońska 26, Warszawa) odbędzie si?konferencja dla koordynatorów transplantacyjnych "Psychospołeczne Aspekty Donacji i Transplantacji"
   W imieniu organizatorów informujemy, że w dniach 27-28 stycznia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (ul. Jagiellońska 26, Warszawa) odbędzie si?konferencja dla koordynatorów transplantacyjnych "Psychospołeczne Aspekty Donacji i Transplantacji"
   W imieniu organizatorów informujemy, że w dniach 27-28 stycznia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (ul. Jagiellońska 26, Warszawa) odbędzie si?konferencja dla koordynatorów transplantacyjnych "Psychospołeczne Aspekty Donacji i Transplantacji"

   W imieniu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Politechnika Warszawska zaprasza do udziału w konferencji „Transplantacja – darem życia”, która odbędzie si?19 stycznia 2017 r. (czwartek) w Małej Auli w godzinach 9.30.00-11.30. Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w kwestii transplantacji narządów i tkanek.

   Ramowy program konferencji:

   9.30-9.40

   dr hab. in? Janusz Walo
   Prorektor ds. Studenckich, prof. Politechniki Warszawskiej

   Sylwester Dąbrowski
   Wicewojewoda Mazowiecki

   Rozpoczęcie konferencji

   9.40- 10.00

   Dr hab. n. med. Jarosław Czerwiński
   Zastępca Dyrektora ds. medycznych
   Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”

   Stan polskiej transplantologii

   10.00-10.20

   Prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski
   Konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej

   Pobieranie nerki od żywego dawcy

   10.20- 10.40

   Edyta Karpeta i Łukasz Górski
   Koordynatorzy transplantacyjni
   Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
   i Transplantacyjnej
   Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

   Zadania i rola szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

   10.40- 11.00

   dr n. med. Agnieszka Rzeszotarska
   Zakład Transfuzjologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego

   Pozyskiwanie niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku do Centralnego Rejestru

   11.00-11.30

   Jarosław Cyrynger
   Stowarzyszenie Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi

   Andrzej Lewandowski
   Stowarzyszenie Sportu po Przeszczepie

   Doświadczenia osób żyjących z przeszczepem

    

    

   Wielce Szanowni Państwo – Koordynatorzy, Współpracownicy i Przyjaciele Poltransplantu

   Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia pragn?złoży?wszystkim najlepsze życzenia wraz z całym Zespołem Poltransplantu. Niech Święta te odbęd?si?w rodzinnej atmosferze dając wytchnienie od codziennych trosk. Niech przynios?także radość Państwu i Bliskim dając ogromn?porcj?pozytywnej energii. Prosz?także abyśmy przy świątecznych stołach i łamaniu opłatkiem pomyśleli ciepło o tych z nas, którzy pozostaj?w miejscach pracy, przy ?oacute;żku chorego, w bloku operacyjnym lub w drodze na lub z pobrania narządów.
    W nadchodzącym Nowym 2017 Roku życz?za?zdrowia, entuzjazmu oraz śmiałości zamiany marze?w cele z możliwości?ich realizacji.  Życz?wielu sukcesów osobistych i zawodowych.

   Artur Kamiński wraz z Zespołem Poltransplantu

   Preparedness Guide on Zika and Substances of Human Origin
   więcej...

   21 listopada 2016 r. - Pozna?/font>

   Szanowni Państwo,
   Program „ECMO DLA WIEKOPOLSKI” koordynowany przez Klinik?Kardiochirurgii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zakłada: zaprojektowanie, rozpoczęcie wdrażania, monitorowanie oraz powszechne wykorzystanie zastosowania mechanicznego wspomagania krążenia ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation), na terenie Wielkopolski, w czterech obszarach:

   • Zastosowanie ECMO u pacjentów z hipotermi?
   • Zastosowanie ECMO w celu leczenia odwracalnej niewydolności oddechowej;
   • Zastosowanie ECMO w celu leczenia innych stanów krytycznych;
   • Zastosowanie ECMO u zmarłych w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia (NHBD/DCD – non heart beating donors/donation after circulatory death) w celu pozyskiwania potencjalnych dawców narządów do transplantacji.

   Naturaln?kontynuacj?działa?wdrożeniowych i realizacji programu jest Konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona programowi „ECMO DLA WIELKOPOLSKI” organizowana przez jednostk?koordynując?Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, zaplanowana na 21.11.2016 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP.

   Serdecznie zapraszam
   prof. dr hab. n. med. Marek Jemielity
   Kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii
   Konsultant Wojewódzki w zakresie Kardiochirurgii

   Strona internetowa konferencji: strona
   Ulotka z programem: ulotka

   20 lat Poltransplantu na stronie Ministerstwa Zdrowia:

   Jubileusz Dwudziestolecia Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”

   Spotkanie kierowników ośrodków transplantacyjnych

   XXXI konferencja koordynatorów transplantacyjnych

   3-4 listopada 2016 r.

   Airport Hotel Okęcie
   ul. 17 stycznia 24,Warszawa

    

   Czwartek 3 listopada 2016 r.

   Jubileusz 20-lecia Poltransplantu.

   Spotkanie kierowników ośrodków transplantacyjnych i XXXI konferencja koordynatorów

   Prowadz? prof. Roman Danielewicz, dr hab. Jarosław Czerwiński

   12:00 – 12.10

   Powitanie

   Prof. Roman Danielewicz

   12.10 – 12.30

   Statutowe zadania Poltransplantu 1996-2016

   Prof. Roman Danielewicz

   12.30 – 12.50

   Dawstwo narządów w Polsce. Wskaźniki i trendy

   Dr hab. Jarosław Czerwiński

   12.50 – 13.10

   Koordynatorzy transplantacyjni

   Mgr Wojciech Czapiewski

   13.10 – 13.25

   Krajowa Lista Oczekujących na przeszczepienie

   Dr Dorota Lewandowska

   13.25 – 13.40

   Rejestry transplantacyjne jako system jakości medycyny transplantacyjnej

   Dr Piotr Malanowski

   13.40 – 14.30

   Obiad

   14.30 – 14.50

   Pobieranie i przeszczepianie narządów u dzieci.
   30 lat aktywności transplantacyjnej w Centrum Zdrowia Dziecka

   Prof. Piotr Kaliciński

   14.50 – 15.10

   Problemy, progi, programy i promocja dawstwa nerek od żywych dawców w Polsce

   Prof. Artur Kwiatkowski

   15.10 – 15.30

   Dawstwo, pobieranie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych

   Prof. Wiktor Jędrzejczak

   15.30 – 15.50

   Pobieranie i przeszczepianie tkanek oka

   Prof. Jacek Szaflik

   15.50 – 16.10

   Zadania ośrodków transplantacyjnych w zakresie aktywizacji dawstwa narządów i tkanek

   Prof. Lech Cierpka

   16.10 – 16.30

   Przerwa

    

    

   Uroczystości z okazji 20-lecia Poltransplantu

   16.30 – 18.00

   Wystąpienie Ministra Zdrowia dr. Konstantego Radziwiłła

   Geneza organizacji koordynującej pobrania i przeszczepienia narządów.

   Lata 90 i wcześniej. Początki Poltransplantu – Prof. Janusz Wałaszewski

   Nadanie odznacze?

   Wystąpienia zaproszonych gości

   18.15-19.00

   Konferencja prasowa

   20.00

   Kolacja

   22.00

   Spotkanie integracyjne, koncert zespołu HLA – Aviator Bar & Lounge X pietro

    

   Piątek 4 listopada 2016 r.

    

   Prowadz? prof. Roman Danielewicz, dr hab. Jarosław Czerwiński

   9.00 – 9.20

   Potencja? dawstwa

   Ścieżki przepływu chorych z ciężkim pierwotnym lub wtórnym uszkodzeniem mózgu w wielospecjalistycznym szpitalu dużego miasta - Radomia

   Dr Robert Trześniewski

   9.20 – 9.40

   Identyfikacja potencjalnego dawcy

   Pobieranie narządów od zmarłych w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia

   Dr hab. Marek Karczewski

   9.40 – 10.00

   Ocena i kwalifikacja dawcy i narządów

   Grypa u dawców narządów

   Dr Jarosław Wilk

   10.00 – 10.30

   Stwierdzanie śmierci

   Stwierdzanie śmierci mózgu u dzieci

   Dr Elżbieta Byrska-Maciejasz

   10.30 – 11.00

   Opieka nad dawc?/span>

   Opieka nad zmarłym dawc?narządów klatki piersiowej; podsumowanie szkole?z 2015 r., algorytm postępowania

   Dr Wojciech Saucha

   11.00 – 11.30

   Przerwa

   11.30 – 12.00

   Zgoda na dawstwo i autoryzacja pobrania

   Autoryzacja pobrania narządów i tkanek od zmarłych dawców. Stanowisko Rady Europy

   Dr Anna Jakubowska-Winecka

   12.00 – 12.20

   Alokacja i dystrybucja narządów

   European Organ Exchange Organization. Wymiana narządów pomiędzy krajami Europy.

   Dr hab. Jarosław Czerwiński

   12.20 – 12.50

   Koordynacja pobrania w szpitalu dawcy

   Współpraca banków tkanek ze szpitalnymi koordynatorami transplantacyjnymi

   Dr hab. Artur Kamiński

   12.50 – 13.10

   Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

   Współpraca koordynatora pobierania narządów od zmarłych dawców z personelem szpitala

   Dr Elżbieta Gąsiorek-Jaśko

   13.10 – 13.30

   Monitorowanie jakości i wydajności dawstwa

   Miejsce anestezjologii i intensywnej terapii w rozwoju leczenia skrajnej niewydolności narządów poprzez ich pobieranie od dawców zmarłych i przeszczepianie

   Prof. Romuald Bohatyrewicz

   13.30

   Zakończenie

   Program szkolenia

   Informacja prasowa

   ulotka informacyjna o działalności Poltransplantu

   więcej o wydarzeniu: Facebook

   Odsłonięcie tablicy poświęconej prof. Wojciechowi Rowińskiemu

   17 października w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego odbyło si?odsłonięcie tablicy poświęconej prof. Wojciechowi Rowińskiemu – wieloletniemu kierownikowi Kliniki, wybitnemu transplantologowi i chirurgowi.

   więcej o tym wydarzeniu na stronach WUM

   Transplantation of organs from donation after circulatory determination of death (DCD) donors has become an accepted practice in many part of the world. It remains a focus of intense interest in the transplant community due to its huge estimated potential to increase the organ pool, and DCD has been a particular stimulus for recent advances in research and clinical practice in the field of organ preservation. In spite of its potential, however, the actual transplantation of organs from controlled and to even greater extent uncontrolled DCD donors remains relatively limited and variable between centres and countries.

   By merging the 7th International Meeting on Transplantation from DCD and the 4th International Workshop on DCD, we provide an unparalleled opportunity for individuals working in the field of DCD to enhance their knowledge.

   więcej informacji: http://www.dcd2016.org/

   22 maja w godz. 11-20: Piknik na rzecz Transplantacji "Zostaw serce na ziemi" w Łazienkach Królewskich zorganizowany przez Fundacj?dla Transplantacji:

   16 lat temu przeszczepiono w Bydgoszczy pierwsz?nerk? do dzi?przeszczepiono ponad 1000 nerek, SERDECZNE GRATULACJE!

   6 maja 2000 r. o godz. 18.59 w Bydgoszczy przeszczepiono pierwsz?nerk? pobran?od dawcy zmarłego. Cztery dni później - 10 maja - dokonano pobrania i przeszczepienia nerki od dawcy żywego - siostra oddała nerk? bratu.

   Do dzi?w Klinice przeszczepiono więcej ni?tysiąc nerek.

   artyku?na ten temat: bydgoszcz.wyborcza.pl

   7 maja będziemy na stoisku D14

   Milionowy Dawca Szpiku w Polsce

   [Warszawa, 18.04.2016] W ostatnich dniach w rejestrze Bone Marrow Donor Worldwide umożliwiającym międzynarodow?koordynacj?transplantacji komórek krwiotwórczych od dawców niespokrewnionych, pojawi?si?milionowy dawca zrekrutowany w Polsce. Światowa społeczność dawców szpiku obejmuje dawców z 52 krajów i liczy ju?ponad 27 mln osób, z czego polscy dawcy stanowi?ok. 4% (co 27 potencjalny dawca szpiku jest Polakiem).

   World Marrow Donor Association (WMDA), światowa organizacja zrzeszająca rejestry dawców komórek krwiotwórczych i krwi pępowinowej kładzie nacisk na znaczenie współpracy międzynarodowej dla rozwoju transplantacji komórek macierzystych, podkreślając jednocześnie, że 27 milionów potencjalnych dawców to wciąż liczba niewystarczająca, z uwagi na różnorodność genetyczn?antygenów zgodności tkankowej i zachęcając do dalszej rekrutacji dawców, szczególnie w regionach poza Europ?Zachodni?

   Jedn?z organizacji należących do WMDA, zaangażowanych w międzynarodow?współprac?w obszarze dawstwa szpiku jest Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej działający w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT w Warszawie. Rejestr ten zosta?powołany do życia na mocy ustawy transplantacyjnej z dnia 1 lipca 2005 ze zmianami z 17 lipca 2009 r. Centralny Rejestr ma za zadanie gromadzenie informacji o potencjalnych dawcach szpiku zarejestrowanych na terenie całego kraju i udostępnianie ich danych fenotypowych do BMDW. W chwili obecnej Rejestr zawiera 1 002 122 aktywnych rekordów, co daje Polsce szóste miejsce w świecie, a trzecie w Europie (po rejestrze niemieckim i brytyjskim) pod względem liczby potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych. Dzięki temu w 2015 roku 60% pacjentów, u których wykonano w Polsce przeszczepienie komórek krwiotwórczych otrzymało komórki macierzyste od dawcy polskiego. W tym samym roku a?842 razy komórki krwiotwórcze od polskich dawców ratowały życie pacjentom w kilkudziesięciu krajach świata.

   Zgromadzenie liczby ponad 1 miliona dawców stało si?możliwe w Polsce dzięki altruizmowi naszych obywateli, młodych ludzi chętnie wpisujących si?do rejestru dawców szpiku i gotowych odda?swoje komórki krwiotwórcze dla ratowania nieznanej osoby. Stało si?to możliwe dzięki stworzeniu warunków prawnych oraz wsparcia finansowego ze środków publicznych (w tym z Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej). Należy tu podkreśli?rol?i zaangażowanie ośrodków dawców szpiku, które prowadz?codzienne działania promocyjne oraz opiekuj?si? potencjalnymi dawcami szpiku. S?wśród nich także organizacje pozarządowe, wśród nich należy wyróżni?Fundacj?DKMS Polska, która zgromadziła ponad 810 tysięcy potencjalnych dawców szpiku.

   Od 2006 do końca 2015 roku ponad 4 tys. pacjentów w całej Polsce otrzymało alogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych w ramach terapii nowotworów krwi i wielu innych schorze?szpiku kostnego, w tym 2457 transplantacji odbyło si?dzięki dawcom niespokrewnionym. Bardzo często przeszczepienie komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy jest w takiej sytuacji jedyn?szans?na powrót do zdrowia, zwłaszcza jeżeli odpowiedni dawca rodzinny nie jest dostępny. Nadziej?dla chorego jest zgodny dawca niespokrewniony, często mieszkający w tym samym kraju, ale czasem nawet w innej części świata. Poszukiwanie dawców i wymiana informacji w przestrzeni międzynarodowej s?możliwe dzięki globalnej organizacji WMDA i BMDW, które tworz?zasady współpracy dla sieci ośrodków i instytucji zaangażowanych w rozwój dawstwa i transplantacji szpiku na całym świecie. Dzięki takiej właśnie międzynarodowej kooperacji udało si?pomóc setkom tysięcy pacjentów.

   Aby dowiedzie?si?więcej na temat WMDA i BMDW polecamy odwiedzi?strony: www.wmda.info, www.bmdw.org.

   Notatka do pobrania

   Materiały informacyjne przygotowane przez Fundacj?Centrum Rozwoju Medycyny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej można zobaczy?tu: www.zywydawcanerki.pl

   Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs

   Polska podpisała Konwencj?Rady Europy przeciwko handlowi ludzkimi narządami

   25-26 marca w Santiago de Compostela (Hiszpania) odbyła si?„Międzynarodowa Konferencja Wysokiego Szczebla na temat zwalczania handlu ludzkimi narządami”. Zorganizowali j?Rada Europy oraz Rząd Hiszpanii. Podczas Konferencji 14 państw – w tym Polska – podpisało Konwencj?Rady Europy przeciwko handlowi ludzkimi narządami. Konwencja wejdzie w życie, gdy ratyfikuje j?co najmniej piŮy państw.

   Konwencja Rady Europy to pierwsze międzynarodowe porozumienie tej rangi dotyczące zwalczania handlu narządami. Ma na celu: zapobieganie i zwalczanie handlu narządami, ochron?ofiar handlu oraz zapewnienie im pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej w dochodzeniu roszcze? Konwencja wprowadza ramy prawne penalizacji handlu narządami zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Nakłada równie?na sygnatariuszy obowiązek zapewnienia przejrzystości systemu transplantacyjnego oraz równego dostępu do leczenia t?metod?

   Konferencj?poprzedzi?„Marsz Przeciw Handlowi Narządami” zorganizowany przez: Rad?Europy, Światow? Organizacj?Zdrowia, Organización Nacional de Trasplantes oraz Swisstransplant. Celem  marszu było zwiększenie świadomości społecznej związanej z problemem handlu narządami, a także promocja dobrowolnego dawstwa narządów.

   Dobrowolne, świadome dawstwo narządów ratuje życie każdego roku tysiącom ludzi na całym Świecie.

   Czytaj więcej na temat konferencji w serwisie Council of Europe.

   Tekst Konwencji jest dostępny w serwisie Council of Europe.

   Na świecie zarejestrowano 25 milionów potencjalnych dawców szpiku

   W bieżącym tygodniu dwie wiodące światowe organizacje zajmujące si?koordynacj?dawstwa komórek krwiotwórczych szpiku w przestrzeni międzynarodowej – World Marrow Donor Association (WMDA) i Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) ogłosiły, że liczba zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku na świecie przekroczyła 25 milionów, co oznacza, że 0,0036 procent światowej populacji zgłosiła, jeżeli zajdzie taka potrzeba, chŮy altruistycznego oddania szpiku zgodnemu genetycznie biorcy. Każdego dnia u tysięcy ludzi na świecie stwierdza si?nowotwory krwi. Przeszczepienie komórek krwiotwórczych jest terapi?ratując?życie w przypadku ponad 70 różnych chorób, włączając w to białaczki, anemie aplastyczne, chłoniaki, wrodzone zespoły niedoboru odporności i zespoły mielodysplastyczne. Tylko 25% zdiagnozowanych pacjentów ma szanse na znalezienie zgodnego genetycznie dawcy w swojej rodzinie, pozostali mog?liczy?tylko na bezinteresown?pomoc osób zarejestrowanych jako potencjalni dawcy niespokrewnieni w światowej bazie BMDW. Dane do bazy przesyłaj?rejestry gromadzące dane dawców w 53 krajach, tworząc unikaln?wspólnot?międzynarodow? której celem jest ułatwienie poszukiwania dawców dla pacjentów na całym świecie. Polska jest członkiem BMDW od lat 90-tych, a pula dawców polskich udostępnianych za pośrednictwem bazy światowej wzrosła od tego czasu kilkaset razy. Dzi?3% światowej populacji potencjalnych dawców to Polacy. Liczba osób deklarujących si?jako honorowi dawcy szpiku na terenie naszego kraju przekroczyła w styczniu 2015 roku 750 tysięcy, co daje Polsce 7 pozycj?w świecie pod tym względem. Rekrutacj?dawców zajmuje si?15 ośrodków dawców szpiku działających na terenie całego kraju, z których największym jest ośrodek prowadzony przez Fundacj?DKMS-Polska. Dzięki zwiększeniu puli aktywnych potencjalnych dawców, liczba przeszczepie?komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego wzrosła od 128 w 2006 roku do 397 w 2014, przy jednoczesnym wzroście udziału przeszczepie?wykonanych przy wykorzystaniu materiału transplantacyjnego pobranego od krajowych dawców od 15% (2006) do 60% (2014) ogólnej liczby alotransplantacji od dawcy niespokrewnionego. Rekrutacja dawców do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, działającego w Poltransplancie, centrum koordynacyjnym czuwającym nad przestrzeni?transplantacyjn?w Polsce, trwa nadal, finansowana m. in ze środków Ministerstwa Zdrowia, a każdy pozyskany dawca daje nadziej?zwiększenia szans pacjentów z nowotworami i innymi chorobami krwi na skuteczne leczenie.

   Źródła:

   http://www.bmdw.org/;

   https://www.wmda.info/;

    

    

   Prezydent RP Andrzej Duda podpisa?oświadczenie woli

   22 stycznia 2016 r. podczas Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego Prezydent RP Andrzej Duda podpisa?oświadczenie woli.

   Pan Prezydent powiedzia? Podpisuj?oświadczenie - w razie mojej śmierci wyrażam zgod?na pobranie moich organów. Apeluj?do moich Rodaków, żeby podjęli decyzj? by ich organy, po ich śmierci, ratowały życie innym. Transplantologia ma cichych bohaterów. S?nimi dawcy. Chciałbym, aby było ich jak najwięcej.

   Wielce Szanowni Państwo – Koordynatorzy, Współpracownicy i Przyjaciele Poltransplantu 

   Wraz z całym Zespołem Poltransplantu na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia pragn?złoży?wszystkim najlepsze życzenia – niech te Święta przynios?radość, wytchnienie od codziennych trosk i ogromn?porcj?energii. W Nowym Roku 2016, który jest tu?za rogiem, życz?wszystkim wielu śmiałych pomys?oacute;w, możliwości ich realizacji i energii. Życz?wielu sukcesów osobistych i zawodowych.
   Czeka nas w 2016 roku jubileusz – 50-lecie pierwszego udanego przeszczepienia nerki w Polsce. Mam nadziej? że będzie to godnie podkreślone wieloma wydarzeniami przypominającymi o dokonaniach transplantologii. Niestety w rok ten wchodzimy z bilansem nieco gorszym ni?w roku poprzednim, tak wskazuj?nieubłagane statystyki. Stąd wynika konieczność utrzymywania naszej aktywności i podejmowania stałych działa?promujących transplantologi? w środowisku medycznym i w społeczeństwie. Uważam, że dobrym uzupełnieniem tych wysiłków będzie w 2016 roku kontynuacja kampanii „Zgoda na Życie”, z która staraliśmy si?Państwa zapozna?chociażby przy okazji naszego szkolenia w listopadzie. Zachęcam Państwa do współpracy z osobami koordynującymi kampani?„Zgoda na Życie” i wykorzystywanie tego przesłania w realizowanych przez Państwa działaniach promujących medycyn?transplantacyjn?

   Roman Danielewicz wraz z Zespołem Poltransplantu

   PS. Tradycyjnie prosz?abyśmy przy świątecznych stołach i przy łamaniu opłatkiem pomyśleli ciepło o tych z nas, którzy pozostaj?w miejscach pracy, przy ?oacute;żku chorego, w bloku operacyjnym lub w drodze na lub z pobrania narządów.


    

   WSTĘPNY PROGRAM SZKOLENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ KRAJOWE CENTRUM BANKOWANIA TKANEK I KOMÓREK

   pt.: „Kwalifikacja dawców i procedury pobierania  tkanek od dawców zmarłych”
   w dniach 16 - 17.11.2015 r. w Bramkach k/Błonia
   HOTEL Karczma pod Bażantem,Bramki ul. ?oacute;dzka 38, 05-870 Błonie (k/Warszawy)
   dla lekarzy kwalifikujących dawców i pobierających tkanki oraz dla personelu banków tkanek

   Dzie?pierwszy          Poniedziałek - 16.11.2015

   900 - 1200            Rejestracja uczestników szkolenia
   1200 - 1230            Aspekty prawne i etyczne dawstwa i pobierania tkanek od dawców zmarłych - Artur Kamiński
   1230 - 1300            Procedury dawstwa tkanek od dawcy zmarłego - Artur Kamiński, Grzegorz Gut
   1300 - 1330            Zasady koordynacji pobra?narządów od dawców zmarłych i możliwości powiązania     z dawstwem tkanek - Jarosław Czerwiński
   1330 - 1430            Obiad
   1430 - 1515            Procedury dawstwa narządów i możliwości powiązania z dawstwem tkanek od dawców ze śmierci? mózgow?- Jarosław Czerwiński
   1515 - 1545            Dyskusja
   1600 - 1630            Procedury ogólne kwalifikacji dawców tkanek - Artur Kamiński, Grzegorz Gut
   1630 – 1645           kawa, herbata
   1645 - 1730                  Procedury szczegółowe kwalifikacji dawców zmarłych:

   a)  tkanki mięśniowo-szkieletowe - Henryk Bursig

   b)  tkanki układu sercowo – naczyniowego - Mariusz Birbach, Maciej Fedorowicz

   c) tkanki oka - Iwona Grabska-Liberek, Dorota Polak

   d) skóra - Agnieszka Klama-Baryła

   1730 - 1800            Różnice w kwalifikacji dawców tkanek i narządów -  Wojciech Czapiewski
   1830 -                     Dyskusja

   Dzie?drugi        Wtorek 17.11.2015

    800 -  830              Badania dawców tkanek i narządów - Artur Kamiński
    830 -  930              Procedury pobierania tkanek od dawców zmarłych

   a) tkanki mięśniowo-szkieletowe - Henryk Bursig

   b) tkanki układu sercowo – naczyniowego - Mariusz Birbach, Maciej Fedorowicz

   c) tkanki oka - Iwona Grabska-Liberek, Dorota Polak

   d) skóra - Agnieszka Klama-Baryła

    930 - 1000             Dokumentacja dawcy i pobrania - Artur Kamiński, Grzegorz Gut
   1000 - 1030            Procedury transportu do banku pobranych tkanek i komórek - Artur Kamiński
   1030 - 1045            kawa, herbata
   1045 - 1130            Procedury pobrania narządów, dokumentacja pobrania, zasady współpracy ze szpitalem dawcy - Wojciech Czapiewski
   1130 - 1200            Pobrane tkanki jako materia? wyjściowy do wytwarzania ATMP - Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz
   1200 - 1230            Istotne reakcje i zdarzenia niepożądane związane z pobieraniem tkanek i komórek -   Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz
   1230 - 1315            Współpraca koordynatorów szpitalnych i regionalnych z bankami tkanek - Artur Kamiński, Jarosław Czerwiński, Wojciech Czapiewski
   1315 - 1330            Zakończenie szkolenia/ certyfikaty -  Artur Kamiński, Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz
   1330 - 1430            Obiad

   Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia można znaleźć tu: kcbtik.pl

   Attitude of Healthcare Professionals: A Major Limiting Factor in Organ Donation from Brain-Dead Donors Maciej Kosieradzki,1 Anna Jakubowska-Winecka,2 Michal Feliksiak,3 Ilona Kawalec,3 Ewa Zawilinska,4 Roman Danielewicz,5,6 Jaroslaw Czerwinski,5,6 Piotr Malkowski,6 and Wojciech Rowiński7

   Journal of Transplantation Volume 2014 (2014)
   Attitude of Healthcare Professionals: A Major Limiting Factor in Organ Donation from Brain-Dead Donors
   Maciej Kosieradzki, Anna Jakubowska-Winecka, Micha?Feliksiak, Ilona Kawalec, Ewa Zawilińska, Roman Danielewicz,Jarosław Czerwiński, Piotr Małkowski, and Wojciech Rowiński

   Bulletin of the World Health Organization
   The global diffusion of organ transplantation: trends, drivers and policy implications
   Sarah L White, Richard Hirth, Beatriz Mahíllo, Beatriz Domínguez-Gil, Francis L Delmonico, Luc Noel, Jeremy Chapman, Rafael Matesanz, Mar Carmona, Marina Alvarez, Jose R Núñez & Alan Leichtman

   Organ Trafficking and Transplant Tourism: The Role of Global Professional Ethical Standards—The 2008 Declaration of Istanbul
   Danovitch, Gabriel M.; Chapman, Jeremy; Capron, Alexander M.; Levin, Adeera; Abbud-Filho, Mario; Al Mousawi, Mustafa; Bennett, William; Budiani-Saberi, Debra; Couser, William; Dittmer, Ian; Jha, Vivek; Lavee, Jacob; Martin, Dominique; Masri, Marwan; Naicker, Saraladevi; Takahara, Shiro; Tibell, Annika; Shaheen, Faissal; Anantharaman, Vathsala; Delmonico, Francis L.
   Transplantation. 95(11):1306-1312, June 15, 2013. Organ Trafficking and Transplant Tourism: The Role of Global Professional Ethical Standards—The 2008 Declaration of Istanbul

   Konferencja Życie z Życia 2015

   Gratulujemy!

   Złoty Skalpel 2015 za program „Żywy Dawca Nerki”

   Laureatem VII edycji konkursu Wybitne Innowacje w Polskiej Ochronie Zdrowia Złoty Skalpel 2015 zosta?Zespó?Transplantacyjny Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie pod kierownictwem prof. Artura Kwiatkowskiego. Jurorzy nagrodzili nowatorsk?operacj? łańcuchowy przeszczep nerek, która została przeprowadzona 23 czerwca tego roku.

   więcej na temat Nagrody

   ŚWIATOWY DZIE?DONACJI I TRANSPLANTACJI
   Spotkanie z dawcami nerek i biorcami narządów, a także chorymi oczekującymi na transplantacj?i ich rodzinami
   Warszawa, 26.10.2015
   Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Nowogrodzka 59, budynek nr 11
   Sala wykładowa im. Prof. Antoniego Leśniowskiego

   PROGRAM

   Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka
    zamiast zwyczajnych ludzi przemienia?w nadzwyczajnych
   Hans Urs von Balthasar

    

   9:00

   Powitanie

   Prof. Andrzej Chmura,
   Prof. Artur Kwiatkowski,
   Prof. Zbigniew Gaciong

   9:10

   Oddaj?bo kocham - film zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PGE Energia prosto z serca

    

   9:15 - 9:30

   Aktywność transplantacyjna Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus – program przeszczepiania narządów od dawców zmarłych

   Prof. Andrzej Chmura

   9:30 – 9:45

   Aktywność transplantacyjna Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus –                 program przeszczepiania nerek od dawców żywych

   Prof. Artur Kwiatkowski

   9:45 – 10:20

   Decyzja, która ratuje życie. Splecione losy dawców i biorców

   Jolanta Kruczkowska – mama, która nie wyraziła sprzeciwu na pobranie narządów od swojego syna
   Micha?Dzik –  biorca nerki i trzustki
   Piotr Kowalczyk – biorca nerki
   Iwona Nowik – biorczyni wątroby
   mgr Aleksandra Tomaszek, dr Rafa?Kieszek, dr Mateusz Zatorski – moderatorzy

   10:20 – 10:30

   Rozmowa z rodzin?dawcy zmarłego - rola koordynatora

   dr Lidia Jureczko

   10:30 – 11:05

   Naprawd?mog?pomóc. Historie żywych dawców nerki i biorców

   Alina Schade, Przemysław Mulkityn – para z przeszczepienia krzyżowego,
   Irena Bołtryk – najstarsza dawczyni nerki w Polsce,
   Jolanta Perlińska, Jacek Nowak – para z przeszczepienia łańcuchowego,
   mgr Aleksandra Tomaszek, dr Rafa?Kieszek - moderatorzy

   11:05 – 11:15

   Bezpieczeństwo przede wszystkim

   mgr Aleksandra Tomaszek – koordynator Żywego Dawcy Nerki

   11:15 – 11:35

   Dzieli?si?życiem”- film Moniki Zalewskiej – TV Polsat News

    

   11:35

   Zakończenie spotkania

   mgr Aleksandra Tomaszek,
   dr Rafa?Kieszek,
   dr Mateusz Zatorski

    

   Poczęstunek

    

   Koordynatorzy Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM:

   Aleksandra Tomaszek
   Regionalny Koordynator dawcy żywego
   Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
   ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
   tel. 608-644-409, fax.22-502-21-88 l
   e-mail: aleksandra.koordynacja@onet.pl 
   www.zywydawcanerki.com 
   www.facebook.com/oddajebokocham
   Edyta Karpeta, Łukasz Górski
   Regionalny Koordynator dawcy zmarłego
   Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
   ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
   tel. 507121400, 225021220, fax. 225021629
   e-mail: koordynacja.tx@op.pl

   Komitet organizacyjny:
   mgr Aleksandra Tomaszek
   mgr Marta Kotomska
   mgr Katarzyna Mańkowska
   dr Mateusz Zatorski
   mgr Edyta Karpeta
   mgr Łukasz Górski
   dr Rafa?Kieszek
   Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny

   Ruszyła kampania "Zgoda na życie" (20.10.2015 r.)

   G?oacute;wnym celem kampanii „Zgoda na życie” jest upowszechnienie w naszym społeczeństwie wiedzy na temat medycyny transplantacyjnej oraz budowanie szerokiego poparcia społecznego dla idei dawstwa narządów, komórek i tkanek. Działania związane z kampani?rozpoczęły si?jesieni?2015 r. i potrwaj?do końca 2016 r.


   Ju?tysiąc nerek przeszczepili lekarze ze szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy

   Maj?za sob?dwa tysiące godzin pracy przy operacyjnym stole, zużyli piŮy kilometrów nici chirurgicznych. Bydgoscy transplantolodzy ze szpitala im. Jurasza przeszczepili właśnie tysięczn?nerk? Wkrótce najprawdopodobniej będ?te?przeszczepia?wątroby.

   Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

   prof. dr hab. n. med. Zbigniew Włodarczyk Kierownik Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej CM UMK Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

   więcej informacji: bydgoszcz.wyborcza.pl

   List otwarty transplantologów i lekarzy innych specjalizacji w związku z cyklem publikacji zamieszczonych w czasopiśmie „Polonia Christiana” z lipca i sierpnia tego roku.

   W 45., wakacyjnym numerze tego pisma zamieszczony zosta?cykl 6 artyku?oacute;w, które w sposób nieuprawniony i posługując si?przewrotn?argumentacj?podważaj?sens działania współczesnej medycyny transplantacyjnej i stawiaj?ciężkie oskarżenia w stosunku do środowiska transplantologów. W Polsce medycyna transplantacyjna zaczęła si?rozwija?od roku 1966, kiedy w ówczesnej Akademii Medycznej w Warszawie dokonano pierwszego udanego przeszczepienia nerki. Od tego czasu dokonano w Polsce ponad 27 tysięcy operacji przeszczepienia narządów i kilka tysięcy przeszczepie?szpiku od dawców niespokrewnionych. Dzięki altruizmowi polskiego społeczeństwa, dzięki zmarłym i żywym dawcom godzącym si?na pobranie od nich narządów czy szpiku, medycyna transplantacyjna może si?rozwija?i ofiarowa?szans?na drugie życie osobom, dla których nie ma alternatywy leczenia, pomimo postępów w innych dziedzinach medycyny.

   W Polsce żyje obecnie kilkanaście tysięcy osób, które dzięki przeszczepowi wróciły do aktywności rodzinnej, społecznej i zawodowej. S?to rzeczywiści beneficjenci medycyny transplantacyjnej, którzy żyj?dzięki temu, co Św. Jan Pawe?II w Encyklice Evangelium vitae określi? jako „krzewienie autentycznej kultury życia”, któr?jest „oddawanie organów, zgodnie z wymogami etyki, w celu ratowania zdrowia, a nawet życia chorym, pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei” (Evangelium vitae, 86).

   S?wśród tych uratowanych od śmierci i choroby osób kobiety, które odzyskawszy zdrowie mogły urodzi?dzieci, s?ojcowie dbający o swoje rodziny, s?profesjonaliści prowadzący działalność zawodow? S?wśród nich robotnicy, profesorowie, s?osoby świeckie, ale także osoby duchowne i głęboko wierzące. Odwołując si?do przewrotnej miejscami argumentacji autorzy wspomnianych artyku?oacute;w sugeruj? że polskie społeczeństwo, w tym dawcy i biorcy przeszczepów, staj?si?na co dzie?ofiarami „lobby transplantacyjnego” – lekarzy, którzy jakoby sprzeniewierzaj?si?zasadom moralności, etyki zawodowej i aktualnej wiedzy medycznej.

   Nad takimi stwierdzeniami nie można przejść obojętnie i tym listem chcemy przeciwko temu stanowczo zaprotestowa? Zaprzestanie uporczywych, bezskutecznych zabiegów medycznych w stosunku do osoby zmarłej, jest nie tylko uzasadnione medycznie, ale jest także moralnym nakazem. Służą temu kryteria pozwalające na rozpoznanie śmierci mózgu. Lekarze posługujący si?tymi kryteriami, zaangażowani w pobieranie i przeszczepianie narządów, wypełniaj?swój lekarski obowiązek ratując życie oczekujących na przeszczepienie.

   Artykuły w „Polonia Christiana” zawieraj?szereg nieuprawnionych zarzutów, które maj?stworzy?wrażenie, że polscy transplantolodzy i inni profesjonaliści z nimi współpracujący s?ludźmi pozbawionymi skrupu?oacute;w, manipulującymi rodzinami zmarłych dawców i posługującymi si?metodami, które maj?na celu jedynie pozyskiwanie narządów do przeszczepienia bez brania pod uwag?wartości życia dawcy, którego leczenie miałoby by?zaniedbywane. Zawarto tam także oczywiste nieprawdy („dawcami organów najczęściej zostaj?ofiary wypadków drogowych”; „»przeszczepienie narządów« prowadzi do szybkiej śmierci biorcy, nawrotu choroby, z powodu której narząd wymieniono, rozwinięcia u biorcy choroby nowotworowej lub ciężkiej choroby zakaźnej”). Temu ostatniemu twierdzeniu przecz?wyniki leczenia przeszczepieniem narządów w Polsce, gdzie 5 lat po przeszczepieniu żyje 87 proc. biorców nerek, 73 proc. biorców wątroby i 61 proc. biorców serca. Inne metody leczenia nie daj?szansy na tak długie życie osobom z niewydolności?wątroby czy serca. Autorzy artyku?oacute;w nie unikaj?te?tendencyjnych czy wręcz kryminogennych i niegodnych zwrotów retorycznych (jak ten o ludziach, którzy dzięki determinacji swoich bliskich „uniknęli śmierci na transplantacyjnym stole”).

   Co więcej, w artykułach tych cytowane s?wypowiedzi profesora medycyny, twierdzącego wbrew powszechnie przyjętym kryteriom medycznym i polskiemu prawu, że w Polsce narządy do przeszczepienia „s?pobierane od osób żywych”, u których jakoby w sposób nieuprawniony stwierdzono śmier?mózgu. Polskich transplantologów i współpracujących z nimi anestezjologów, neurologów, neurochirurgów i przedstawicieli innych specjalizacji i zawodów medycznych określa si?mianem lobby transplantacyjnego czy mafii transplantacyjnej, a nawet umieszczono tam porównania do lekarzy działających w hitlerowskich obozach śmierci. W opinii autorów tych artyku?oacute;w lekarze nie tylko dezinformuj?społeczeństwo i wywieraj?naciski na rodziny zmarłych dawców, ale także pochopnie decyduj?o zaprzestaniu dalszej terapii osób z ciężkimi uszkodzeniami mózgu „przeznaczając” te osoby na dawców.

   Nie godzimy si?na dokonywanie takich uproszcze?i osądów. Środowisku transplantologów stawia si?także zarzut, że „bezrefleksyjnie i na szerok?skal?/em>” prowadzi działania promujące transplantologi? Uważamy, że prowadzenie tej działalności jest nasz?powinności?w stosunku do społeczeństwa i w stosunku do naszych pacjentów – biorców oczekujących na przeszczep, a dla Poltransplantu jest to elementem działalności statutowej, dla której została ta jednostka powołana. Ten dialog ze społeczeństwem ma na celu rzetelne informowanie o zasadach prawnych i medycznych przeszczepienia narządów czy szpiku. Przekonujemy społeczeństwo do altruistycznego działania, bez ponoszenia szkody przez dawców szpiku czy narządów. W tych działaniach nieodłącznym elementem jest informowanie społeczeństwa o zasadach wyrażania sprzeciwu na pobranie komórek, tkanek i narządów.

   Medycyna transplantacyjna, działająca rzeczywiście na pograniczu życia (biorcy) i śmierci (zmarłego dawcy) jest dziedzin?bardzo czułą w odbiorze społecznym i zasługuje na rzeteln? rzeczow?i racjonaln?dyskusj? a nie na używanie przewrotnych argumentacji czy na powoływanie si?na przypadki wybudze?ze śpiączki osób po urazach mózgu, jako argument przemawiający przeciwko kryteriom stwierdzania śmierci mózgu. W artykule „Transplantacyjna puszka Pandory”, jej autor Roman Motoła przywołuje doświadczenia prof. Jana Talara, specjalisty rehabilitacji medycznej, który ma doświadczenie w neurorehabilitacji osób po ciężkich uszkodzeniach mózgu. Profesor Talar jest jednocześnie jednym z g?oacute;wnych oskarżycieli w stosunku do lekarzy uczestniczących w identyfikacji zmarłych dawców narządów i uczestniczących w komisjach stwierdzających śmier?mózgu. Niestety, prof. Talar w swoich wywodach nie przedstawia społeczeństwu zasadniczej różnicy pomiędzy osob?z uszkodzeniem mózgu, któremu towarzyszy śpiączka (takie osoby należy intensywnie leczy?, a osobami ze śmierci?mózgu, z nieodwracalnymi uszkodzeniami mózgu, u których śpiączka jest jednym (nie jedynym) z objawów, które uprawniaj?do wysunięcia podejrzenia i potwierdzenia śmierci mózgu. Dla tej drugiej grupy osób nie ma niestety nadziei na wyzdrowienie. Pan profesor wśród osób, które „wybudzi?rdquo; ze śpiączki, nie mia?ŻADNYCH pacjentów, u których komisja lekarska stwierdziłaby śmier? mózgu (informacja uzyskana bezpośrednio od prof. Jana Talara po jednym z jego wykładów – przekaz osobisty od uczestnika wykładu, prof. Dariusza Patrzałka z Wrocławia).

   Polskie kryteria stwierdzania śmierci mózgu wydane w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu s?jednymi z bardziej restrykcyjnych w porównaniu do innych krajów Europy. S?one oparte na wieloletnim dorobku anestezjologii, neurologii i neurochirurgii, poparte argumentacj?naukow?i sformułowane zostały przez autorytety w wymienionych dziedzinach. Nie można si?godzi?na to, aby kryteria te były jednostronnie podważane, jeśli opinie takie zgłaszaj?odosobnieni w swoich opiniach dziennikarze czy lekarze. To nie transplantolodzy „funduj?rdquo;  biorcom narządów i rodzinom zmarłych dawców „szok i ogromn?traum?/em>”, ale czyni?to autorzy tych artyku?oacute;w i prof. Talar, twierdząc, że narządy do przeszczepienia „s?pobierane od osób żywych”. Takie twierdzenia s?nieuzasadnione medycznie, przeciwne moralności i etyce lekarskiej, której transplantolodzy s?wierni. Takie twierdzenia s?po prostu niegodne.

   Artykuły te ukazały si?w prasie katolickiej, należy więc także przytoczy?stanowisko Kościoła Katolickiego w sprawie transplantologii, czego autorzy z sobie znanych powodów nie uczynili. Katechizm Kościoła Katolickiego w art. 5. 2296 wskazuje, że:

   Przeszczep narządów zgodny jest z prawem moralnym, jeśli fizyczne i psychiczne niebezpieczeństwa, jakie ponosi dawca, s?proporcjonalne do pożądanego dobra biorcy. Oddawanie narządów po śmierci jest czynem szlachetnym i godnym pochwały; należy do niego zachęca? poniewa?jest przejawem wielkodusznej solidarności. Moralnie nie do przyjęcia jest pobranie narządów, jeśli dawca lub jego bliscy, mający do tego prawo, nie udzielaj?na to wyraźnej zgody (...).” (http://www.katechizm.opoka.org.pl/ - dostęp 4 sierpnia 2015 r.).

   Przywoływany tu ju?Św. Jan Pawe?II w Encyklice Evangelium Vitae (ust. 86; 25 marca 1995) stwierdza:

   Oprócz faktów powszechnie znanych, istnieje jeszcze heroizm dnia codziennego, na który składaj?si?małe lub wielkie gesty bezinteresowności, umacniające autentyczn?kultur?życia. Pośród tych gestów na szczególne uznanie zasługuje oddawanie organów, zgodnie z wymogami etyki, w celu ratowania zdrowia, a nawet życia chorym, pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei”.

   Należy także przytoczy?tu kardynalne stwierdzenie Św. Jana Pawła II, które wygłosi?w swoim przemówieniu do uczestników Kongresu Światowego Towarzystwa Transplantologicznego 29 lipca 2000 roku w Rzymie. W odniesieniu do stosowanych w  medycynie kryteriów śmierci mózgu Papie?stwierdzi?

   przyjęte w ostatnim okresie kryterium, na podstawie którego stwierdza si?śmier? a mianowicie całkowite i nieodwracalne ustanie wszelkiej aktywności mózgowej, jeśli jest rygorystycznie stosowane, nie wydaje si?pozostawa?w sprzeczności z istotnymi założeniami rzetelnej antropologii. A zatem pracownik służby zdrowia, którego zawodow?powinności?jest stwierdzanie śmierci, może posługiwa?si?tymi kryteriami w każdym indywidualnym przypadku, jako podstaw?pozwalając?uzyska?taki stopie?pewności osądu etycznego, który nauczanie moralne określa, jako »pewność moralna« (…)”.

   Powyższe cytaty nie wymagaj?dodatkowego komentarza. Z jakich powodów i w imi?jakich racji autorzy tych artyku?oacute;w w swoich działaniach nie bior?pod uwag?nauczania Kościoła, jednocześnie zwracając si?ze swoj?argumentacja do katolików, czytelników Polonia Christiana?

   Żyjemy w społeczeństwie, w którym 96 proc. osób ma pozytywny stosunek do transplantologii, w którym 75 proc. osób godzi si?na pobranie od nich narządów po śmierci (badanie CBOS, BS/105/2012), a ponad 855 tys. osób zarejestrowało si?w rejestrze dawców szpiku. Polacy chc?pomaga?tym, którzy oczekuj?na przeszczepienie szpiku czy narządów, którzy bez tego leczenia nie będ?mieli szansy na wyzdrowienie lub wręcz umr?wobec niewydolności wątroby czy serca. Transplantolodzy chc?pomaga?tym osobom i dlatego nie godz?si?na nieuprawnione i przewrotne działania osób próbujących wmawia?polskiemu społeczeństwu, że przeszczepianie narządów jest wykonywane w sposób niezgodny z moralności? etyk?i aktualn?wiedz?medyczn? Konieczny jest stały otwarty dialog ze społeczeństwem, rzetelna i rzeczowa debata, a nie szermowanie pokrętn?i nieprawdziw?argumentacj?

   Sygnatariusze listu:

   • Profesor dr hab. med. Marian Zembala, Minister Zdrowia, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, kardiochirurg, transplantolog kliniczny;
   • Profesor dr hab. med. Bolesław Rutkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, nefrolog, transplantolog kliniczny;
   • Profesor dr hab. med. Marek Krawczyk, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, chirurg, transplantolog kliniczny;
   • Profesor dr hab. med. Lech Cierpka, Konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej, chirurg, transplantolog kliniczny;
   • Dr med. Pawe?Chudoba, Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej, chirurg, transplantolog kliniczny;
   • Dr hab. med. Maciej Kosieradzki, Prezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, chirurg, transplantolog kliniczny;
   • Mgr Wojciech Czapiewski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych;
   • Profesor dr hab. med. Krzysztof Kusza, Konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii;
   •  Profesor dr hab. med. Danuta Ryglewicz, Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Konsultant krajowy w dziedzinie neurologii, neurolog;
   • Profesor dr hab. med. Tomasz Trojanowski, Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej
   • Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii, neurochirurg;
   • Profesor Magdalena Durlik, Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, nefrolog, transplantolog kliniczny;
   • Profesor dr hab. med. Andrzej Więcek - były Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, nefrolog, transplantolog kliniczny;
   • Profesor dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantologii w Bydgoszczy, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, były Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, transplantolog kliniczny;
   • Profesor dr hab. med. Janina Stępińska, Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, były Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, były Konsultant krajowy w dziedzinie intensywnej terapii, specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog;
   • Dr hab. med. prof. UJ Piotr Przybyłowski Klinika Chirurgii Serca, Naczy?i Transplantologii CM UJ Kraków, transplantolog kliniczny;
   • Profesor dr hab. med. Przemysław Nowacki, Klinika Neurologii Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, neurolog;
   • Profesor dr hab. med. Anna Członkowska, II Klinika Neurologii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, były Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, neurolog;
   • Profesor dr hab. med. Romuald Bohatyrewicz, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia do spraw ustalenia kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu; specjalista anestezjologii i intensywnej terapii;
   • Profesor dr hab. med. Wojciech Łebkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, neurochirurg;
   • Dr hab. med. Artur Kamiński, Dyrektor Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, chirurg ogólny, chirurg szczękowo-twarzowy;
   • Prof. Roman Danielewicz, Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji Poltransplant, chirurg, transplantolog kliniczny.

   list na stronach Tygodnika Powszechnego

   Obchody pierwszego Światowego Dnia Dawcy Szpiku – 19 września 2015 r.

   [Warszawa, 19.09.2015] World Marrow Donor Association (WMDA), światowa organizacja zrzeszająca rejestry dawców komórek krwiotwórczych i krwi pępowinowej reprezentujące ponad 25 milionowa społeczność dawców szpiku z 52 krajów, ogłasza obchody pierwszego Światowego Dnia Dawcy Szpiku (World Marrow Donor Day) pod hasłem „Thank you 25 milion donors” (Dziękujemy 25 milionom dawców) kładąc nacisk na znaczenie współpracy międzynarodowej dla rozwoju transplantacji komórek macierzystych. Organizacje zajmujące si?dawstwem szpiku i krwi pępowinowej na całym świecie włączaj?si?w obchody, podkreślając jednocześnie, że 25 milionów potencjalnych dawców to wciąż liczba niewystarczająca.

   Jedn?z organizacji należących do WMDA jest Centralny Rejestr Niespokrewnionych,

   Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej działający przy Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT w Warszawie. Centralny Rejestr zosta?powołany do życia na mocy Ustawy Transplantacyjnej z dnia 1 lipca 2005 ze zmianami z 17 lipca 2009 r. i ma za zadanie gromadzenie informacji o potencjalnych dawcach szpiku zarejestrowanych na terenie całego kraju. W chwili obecnej Rejestr zawiera ponad 870 tys. aktywnych rekordów, co daje Polsce szóste miejsce w świecie, a trzecie w Europie pod względem liczby potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych. W ubiegłym roku 60% pacjentów, u których wykonano w Polsce przeszczepienie komórek krwiotwórczych otrzymało komórki macierzyste od dawcy polskiego. W tym samym roku a?642 razy polski szpik ratowa?życie pacjentom poza granicami naszego kraju.

   Stojący na czele WMDA Michael Boo z entuzjazmem wypowiada si?o inicjatywie obchodów Światowego Dnia Dawcy:

   „Każdego dnia pacjenci otrzymuj?drug?szans?na życie dzięki altruizmowi zwykłych ludzi. W ten specjalny dzie?ze wzruszeniem oddamy szacunek każdemu rzeczywistemu i potencjalnemu dawcy szpiku. Każdy, kto zdecydowa?si?zosta?dawc?daje pacjentom nadziej? nie tylko we własnych kraju, ale także na całym świecie.”

   Od 1950 roku, kiedy miała miejsce pierwsza transplantacja szpiku kostnego, ponad milion pacjentów na całym świecie otrzymało przeszczep komórek krwiotwórczych w ramach terapii nowotworów krwi i wielu innych schorze?szpiku kostnego. Bardzo często przeszczepienie komórek macierzystych od zdrowej osoby lub krwi pępowinowej jest w takiej sytuacji jedyn?szans?na powrót do zdrowia. Jeżeli odpowiedni dawca rodzinny nie jest dostępny, nadziej?dla chorego jest zgodny dawca niespokrewniony, często mieszkający w zupełnie innym kraju lub nawet części świata. Poszukiwanie dawców i wymiana informacji w przestrzeni międzynarodowej s?możliwe dzięki globalnej organizacji WMDA, która tworzy zasady współpracy dla sieci ośrodków i instytucji zaangażowanych w rozwój dawstwa i transplantacji szpiku na całym świecie. Dzięki takiej właśnie międzynarodowej kooperacji udało si?pomóc setkom tysięcy pacjentów.

   O WMDA

   Na całym świecie ponad 50 tys. pacjentów rocznie jest zmuszonych do poszukiwania zgodnego dawcy komórek krwiotwórczych wśród osób niespokrewnionych. Blisko 50% osób, dla których udaje si?zidentyfikowa?całkowicie zgodnego dawc? znajduje go poza granicami swojego kraju. Celem WMDA jest standaryzacja procesu doboru dawcy i dawstwa komórek krwiotwórczych na całym świecie poprzez stworzenie programu akredytacji dla działających lokalnie organizacji zaangażowanych w rekrutacj?dawców oraz pobieranie i przeszczepianie szpiku. Program ten ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dawcom oraz biorcom komórek krwiotwórczych na świecie.

   Aby dowiedzie?si?więcej na temat WMDA I WMDD polecamy odwiedzi?strony: www.wmda.info, www.worldmarrowdonorday.org lub www.facebook.com/worldmarrowdonorday

   Bieg po Nowe Życie wraca z impetem do Łazienek Królewskich w Warszawie

   5 września w Łazienkach Królewskich odbędzie si?7.PZU Bieg po Nowe Życie – po raz kolejny spotykamy si?w gronie gwiazd kina, teatru, estrady, dziennikarzy i sportowców, a przede wszystkim osób po transplantacji z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji, by w marszu nordic walking promowa? idee świadomego dawstwa i przeszczepów rodzinnych. Także 5 września, przed marszem gwiazd podejmiemy prób?pobicia rekordu Guinnessa w ilości osób uczestniczących jednocześnie w zawodach nordic walking. To propozycja dla warszawiaków i nie tylko, wszystkich tych, którzy czuj?si?na siłach, by przejść z kijami w spacerowym tempie nieco ponad 3 kilometry. Dla 2000 osób, które jako pierwsze zapisz?si?do udziału w wydarzeniu mamy 2000 kompletów kijów – zupełnie darmowych, które po marszu stan?si?wyłączn?własności? uczestników i będ?im służy?przez lata.  Po zakończeniu marszu wśród wszystkich, którzy dotarli do mety zostan?rozlosowane atrakcyjne nagrody. Formularz zgłoszeniowy jest ju?opublikowany na naszej stronie internetowej biegponowezycie.pl

   Jeżeli jeste?osob?po przeszczepie lub dawc?narządu wystartuj w 7. PZU Biegu po Nowe Życiu!

   7.PZU Bieg po Nowe Życie to wydarzenie wyjątkowe. Niepowtarzalna inicjatywa, która wiąże zdrowy styl życia i ruch na świeżym powietrzu ze wsparciem idei przeszczepów i przeszczepów rodzinnych.
   Z wydarzenia na wydarzenie rośnie liczba sztafet nordic walking złożonych ze sportowców z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji oraz gwiazd  kina, teatru, estrady, dziennikarzy i sportowców. Maszerując wspieramy polsk?transplantacj? 5 września 2015 w Łazienkach Królewskich chcemy pobi?kolejny rekord. Aby to zrobi?musimy dotrze?do wszystkich tych, którzy maj?za sob?przeszczep lub s?dawcami rodzinnymi i zaprosi?do udziału w sztafetach z naszymi gwiazdami. Zapraszamy gorąco – jeżeli jesteście po przeszczepie lub oddaliście narząd bliskiej osobie opiszcie nam krótko swoj?histori?i wystartujcie razem z nami. Dystans do pokonania z kijami to zaledwie niespełna 2 kilometry - bez większego problemu podołacie takiemu skromnemu wyzwaniu.  Czekamy na Wasze zgłoszenia. Wyślijcie je mailem na adres:
   zgłoszenia@biegponowezycie.pl. Odpowiemy na pewno!

    

   Warszawa, 23.06.2015. Szef projektu przeszczepu krzyżowego, prof. Artur Kwiatkowski (L), chirurg dr Piotr Domagała (2L) i chirurg dr Rafa?Kieszek (3P) podczas operacji drugiej pary - dawcy Jolanty P. i biorcy Elżbiety W. W Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus przy ulicy Lindleya w Warszawie odbyła si? 23 bm. pierwsza w Polsce operacja tzw. łańcuchowego przeszczepu nerek od żywych dawców. Przeszczep łańcuchowy przeprowadzany
jest między trzema parami, które wymieni?si?między sob?nerkami. Dawcy nie mogli przekaza?nerek bezpośrednio swoim bliskim z powodu niezgodnej grupy krwi lub tzw. niezgodności immunologicznej. (zuz/cat) PAP/Jacek Turczyk ***Zdjęcie do depeszy PAP pt. W Warszawie rozpoczął si?pierwszy w Polsce tzw. przeszczep łańcuchowy***

   GRATULUJEMY! 

   Zakończy?si?pierwszy w Polsce tzw. przeszczep łańcuchowy nerek

   (PAP) 23.06. Warszawa - W klinice chirurgii ogólnej i transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie we wtorek tu?po godz. 20 zakończy?si?pierwszy w Polsce tzw. przeszczep łańcuchowy nerek pobranych od żywych, niespokrewnionych dawców. Operacja trwała 12 godzin.

   Więcej informacji: PAP

   Gratulujemy!

   Pionierski przeszczep w Centrum Onkologii w Gliwicach

   Chirurg rekonstrukcyjny, prof. Adam Maciejewski (L) i jego 37-letni pacjent - pan Micha?(P), podczas konferencji prasowej w Gliwicach. Fot. PAP/ Andrzej Grygiel 04.05.2015

   Lekarze z Centrum Onkologii w Gliwicach przedstawili w poniedziałek szczegóły pierwszego na świecie złożonego przeszczepu narządów szyi. "Na świecie przeprowadzono dotąd dwa podobne zabiegi, ale ten by?najbardziej rozległy" – powiedzia?szef zespołu rekonstrukcyjnego prof. Adam Maciejewski.

   więcej informacji na stronie PAP - Nauka w Polsce

   Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie oraz Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie
   organizuj?bezpłatne kursy pn:

    „Medycyna transplantacyjna; pobieranie i przeszczepianie narządów”

   Kursy kierowane s?do lekarzy, którzy uczestnicz?w organizacji pobierania oraz przeszczepiania narządów
   Proponowane terminy szkole?

   1. 26.05.2015. r. (wtorek) Kurs Odwołany

   2. 09.06.2015 r.  (wtorek)

   Kurs Odwołany

   3. 23.06.2015 r.  (wtorek)

    


   Kursy odbywa?si?będ?w siedzibie Okręgowej Izby lekarskiej ul. Puławska 18 w Warszawie w godzinach 16.00-21.00
   Liczba miejsc jest ograniczona.
   Zgłoszenia przyjmowane s?:
   Telefonicznie pod następującymi numerami  22 54 28 375, 22 313-19-70, 22 313-19-75 w godzinach pracy biura,
   e-mailem na adres a.mika@oilwaw.org.pl lub d.neryng@oilwaw.org.pl
   O wzięciu udziału w kursie decyduje kolejność zgłosze?
   Uczestnicy uzyskaj?4 punkty edukacyjne.

   W dniach 2-7 czerwca br. odbędzie si?
   "II Rajd rowerowy Podziel si?sob? TAK dla transplantacji"
   Patronujemy temu wydarzeniu.

   W dniach 2-7 czerwca siedemnastu śmiałków wyruszy w Rajd Rowerowy wzdłu?polskiego wybrzeża (Szczecin, Stepnica, Dźwirzyno, Darłowo, Łeba,  Gdańsk) podczas którego będ? propagowa?transplantacj?i świadome dawstwo organów, a także zdrowy tryb życia, pod hasłem "Podziel si?sob?! Uczestnicy rajdu będ?podczas trasy rozdawa?oświadczenia woli. Jest to nasz kolejny ju?rajd. Wcześniej jechaliśmy z Warszawy do Gdańska, a także z Warszawy do Wrocławia.

   Więcej informacji: organisci.org

   Popieramy, wspieramy i patronujemy wydarzeniu pn. "Nordic Walking - Bornholm 120 km Transplant OK!"

   Zainspirowane filmem "Bogowie", niezłomn?i zdeterminowan? postaw?prof.Zbigniewa Religi  jak i wielu innych polskich transplantologów, bez których nie mogłybysmy tak jak tysiące innych osób wies?szczęliwego i wolnego od choroby życia, postanowiłysmy w bardzo aktywny sposób pdziękowa?im za t?determinacj?

   Nasze historie s?bardzo podobne do siebie , jak i do wielu innych przeszczepionych czy te? oczekujących na transplantacj?osób.
   Ada - przeszczepione serce 5 listopada 2009 roku.
   Iza - powtórnie przeszczepiona nerka 22 lipca 2008 roku.
   Obie jako młode mamy doswiadczone chorob? walczyłysmy wytrwale. Wytrwale i z zangażowaniem równie? rehabilitowałysmy si? ale nie w szpitalach czy sanatoriach, tylko na swieżym powietrzu, maszerując z kijami.
   To Nordic Walking pozwoli?nam na szybk?i efektywn?rehabilitacj?/div>
   Dlatego te?propagując i transplantacj?w codziennej działalnoci naszego stowarzyszenia jak i niezłomna kondycj?jak?jest Nordic Walking, postanowiłysmy połaczy?te 2 formy w jedno i tak oto na przełomie roku 2014 - 2015 zrodzi?sie pomys?obejcia wysypy Bornholm propomocji tranplantacji poprzez Nordic Walking.
   120 km wzdłuz lini brzegowej
   120 km propagowania transplantacji
   120 km promocji aktywnego trybu zycia
   120 km pokazania zycia jakim ciesz?si?ludzie po przeszczepie, jak dziękuj?za to że s? jak aktywnie pokazuj? że warto ratowa?życie innych, gdy nie mozna uratowac ju?życia bliskich osób

   120 km udowodnienia faktu, że Ci często dowiadczeni przez los, potrafia  robi?rzeczy piekne i wielkie, a których można czerpa?przykład na determinacj? zaangażowanie i pasj?/p>

    

   Film promujący akcj?TRANSPLANT OK! Nordic Walking Bornholm 2015 http://youtu.be/1sbi2YIKk88
   Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć tu:
   https://www.facebook.com/nadzwyczajne

   Wolski Korowód 2015

   Będziemy tam!

   Na świecie zarejestrowano 25 milionów potencjalnych dawców szpiku

   W bieżącym tygodniu dwie wiodące światowe organizacje zajmujące si?koordynacj?dawstwa komórek krwiotwórczych szpiku w przestrzeni międzynarodowej – World Marrow Donor Association (WMDA) i Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) ogłosiły, że liczba zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku na świecie przekroczyła 25 milionów, co oznacza, że 0,0036 procent światowej populacji zgłosiła, jeżeli zajdzie taka potrzeba, chŮy altruistycznego oddania szpiku zgodnemu genetycznie biorcy. Każdego dnia u tysięcy ludzi na świecie stwierdza si?nowotwory krwi. Przeszczepienie komórek krwiotwórczych jest terapi?ratując?życie w przypadku ponad 70 różnych chorób, włączając w to białaczki, anemie aplastyczne, chłoniaki, wrodzone zespoły niedoboru odporności i zespoły mielodysplastyczne. Tylko 25% zdiagnozowanych pacjentów ma szanse na znalezienie zgodnego genetycznie dawcy w swojej rodzinie, pozostali mog?liczy?tylko na bezinteresown?pomoc osób zarejestrowanych jako potencjalni dawcy niespokrewnieni w światowej bazie BMDW. Dane do bazy przesyłaj?rejestry gromadzące dane dawców w 53 krajach, tworząc unikaln?wspólnot?międzynarodow? której celem jest ułatwienie poszukiwania dawców dla pacjentów na całym świecie. Polska jest członkiem BMDW od lat 90-tych, a pula dawców polskich udostępnianych za pośrednictwem bazy światowej wzrosła od tego czasu kilkaset razy. Dzi?3% światowej populacji potencjalnych dawców to Polacy. Liczba osób deklarujących si?jako honorowi dawcy szpiku na terenie naszego kraju przekroczyła w styczniu 2015 roku 750 tysięcy, co daje Polsce 7 pozycj?w świecie pod tym względem. Rekrutacj?dawców zajmuje si?15 ośrodków dawców szpiku działających na terenie całego kraju, z których największym jest ośrodek prowadzony przez Fundacj?DKMS-Polska. Dzięki zwiększeniu puli aktywnych potencjalnych dawców, liczba przeszczepie?komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego wzrosła od 128 w 2006 roku do 397 w 2014, przy jednoczesnym wzroście udziału przeszczepie?wykonanych przy wykorzystaniu materiału transplantacyjnego pobranego od krajowych dawców od 15% (2006) do 60% (2014) ogólnej liczby alotransplantacji od dawcy niespokrewnionego. Rekrutacja dawców do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, działającego w Poltransplancie, centrum koordynacyjnym czuwającym nad przestrzeni?transplantacyjn?w Polsce, trwa nadal, finansowana m. in ze środków Ministerstwa Zdrowia, a każdy pozyskany dawca daje nadziej?zwiększenia szans pacjentów z nowotworami i innymi chorobami krwi na skuteczne leczenie.

   Źródła:

   http://www.bmdw.org/;

   https://www.wmda.info/;

    

   Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds Transplantacji Poltransplant" - Stanowisko C20 (od Al. Zielenieckiej)

   Stanowisko rekrutacji potencjalnych dawców szpiku - "Zosta?dawc?szpiku" E21 (od strony Wybrzeża Szczecińskiego)

   EUROPEJSKI CERTYFIKAT KOORDYNATORA TRANSPLANTACYJNEGO - Certification of European Transplant Coordinator (CETC) (UEMS, Board of Transplant Coordination),

   NAJBLIŻSZY EGAZMIN 12 września 2015 r. w Brukseli

   Więcej informacji mozna znaleźć tu:

   http://www.esot.org/organisation/EDTCO-Certification_European_Transplant_Coordinator

   http://www.uemssurg.org/divisions/transplantation/transplant-coordination

   "Nordic Walking - Bornholm 120 km Transplant OK!"

   Popieramy, wspieramy i patronujemy wydarzeniu pn. "Nordic Walking - Bornholm 120 km Transplant OK!"

   p. Adriana - po przeszczepieniu serca w 2009 r. i p. Izabella po przeszczepieniu nerki w 2008 r. zamierzaj?w ciągu 7 dni obejść Bornholm promując transplantacj?i życie po przeszczepie.

   wiecej informacji na stronie: przeszczep.pl

   Strona na FB dotycząca wydarzenia: Facebook

   Blog z najnowszymi doniesieniami: Blox.pl

   Wielkanoc

   Wielce Szanowni Państwo - Współpracownicy i Przyjaciele Poltransplantu,

   Wraz z Zespołem Poltransplantu życz?wszystkim Państwu wspaniałych Świąt Wielkiej Nocy, pełnych radości i rodzinnego ciepła.

   Wesołych Świąt!

   Roman Danielewicz wraz z Zespołem Poltransplantu

   PS. Prosz?abyśmy w czasie tych Świąt ciepło pomyśleli o koordynatorach i zespołach transplantacyjnych pracujących na swoich stanowiskach lub pozostających w gotowości do działania.

   Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs

   Polska podpisała Konwencj?Rady Europy przeciwko handlowi ludzkimi narządami

   25-26 marca w Santiago de Compostela (Hiszpania) odbyła si?„Międzynarodowa Konferencja Wysokiego Szczebla na temat zwalczania handlu ludzkimi narządami”. Zorganizowali j?Rada Europy oraz Rząd Hiszpanii. Podczas Konferencji 14 państw – w tym Polska – podpisało Konwencj?Rady Europy przeciwko handlowi ludzkimi narządami. Konwencja wejdzie w życie, gdy ratyfikuje j?co najmniej piŮy państw.

   Konwencja Rady Europy to pierwsze międzynarodowe porozumienie tej rangi dotyczące zwalczania handlu narządami. Ma na celu: zapobieganie i zwalczanie handlu narządami, ochron?ofiar handlu oraz zapewnienie im pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej w dochodzeniu roszcze? Konwencja wprowadza ramy prawne penalizacji handlu narządami zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Nakłada równie?na sygnatariuszy obowiązek zapewnienia przejrzystości systemu transplantacyjnego oraz równego dostępu do leczenia t?metod?

   Konferencj?poprzedzi?„Marsz Przeciw Handlowi Narządami” zorganizowany przez: Rad?Europy, Światow? Organizacj?Zdrowia, Organización Nacional de Trasplantes oraz Swisstransplant. Celem  marszu było zwiększenie świadomości społecznej związanej z problemem handlu narządami, a także promocja dobrowolnego dawstwa narządów.

   Dobrowolne, świadome dawstwo narządów ratuje życie każdego roku tysiącom ludzi na całym Świecie.

   Czytaj więcej na temat konferencji w serwisie Council of Europe.

   Tekst Konwencji jest dostępny w serwisie Council of Europe.

   Na świecie zarejestrowano 25 milionów potencjalnych dawców szpiku

   W bieżącym tygodniu dwie wiodące światowe organizacje zajmujące si?koordynacj?dawstwa komórek krwiotwórczych szpiku w przestrzeni międzynarodowej – World Marrow Donor Association (WMDA) i Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) ogłosiły, że liczba zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku na świecie przekroczyła 25 milionów, co oznacza, że 0,0036 procent światowej populacji zgłosiła, jeżeli zajdzie taka potrzeba, chŮy altruistycznego oddania szpiku zgodnemu genetycznie biorcy. Każdego dnia u tysięcy ludzi na świecie stwierdza si?nowotwory krwi. Przeszczepienie komórek krwiotwórczych jest terapi?ratując?życie w przypadku ponad 70 różnych chorób, włączając w to białaczki, anemie aplastyczne, chłoniaki, wrodzone zespoły niedoboru odporności i zespoły mielodysplastyczne. Tylko 25% zdiagnozowanych pacjentów ma szanse na znalezienie zgodnego genetycznie dawcy w swojej rodzinie, pozostali mog?liczy?tylko na bezinteresown?pomoc osób zarejestrowanych jako potencjalni dawcy niespokrewnieni w światowej bazie BMDW. Dane do bazy przesyłaj?rejestry gromadzące dane dawców w 53 krajach, tworząc unikaln?wspólnot?międzynarodow? której celem jest ułatwienie poszukiwania dawców dla pacjentów na całym świecie. Polska jest członkiem BMDW od lat 90-tych, a pula dawców polskich udostępnianych za pośrednictwem bazy światowej wzrosła od tego czasu kilkaset razy. Dzi?3% światowej populacji potencjalnych dawców to Polacy. Liczba osób deklarujących si?jako honorowi dawcy szpiku na terenie naszego kraju przekroczyła w styczniu 2015 roku 750 tysięcy, co daje Polsce 7 pozycj?w świecie pod tym względem. Rekrutacj?dawców zajmuje si?15 ośrodków dawców szpiku działających na terenie całego kraju, z których największym jest ośrodek prowadzony przez Fundacj?DKMS-Polska. Dzięki zwiększeniu puli aktywnych potencjalnych dawców, liczba przeszczepie? komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego wzrosła od 128 w 2006 roku do 397 w 2014, przy jednoczesnym wzroście udziału przeszczepie?wykonanych przy wykorzystaniu materiału transplantacyjnego pobranego od krajowych dawców od 15% (2006) do 60% (2014) ogólnej liczby alotransplantacji od dawcy niespokrewnionego. Rekrutacja dawców do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, działającego w Poltransplancie, centrum koordynacyjnym czuwającym nad przestrzeni?transplantacyjn?w Polsce, trwa nadal, finansowana m. in ze środków Ministerstwa Zdrowia, a każdy pozyskany dawca daje nadziej?zwiększenia szans pacjentów z nowotworami i innymi chorobami krwi na skuteczne leczenie.

   Źródła:

   http://www.bmdw.org/;

   https://www.wmda.info/;

   IX konferencja Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc z okazji Światowego Dnia Gruźlicy

   Wielce Szanowni Państwo – Współpracownicy i Przyjaciele Poltransplantu,

   Nadchodz?szybkim krokiem kolejne Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji pragn?w imieniu naszego Zespołu złoży?wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, rodzinnego ciepła w czasie Świąt, refleksji i wytchnienia od codziennych trosk.
   Niech ten świąteczny okres przyniesie nam zdrowie i energi?dla realizacji zaplanowanych i tych dopiero planowanych przedsięwziŮy.
   Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2015 życzymy, aby by?to rok udany, pełen satysfakcji z wykonywanej pracy i ubarwiony sukcesami w wymiarze osobistym i zawodowym.

   Roman Danielewicz wraz z Zespołem Poltransplantu

   PS. Prosz? abyśmy wszyscy w Wigili?i Święta z życzliwości?pomyśleli o koordynatorach i zespołach transplantacyjnych pozostających w tych dniach w gotowości, przy koordynacyjnym telefonie, przy stole operacyjnym i przy ?oacute;żku chorego.  

   Wspieramy akcj?"Ratownicy dla życia", która odbędzie si?13 grudnia 2014 r. w Ełku. Akcj?organizuje Ełckie WOPR

   Ratownicy WOPR wraz ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi  13 grudnia br. organizuj?przedświąteczn?akcj?oddawania krwi. Wezm?w niej udzia? lokalne formacje zajmujące si?na co dzie?ratowaniem ludzkiego zdrowia i życia. Tego dnia dadz?z siebie jeszcze więcej  - podziel?si?cząstk? siebie z potrzebującymi.

   13 grudnia wszyscy oni spotkaj?si?w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ełku, by odda?krew.

   Wydarzenie organizowane jest przez Ratowników WOPR.

   1500 przeszczepie?wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

     Z przyjemności?informujemy, że w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanej przez Prof. dr hab. med. Marka Krawczyka wykonano ju?ponad 1500 przeszczepie?wątroby (program rozpoczął si?w 1994 roku).

   Panu Profesorowi Markowi Krawczykowi i Jego Zespołowi przekazujemy serdeczne gratulacje.

     To osiągnięcie, w zakresie procedur wymagających najwyższych umiejętności, budzi szacunek i zasługuje na uznanie. Ośrodek ten jest jednym z najaktywniejszych w Polsce, ale i w Europie, w zakresie przeszczepienia wątroby, a także w innych dziedzinach chirurgii wątroby, w tym w pobieraniu fragmentu wątroby do przeszczepienia od dawcy żywego. Bardzo dobre wyniki w postaci przeżycia biorców i przeżycia przeszczepów w okresie odległym daje ośrodkowi Profesora Marka Krawczyka bardzo siln?pozycj?wśród zespo?oacute;w przeszczepiających wątrob?w Europie i na świecie.

     Przede wszystkim jednak należy podkreśli? że umiejętności i zaangażowanie Zespołu Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby w rozwój programu, pozwalaj?na przywrócenie zdrowia i uratowanie życia wielu pacjentów ze schyłkow?niewydolności?wątroby.

   Prof. Marek Krawczyk wraz z Zespołem Kliniki (zdjęcie ze strony Miesięcznika OIL w Warszawie "Puls")

   Prof. Marek Krawczyk wraz z Zespołem Kliniki (zdjęcie ze strony  Miesięcznika OIL w Warszawie "Puls")

    

   Lista Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i ochronie zdrowia

   „Puls Medycyny” ju?po raz dwunasty ogłosi?List?Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i ochronie zdrowia.
   Zespó?Poltransplantu składa gratulacje wszystkim wyróżnionym, a zwłaszcza transplantologom, którzy w tym roku znale?span class="text_exposed_show">li si?na liście najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i ochronie zdrowia: Profesorowi Marianowi Zembali, Profesor Alicji Chybickiej, Profesorowi Adamowi Maciejewskiemu oraz Profesorowi Markowi Krawczykowi.

   (Więcej w albumie Pulsu Medycyny, który znajduje si?tu: PULS MEDYCYNY )

   26 października, Światowy Dzie?Donacji i Transplantacji (World Day for Organ Donation and Transplantation)

   26 października od 2005 roku jest Światowym Dniem Donacji i Transplantacji (World Day for Organ Donation and Transplantation, WDODT).
   Polskie hasło promujące ten dzie?brzmi "Dawca narządów - dawc?życia”.
   Celem tej inicjatywy jest  promowanie przeszczepów rodzinnych oraz wyrażanie zgody na pobranie własnych narządów po śmierci.
   Transplantacja narządów jest metod?leczenia ratując?życie i zdrowie pacjentów, którzy dzięki altruistycznej decyzji dawców (zarówno dawców żyjących jak i dawców zmarłych) mog?by?leczeni przeszczepieniem narządów lub przeszczepieniem szpiku.
   Dla osób ze skrajn?niewydolności?serca, płuc czy wątroby przeszczepienie narządu jest jedyn?skuteczn?metod?ratując?życie tych osób. Podobnie w przypadku nieuleczalnych chorób szpiku (w tym różnych rodzajów białaczek) przeszczepienie komórek macierzystych (szpiku) jest metod?z wyboru dla ratowania życia tych osób.
   "Dawca narządów - dawc?życia” – to ważne przesłanie promujące nasz?altruistyczn?pomoc dla osób wymagających leczenia przeszczepieniem narządów lub szpiku.

   13 października - "Ogólnopolski Dzie?Dawcy Szpiku"

   Minister zdrowia przyzna?odznaczenia zasłużonym dawcom przeszczepów

   2 października 2014 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyła si?pierwsza częś?uroczystości wręczenia odznak „Zasłużony Dawca Przeszczepu”. S?one przyznawane przez ministra zdrowia dawcom narządów oraz osobom, które dwukrotnie oddały szpik lub inne regenerujące si?komórki i tkanki.

   Podczas uroczystości minister Bartosz Arłukowicz serdecznie dziękowa?dawcom, podkreślając, że przeszczep to największy dar, jaki można ofiarowa?drugiemu człowiekowi. Zaznaczy? że transplantologia w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie, m.in. dzięki wielu wybitnym specjalistom w tej dziedzinie, jednak bez dawców pomoc osobom potrzebującym przeszczepu byłaby niemożliwa.

   Honorowym gościem pierwszej części uroczystości była Pani Elżbieta Klimas, która jest dawc? rodzinnym. Pani Elżbieta oddała nerk?swojemu synowi – Pawłowi.

   Uroczystość nadania odznacze?odbyła si?ju?po raz piąty. W latach 2009 – 2014 odznak? „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” uhonorowano 482 osoby. Według danych Poltransplantu w Polsce w 2013 r. dokonano 1612 przeszczepie? a do końca września 2014 r. – 1211.

   To wydarzenie jest równie? ważnym elementem działa?na rzecz rozwoju polskiej transplantologii, prowadzonych obecnie w ramach programu wieloletniego na lata 2011 – 2020 pod nazw?„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

   Rozwój medycyny spowodowa? że transplantologia ju?od wielu lat jest bezpieczn?i skuteczn? metod?leczenia. W Polsce działa 116 ośrodków przeszczepiających komórki, tkanki i narządy – w tym 38 ośrodków przeszczepiających nerki. Liczba narządów do przeszczepiania jest jednak wciąż zbyt mała w stosunku do potrzeb.

   Dlatego minister Arłukowicz zaapelowa?do uczestników spotkania o szerzenie idei transplantacji, której s? żywym przykładem, by dzięki ich osobistym doświadczeniom jak najwięcej osób zrozumiało, jak ważne jest dawstwo. „Transplantologia rozwija si?bardzo dynamicznie. I za tym szybkim postępem naukowym musi iść także zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej dawstwa narządów” – doda?

   Druga częś? uroczystości wręczenia dawcom odznak „Zasłużony Dawca Przeszczepu” odbędzie si? 21 października 2014 r w Ministerstwie Zdrowia.

   więcej informacji i zdjęcia można znaleźć tu: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/minister-zdrowia-przyznal-odznaczenia-zasluzonym-dawcom-przeszczepow

   Patronat Honorowy Poltransplantu nad akcj?promowania oświadcze?woli "LIFE PASS"
   przez drużyn?fubolu amerykańskiego Warsaw Werewolves

   więcej informacji: http://warsawwerewolves.pl/life-pass/

   Prof. Wojciech Rowiński

   Z głębokim smutkiem przyjęliśmy dzi?wiadomość o śmierci naszego Nauczyciela i Przyjaciela

   Profesora Wojciecha Rowińskiego

   Pioniera i współtwórcy polskiej transplantologii

   Pan Profesor by?wybitnym lekarzem i nauczycielem akademickim, chirurgiem i transplantologiem. By?niezwykłą osobowości? uczestnikiem pierwszego w Polsce przeszczepienia nerki 26 stycznia 1966 roku i współtwórc?medycyny transplantacyjnej w kształcie, w jakim znamy j?dzi?

   Profesor Wojciech Rowiński od podstaw stworzy?Katedr?i Klinik?Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej w Warszawie, rozpoczynając od oddziału szpitalnego i rozwijając go w zespó?klinicystów dokonujący przeszczepie?trzech narządów.

   By?Dyrektorem Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1995-2004, wiele lat pełni?funkcj?Konsultanta Krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej (do 2013 r.), funkcj?Przewodniczącego Krajowej Rady Transplantacyjnej (1995-2006).

   Profesor Wojciech Rowiński by?autorem licznych monografii, podręczników i ponad 300 publikacji naukowych. By?cenionym nauczycielem akademickim, wychowawc?studentów pielęgniarstwa, stomatologii i kierunku lekarskiego, promotorem licznych prac doktorskich, opiekunem przewodów habilitacyjnych i profesorskich.

   W latach 1996-2007 by?Redaktorem Naczelnym anglojęzycznego czasopisma „Annals of Transplantation”, które stworzy? By?Prezydentem European Society for Organ Transplantation w latach 2001-2003, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego w latach 2007-2009, członkiem z wyboru wielu międzynarodowych towarzystw naukowych.

   Dzięki swojemu dorobkowi naukowemu i osobowości by?uznany i ceniony w międzynarodowym środowisku transplantologów.

   Profesor Wojciech Rowiński by?inicjatorem i twórc?Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej oraz programu "Partnerstwo dla Transplantacji", dwu ważnych dla naszego środowiska przedsięwziŮy, którym całkowicie w ostatnich latach poświęci?swoj?aktywność.

   Profesor Wojciech Rowiński na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

   Pani Profesor Joannie Matuszkiewicz-Rowińskiej oraz całej Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia,

   Dyrektor i zespó?Poltransplantu

   Warszawa 14 marca 2014 r.

   ZOSTA?DAWC?SZPIKU!
   Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,
   we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, zaprasza na
   Przemysk?Akcj?Rejestracji Potencjalnych Dawców Szpiku
   27.03.2014 r., w godzinach 9.00 – 15.00,
   w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
   tel. kontaktowy: 16 677 54 37

    Jeżeli masz 18-50 lat i jeste?zdrowy, dołącz do grona Dawców Szpiku.
   Możesz uratowa?czyje?życie!

   Rekrutacja chętnych polega na wypełnieniu krótkiego kwestionariusza (potrzebny będzie dowód tożsamości i numer PESEL) oraz oddaniu niewielkiej ilości krwi.

   Nie trzeba by?na czczo.

   Osobom pracującym i uczącym si? zostan?wystawione usprawiedliwienia.


                                                                                                                                                                                                Elżbieta Starzak
                                                                                                                                                                                    Szpitalny Koordynator Transplantacyjny

    

   "Gazeta dla Lekarzy" o Transplantacji Narządów (http://gazeta-dla-lekarzy.com/)

    

   Artyku?o Dniu Transplantacji: Dzie?Transplantacji w Polsce


   Numer 11/2013 Gazety dla Lekarzy poświęcony transplantacji narządów, a w nim:

   - o kryteriach śmierci mózgu

   - o przekazie w mediach na temat transplantacji

   - rozmowa z dr Danut?Stryjeck?Rowińsk?o polskiej transplantologii


   Numer 12/2013 Gazety dla Lekarzy, a w nim informacje o:

   - 12th Congress of International Society of Organ Transplantation and Procurement (ISODP), który odby?si?w listopadzie w Sydney

   - wywiad z prof. J. Chapmanem australijskim nefrologiem i transplantologiem

    

   Krajowa Rada Transplantacyjna

    

   W dniu 15 stycznia 2014 r. prof.dr hab. med. Marian Klinger zosta?powołany przez Ministra Zdrowia na przewodniczącego Krajowej Rady Transplantacyjnej. Zastępc?przewodniczącego Rady wybrano prof. dr hab. med. Lech Cierpka.

    

   Resolution CM/Res(2013)56
   on the development and optimisation of live kidney donation programmes

   (Adopted by the Committee of Ministers on 11 December 2013at the 1187th meeting of the Ministers’ Deputies)


   Resolution CM/Res(2013)55
   on establishing procedures for the collection and dissemination of data on transplantation activities outside a domestic transplantation system

   (Adopted by the Committee of Ministers on 11 December 2013 at the 1187th meeting of the Ministers’ Deputies)

    

   Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii w sprawie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej kryteriów i sposobu stwierdzania trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu

   Opublikowano 11.10.2013 r.

   Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii w sprawie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej kryteriów i sposobu stwierdzania trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu opublikowanych w dniu 17 lipca 2007

   W związku z publiczn? szeroko komentowan?w mediach, wypowiedzi?Pana prof. dr hab. Jana Talara, który zakwestionowa?rzetelność oraz naukow?wiarygodność obowiązujących w Polsce przepisów prawa w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzania trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, podaj?do publicznej wiadomości, że mija si?On całkowicie z prawd?w zakresie stosowania podstawowych pojŮy medycznych. Uszło bowiem uwadze Pana Profesora Jana Talara, że w Polsce obowiązuj?zasady stwierdzania śmierci całego mózgu, określone w obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007, nie za?kryteria śmierci pnia mózgu, które obowiązywały wcześniej. Od tej istotnej zmiany legislacyjnej upłynęło ju?ponad 6 lat.

   Zgodnie z aktualnie obowiązując?wiedz? niekiedy po ciężkim uszkodzeniu mózgowia dochodzi do niepoddającego si?leczeniu obrzęku mózgu, wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego powyżej wartości średniego ciśnienia tętniczego i ostatecznie zatrzymania mózgowego przepływu krwi. Zatrzymanie mózgowego przepływu krwi w opisanym mechanizmie jest nieodwracalne i prowadzi do śmierci mózgu.

   Obowiązujące w Polsce kryteria rozpoznawania śmierci mózgu s?bardzo podobne do kryteriów stosowanych w innych krajach, a w niektórych aspektach s?od nich wręcz bardziej restrykcyjne. W Polsce, w przeciwieństwie do innych krajów, w większości przypadków wykonywane s?badania potwierdzające zatrzymanie przepływu mózgowego krwi. Brak przepływu krwi przez mózg wyklucza przeżycie jakichkolwiek struktur mózgowia. Diagnostyka prowadzona tak precyzyjnie wyklucza rozpoznanie śmierci mózgu u osoby, u której taka śmier?nie nastąpiła. Dlatego te?nieprawdziwe jest twierdzenie Pana Profesora Jana Talara, że „śmier?pnia mózgu” a właściwie śmier?mózgu nie istnieje, a narządy pobierano od osób żywych.

   Rozpoznanie śmierci mózgu umożliwia komisji stwierdzenie i orzeczenie o zgonie pacjenta. Z t?chwil?kontynuowanie procesu leczniczego jest bezzasadne wobec szacunku dla ciała zmarłego, stając si?poważnym nadużyciem. „Leczenie” osoby zmarłej stanowi profanacj?jej ciała i jednocześnie powoduje wyczerpywanie i tak niedostatecznych zasobów ochrony zdrowia, stając si?wysoce nieetycznym w wymiarze społecznym i zawodowym. Dlatego te? po stwierdzeniu śmierci mózgu i w konsekwencji zgonu pacjenta całkowicie ustaje obowiązek terapeutyczny wobec zmarłego. W takiej sytuacji należy zakończy?wszelkie formy leczenia z wyłączeniem respiratora włącznie.

   Wspomniane powyżej rozważania prowadz?do stwierdzenia, które w świetle obowiązujących przepisów ma charakter kluczowy: rozpoznanie śmierci człowieka jest rozpoznaniem nietransplantacyjnym i powinno by?dokonywane niezależnie od perspektywy pobrania narządów. Natomiast podtrzymywanie funkcji narządów zmarłego po rozpoznaniu śmierci mózgu jest uprawnione i powinno by?prowadzone w przypadku możliwości pobrania i przeszczepienia narządów, jak równie?wtedy, gdy osob?zmarłą jest kobieta w zaawansowanej ciąży.

              Konsultant Krajowy
              w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii
              prof. dr hab. Krzysztof Kusza

   Do wiadomości
   1.Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz

   żródło: http://anestezjologia.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=187

   Wspólne oświadczenie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych w sprawie wypowiedzi Profesora Jana Talara

   9-10-2013 r.

   W imieniu Zarządów G?oacute;wnych  oraz członków Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych wyrażamy głębokie oburzenie i sprzeciw wobec wypowiedzi  Pana Profesora Jana Talara, wygłoszonej przed kamer?jednej z ogólnopolskich stacji telewizyjnych, i szeroko komentowanej przez inne media w całym kraju.

   Stwierdzenie, że „Nie udało si?w XXI wieku pobra?narządów od osoby zmarłej, a więc co robimy? Pobieramy narządy od osoby żyjącej” jest nie tylko niezgodne z obecnym stanem wiedzy i rzeczywistości? ale de facto jest oskarżeniem lekarzy-anestezjologów, lekarzy-transplantologów i koordynatorów transplantacyjnych o codzienne dokonywanie zbrodni. Na to nie może by?przyzwolenia.

   Rozpoznanie śmierci mózgu, dokładnie opisane w procedurach postępowania, opiera si?na badaniach fizjologii mózgu, patofizjologii uszkodzenia i mechanizmów jego umierania. Wiedza ta stale si?poszerza. Znakomitym przykładem postępu jest praca zespołu anestezjologów, neurochirurgów, neurologów nad udoskonalaniem metod rozpoznawania śmierci mózgu. Środowisko medyczne jest gotowe – jest to nawet jego powinność – do merytorycznej dyskusji na ten temat, ale wyraża swój sprzeciw  wobec manipulacji, półprawd i ewidentnych kłamstw.

   Transplantologia jest dziedzin?medycyny wyjątkowo wrażliw?społecznie, bowiem opiera si?w dużej mierze na altruizmie społecznym, który trudno zbudowa? ale bardzo łatwo zniszczy? Świadkami takiej katastrofy byliśmy w roku 2007, kiedy medialne przekłamania doprowadziły do dramatycznego spadku pobra? a w efekcie śmierci wielu chorych oczekujących na przeszczepienie.

   Głęboko wierzymy, że lekarze anestezjolodzy,  lekarze transplantolodzy i koordynatorzy transplantacyjni  będ?dalej, z takim zaangażowaniem jak dotychczas, bronili naukowej, obiektywnej prawdy i postępowali zgodnie z przyjęt?wiedz?medyczn?i regulacjami prawnymi.

   W imieniu Członków Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych

    

   Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
   Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
   Prof. dr hab. Maria Wujtewicz
   Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   mgr Wojciech Czapiewski
   Prezes Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych

   źródło: http://www.anestezjologia.org.pl/news,main,133.html

   Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego w sprawie wypowiedzi Profesora Jana Talara

   Opublikowano: 2013-10-07

   W imieniu Zarządu G?oacute;wnego  oraz członków Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego wyrażam głębokie oburzenie i sprzeciw wobec wypowiedzi  Pana Profesora Jana Talara, wygłoszonej przed kamer?jednej z ogólnopolskich stacji telewizyjnych, i szeroko komentowanej przez inne media w całym kraju. 
   Stwierdzenie, że „Nie udało si?w XXI wieku pobra?narządów od osoby zmarłej, a więc co robimy? Pobieramy narządy od osoby żyjącej” jest nie tylko niezgodne z obecnym stanem wiedzy i rzeczywistości? ale de facto jest oskarżeniem lekarzy-anestezjologów i transplantologów o codzienne dokonywanie zbrodni. Na to nie może by?przyzwolenia.
   Rozpoznanie śmierci mózgu, dokładnie opisane w procedurach postępowania, opiera si?na badaniach fizjologii mózgu, patofizjologii uszkodzenia i mechanizmów jego umierania. Wiedza ta stale si?poszerza. Znakomitym przykładem postępu jest praca zespołu anestezjologów, neurochirurgów, neurologów nad udoskonalaniem metod rozpoznawania śmierci mózgu. Środowisko medyczne jest gotowe – jest to nawet jego powinność – do merytorycznej dyskusji na ten temat, ale wyraża swój sprzeciw  wobec manipulacji, półprawd i ewidentnych kłamstw. 
   Transplantologia jest dziedzin? medycyny wyjątkowo wrażliw?społecznie, bowiem opiera si?w dużej mierze na altruizmie społecznym, który trudno zbudowa? ale bardzo łatwo zniszczy? Świadkami takiej katastrofy byliśmy w roku 2007, kiedy medialne przekłamania doprowadziły do dramatycznego spadku pobra? a w efekcie śmierci wielu chorych oczekujących na przeszczepienie. 
   Głęboko wierz? że lekarze anestezjolodzy i transplantolodzy będ?dalej, z takim zaangażowaniem jak dotychczas, bronili naukowej, obiektywnej prawdy i postępowali zgodnie z przyjęt?wiedz?medyczn?i regulacjami prawnymi.


   W imieniu Członków Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
   Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
   Prezes Towarzystwa

   źródło: http://www.p-t-t.org/news/details/idn/248

   Warsztaty dla dziennikarzy na temat "Pobierania i przeszczepiania narządów", 7 października 2013, Bruksela:

   Dear Journalists,

     Subject:         4th Journalists' Workshop on organ donation and transplantation, 7 October 2013 in Brussels. Apply now!

     A few days ahead of European Organ Donation Day, the Commission is offering a unique opportunity to a select group of health journalists from across the EU, to participate in a workshop that explores organ donation and transplantation from every angle.

   Offering moving testimonials from those affected and discussions with top experts on the latest developments at EU and National level as well as ethical, scientific, economic

   and communication questions related to organ donation and transplantation, this workshop is truly a “one stop shop” for journalists who wish to play an important role in helping patients by raising awareness on this important issue.

   Formularz zgłoszenia

   Program ramowy

   Zgłoszenia należy przesyła?na adres: organ.donation@newstravel.eu do dnia 4 września 2013 r.

   Apel 2/13/VI
   Naczelnej Rady Lekarskiej
   z dnia 26 kwietnia 2013 r.
   do środowiska lekarskiego w Polsce w sprawie pobierania narządów do przeszczepiania

   Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, a w szczególności zobowiązanie wynikające z art. 5 ustawy - pkt 1 do dbania o przestrzeganie zasad etyki lekarskiej oraz pkt 15 do zajmowania stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia Naczelna Rada Lekarska apeluje do Koleżanek i Kolegów Lekarzy i Lekarzy Dentystów o uwzględnienie w podejmowanych działaniach problematyki pobierania narządów do przeszczepiania.

   Tematyka ta zajmuje istotne miejsce nie tylko w przepisach rangi ustawowej, ale także w Kodeksie Etyki Lekarskiej, a więc w podstawowym i zasadniczym akcie, określającym obowiązki każdego lekarza i lekarza dentysty wobec swoich pacjentów i całego społeczeństwa.

   Wobec powyższego Naczelna Rada Lekarska zwraca si?z apelem do całego środowiska lekarskiego o aktywne poparcie tej metody leczenia. Identyfikacja dawcy, komisyjne rozpoznawanie śmierci mózgu oraz pobieranie narządów od wszystkich zmarłych, gdy nie istniej?ku temu przeciwwskazania medyczne, s?naszym wspólnym lekarskim obowiązkiem

   Obowiązek stosowania tych przepisów nie wynika tylko z formalnego podejścia do obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów, lecz także z faktu, że przeszczepianie narządów jest bardzo skuteczn? w pełni bezpieczn? a w wielu przypadkach jedyn?możliwości?leczenia pacjentów ze schyłkow? niewydolności?własnych narządów.

   W następstwie zbyt małej liczby narządów pobieranych od zmarłych, wielu pacjentów oczekujących na takie leczenie umiera.

   Władze państwowe i przedstawiciele kościo?oacute;w w swoich działaniach i dokumentach jednoznacznie popieraj?przeszczepianie narządów, jako metod?ratowania życia i zdrowia chorych.

   Komisja Episkopatu Polski wystosowała w 2007 roku List Pasterski do wiernych, w którym podkreśla ogromne znaczenie przeszczepiania narządów.

   W tekście pod znamiennym tytułem „Nadprzyrodzony krwiobieg miłości” biskupi polscy stwierdzaj? „W swoim nauczaniu Kośció?podkreśla, że ciału zmarłego człowieka należy si?szacunek, pobranie za?narządu po śmierci człowieka nie narusza jego godności ani żadnych praw osoby ludzkiej. Według aktualnego stanu wiedzy medycznej, podstaw?do stwierdzenia śmierci człowieka jest ustanie wszelkiej aktywności mózgowej.”

   Potwierdza to akceptacj?z punktu widzenia moralnego i etycznego przyjętych przez środowisko medyczne kryteriów śmierci człowieka w oparciu o stwierdzanie śmierci mózgu.

   Także władze państwowe przywiązuj?dużą wag?do kwestii jak najszerszego stosowania metody leczniczej polegającej na przeszczepianiu tkanek i narządów. W 2008 roku Sejm RP wystosowa?Apel do społeczeństwa oraz terenowych władz administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli o akceptacj?tej metody leczenia, a w 2010 roku Rząd RP ustanowi?Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020.

   Naczelna Rada Lekarska podkreśla, że wszystkie ostatnio przeprowadzane badania opinii społecznej wskazuj?na znaczn?popraw?akceptacji przeszczepiania narządów pobieranych od dawców zmarłych. Liczba osób, od których po śmierci możliwe byłoby pobranie narządów, jednak znacznie przekracza liczb?rzeczywistych pobra? Oznacza to, że lekarze zbyt rzadko rozważaj? możliwość pobrania narządów po śmierci pacjenta.

   Według danych, w ponad połowie szpitali w Polsce, w których możliwe byłoby pobieranie narządów, nie jest zgłaszana taka możliwość i nie dochodzi do pobierania, co odbiera szans?na skuteczne leczenie osobom oczekującym na przeszczepienie narządu.

   Naczelna Rada Lekarska uważa, że umożliwienie pobierania narządów od zmarłych w celu przeszczepu jest niezwykle ważnym zadaniem dla realizacji potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, wymagającym wsparcia i zaangażowania wielu koleżanek i kolegów lekarzy.

       SEKRETARZ                                                                                                                      PREZES

       Mariusz Janikowski                                                                                                      Maciej Hamankiewicz

   Apel 2/13/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. do środowiska lekarskiego w Polsce w sprawie pobierania narządów do przeszczepiania

   http://www.ihctas2013.pl/

   IPTA 2013


   Konferencja naukowo-szkoleniowa - Przeszczepianie narządów unaczynionych  

   Piknik Zdrowia - Bąd?Zdrów, Radom 26 maja 2013 r., godz. 12.00-18.00

   III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa w ramach Rzeszowskiego Święta Transplantacji "Przeszczep Szans?na Drugie Życie"

   2-gi dzie?Rzeszowskiego Święta Transplantacji

   Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „ZMARŁY DAWCA NARZĄDÓW” dla koordynatorów transplantacyjnych
   Hotel Ossa, k/Rawy Mazowieckiej, 10 – 11 Maja 2013r.

   PIĄTEK: 10.05.2013r.
   12:00   Rejestracja uczestników Sympozjum

   12:30   Powitanie uczestników Sympozjum
               Andrzej Chmura, Artur Kwiatkowski

   12:35   Pobieranie i przeszczepianie narządów w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
   Andrzej Chmura

   13:00   Rodzaje pobieranych i przeszczepianych komórek, tkanek i narządów
               Łukasz Górski

   13:15   Zmarły dawca wysokiego ryzyka – czy istniej?granice wieku?, kogo nie rozpatrywa?jako dawcy?
   Piotr Domagała

   13:30   Specyfikacja dawcy wątroby i trzustki
               Micha?Wszoła

   13:45   Specyfikacja dawcy serca i płuc
               Adam Parulski

   14:00   Dyskusja

   14:10   Lunch

   14:45   Prawne i organizacyjne aspekty pobierania i przeszczepiania narządów
   Jarosław Czerwiński

   15:15   Rozpoznawanie śmierci mózgu – od teorii do praktyki
               Lidia Jureczko

   15:45   Opieka nad dawc?wielonarządowym
               Janusz Trzebicki

   16:15   Psychologia śmierci
               Mateusz Zatorski

   16:45   Dyskusja

   17:00   Przerwa kawowa

   17:20   Warsztaty – opieka nad dawc?wielonarządowym (w dwóch grupach po 30 osób)
   Wiktor Sułkowski, Robert Trześniewski

   Warsztaty – rozmowa z rodzin?potencjalnego dawcy (w dwóch grupach po 30 osób)
   Mateusz Zatorski

   18:50   Życie po przeszczepieniu narządu – doświadczenia biorców – zaproszeni biorcy narządów

   20:30   Kolacja

   SOBOTA:                  11.05.2013r.

   9:00     Identyfikacja potencjalnego dawcy – trudności i ograniczenia
               Wiesława Saladra

   9:15     Postrzeganie transplantologii w małych miejscowościach
               Katarzyna Rydzewska

   9:30     Trudne początki – doświadczenia ośrodka rozpoczynającego zgłaszanie dawców
   Igor Szydłowski

   9:45     Droga do codzienności – doświadczenie ośrodka o największej aktywności w rejonie
   Robert Trześniewski

   10:00   Dyskusja

   10:10   Przerwa kawowa

   10:30   Koordynacja pobierania i przeszczepiania narządów krok po kroku
   Łukasz Górski

   10:45   Praktyczne aspekty koordynacji – współpraca koordynatora lokalnego z koordynatorem regionalnym – punkt widzenia koordynatora lokalnego
   Monika Trujnara

   11:00   Praktyczne aspekty koordynacji – współpraca koordynatorów lokalnych z koordynatorem regionalnym – punkt widzenia koordynatora regionalnego
   Aleksandra Tomaszek

   11:15   Forum dyskusyjne – pytania i problemy zgłoszone przez ośrodki przed spotkaniem i w trakcie – dyskusja moderowana
    Piotr Domagała

   11:50   Podsumowanie i zamknięcie Sympozjum
   Andrzej Chmura, Artur Kwiatkowski

   12:00   Lunch

    

   Szanowni Państwo,

   w imieniu śląskiego środowiska transplantacyjnego serdecznie zapraszam na konferencj?prasow?z okazji Dnia Transplantologa, która odbędzie si?25 stycznia 2013 r. (piątek) o godz. 9:30 w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w Auli im. prof. Zbigniewa Religi (pawilon B, II p.).

   Gospodarze spotkania:

   - prof. dr hab. med. Marian Zembala, konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii

   - prof. dr hab. med. Hanna Misiołek, konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

   Raport z aktywności transplantacyjnej województwa śląskiego w roku 2012 - program konferencji:

   1. Aktywność donacyjna regionu śląskiego, dr med. Wojciech Saucha, mgr Sylwia Sekta koordynatorzy regionalni „Poltransplantu", prof. dr hab. med. Piotr Knapik, kierownik Oddziału Klinicznego Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

   2. Transplantacja serca u dorosłych i dzieci, dr med. Roman Przybylski, dr hab. med. Micha?Zakliczyński Katedra i Oddzia?Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

   3. Transplantacja płuc, dr med. Jacek Wojarski, dr med. Sławomir Żegle? dr med. Marek Ochman, Katedra i Oddzia?Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

   4. Transplantacja wątroby, nerek i trzustki, prof. dr hab. med. Lech Cierpka, dr hab. med. Grzegorz Budziński, Oddzia?Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Szpital Kliniczny im. Mielęckiego SUM w Katowicach

   5. Transplantacja rogówek, prof. dr hab. med. Wanda Romaniuk

   kierownik Katedry i Kliniki Okulistycznej, Szpital Kliniczny nr 5 w Katowicach, prof. dr hab. med. Edward Wylęgała, Ordynator Oddziału Okulistyki, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki

   6. Zabrzański program mechanicznego wspomagania krążenia, dr hab. med. Jerzy Pacholewicz, Katedra i Oddzia?Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

   7. Wyróżnienie najbardziej aktywnych szpitali w donacji narządów do transplantacji.

   Oczekując na spotkanie z Państwem, z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

   Prof. dr hab. med. Marian Zembala Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii SUM

    

   Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających nerki
   26 listopada 2012 r. godz. 11.00
   Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "POLTRANSPLANT"
   Al. Jerozolimskie 87, Warszawa, V piętro, sala konferencyjna
   Program spotkania

   5 min

   Wstęp

   Prof. Roman Danielewicz

   15 min

   Współpraca Krajowej Listy Osób oczekujących na przeszczepienie z Ośrodkami Kwalifikacyjnymi

   Dr Dorota Lewandowska

   15 min

   Nowe zasady alokacji nerek, przygotowanie do wirtualnego cross-matchu

   Dr Dorota Lewandowska

   15 min

   Protokó?świadomej zgody na przeszczepienie nerki

   Dr hab. Maciej Kosieradzki

   15 min

   Zgoda potencjalnego biorcy na przeszczepienie nerki od dawcy zwiększonego ryzyka

   Dr Jarosław Czerwiński

   15 min

   Follow – up  biorcy nerki

   Prof. Roman Danielewicz
   Dr Anna Pszenny
   Dr Zdzisław Tobota

   15 min

   Problemy z przeszczepianiem nerek od żywych dawców nerek-Kiedy wycofa?chorego z listy oczekujących na przeszczepienie od zmarłego dawcy

   Prof. Magdalena Durlik

   -Przeszczepianie krzyżowe od żywych dawców

   Dr Dorota Lewandowska

   15 min

   Modu?kontroli jakości www.rejestry.net

   Prof. Piotr Kaliciński
   Dr Zdzisław Tobota

   10 min

   Protokó?postępowania z nerk?pobran? i niewykorzystan?do przeszczepienia

   Mgr Aleksandra Woderska

   15 min

   Zdarzenia i reakcje niepożądane w przeszczepianiu narządów

   Prof. Roman Danielewicz Dr Anna Pszenny
   Dr Zdzisław Tobota

   10 min

   Realizacja zasad alokacji i dystrybucji trzustki

   Krystyna Antoszkiewicz

   10 min

   Leczenie obcokrajowców  przeszczepieniem nerki

   Dr Jarosław Czerwiński

   10 min

   Uwagi specjalisty krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej

   Prof. Wojciech Rowiński

   30 min

   Wolne wnioski w sprawie pobierania i przeszczepiania nerek

    

    

   Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających narządy klatki piersiowej oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków
   22 listopada 2012 r.
   Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "POLTRANSPLANT"
   Al. Jerozolimskie 87, Warszawa, VI piętro, sala konferencyjna

   11.00-11.10

   Wstęp

   Prof. Roman Danielewicz

   11.10-11.40

   Realizacja zasad alokacji i dystrybucji serca

   Krystyna Antoszkiewicz

   11.40-12.10

   Geografia pobra?serca

   Mgr Irena Milaniak

   12.10-12.50

   Przyczyny niewykorzystania serc od zmarłych dawców narządów

   Dr Piotr Malanowski

   12.50-13.20

   Kwalifikacja biorców pediatrycznych do przeszczepienia płuc (m.in. z mukowiscydoz?

   Dr Jacek Wojarski
   Dr Sławomir Żegle?/font>

   13.20-13.40

   Transport lotniczy zespo?oacute;w transplantacyjnych

   Dr Adam Parulski

   13.40-14.00

   Zdarzenia i reakcje niepożądane w przeszczepianiu serca

   Prof. Roman Danielewicz, Dr Anna Pszenny

   14.00-14.20

   Protokó? postępowania z pobranymi i zdyskwalifikowanymi od przeszczepienia sercami

   Mgr Aleksandra Woderska

   14.20-14.40

   Modu? kontroli jakości w www.rejestry.net

   Dr Zdzisław Tobota

   14.40-15.00

   Podsumowanie

   Prof. Roman Danielewicz

    

   Słupsk, 21 listopada 2012 r., Zosta?potencjalnym dawc?szpiku.

   Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających wątrob?oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków
   20 listopada 2012 r.
   Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "POLTRANSPLANT"
   Al. Jerozolimskie 87, Warszawa, VI piętro, sala konferencyjna

    12.00-12.10

   Wstęp

   Prof. Roman Danielewicz

   12.10-12.40

   Realizacja zasad alokacji i dystrybucji wątroby

   Krystyna Antoszkiewicz

   12.40-13.00

   Zgłaszanie biorców do przeszczepienia wątroby w trybie pilnym

   Mgr Sylwia Sekta

   13.00-13.30

   Podzielenie wątroby celem przeszczepienia dwóm biorcom

   Prof. Piotr Kaliciński, Dr Marek Pacholczyk

   13.30-13.50

   Zdarzenia i reakcje niepożądane w przeszczepianiu wątroby

   Prof. Roman Danielewicz, Dr Anna Pszenny

   13.50-14.10

   Modu? kontroli jakości w www.rejestry.net

   Prof. Piotr Kaliciński, Dr Zdzisław Tobota

   14.10-14.30

   Protokó? postępowania z pobranymi i zdyskwalifikowanymi od przeszczepienia wątrobami

   Mgr Aleksandra Woderska

   14.30-14.50

   Uwagi specjalisty krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej

   Prof. Wojciech Rowiński

   14.50-15.00

   Podsumowanie

   Prof. Roman Danielewicz

    

   Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających tkanki oka oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków
   15 listopada 2012 r. godz. 11.00
   Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "POLTRANSPLANT"
   Al. Jerozolimskie 87, Warszawa, Vpiętro, sala konferencyjna

   5 min.

   Wstęp

   Prof. Roman Danielewicz

   15 min.

   Przeszczepianie tkanek oka w rejestrach transplantacyjnych (lista oczekujących, rejestr przeszczepie?

   Dr Dorota Lewandowska, Dr Zdzisław Tobota

   15 min.

   Omówienie nowych zasad alokacji i dystrybucji rogówek

   Prof. Edward Wylęgała

   15 min.

   Leczenie immunosupresyjne w przeszczepianiu tkanek oka

   Prof. Mieczysław Lao

   15 min.

   Modu?kontroli jakości www.rejestry.net

   Prof. Piotr Kaliciński,  Dr Zdzisław Tobota

   15 min.

   Zdarzenia i reakcje niepożądane. Uregulowanie tego zagadnienia w obszarze przeszczepiania narządów

   Dr Jarosław Czerwiński

   15 min.

   Protokó?postępowania z rogówk?pobran?i niewykorzystan?do przeszczepienia

   Dr hab. Artur Kamiński

   15 min.

   Podsumowanie spotkania

   Prof. Roman Danielewicz

   Program spotkania  
   19 październik 2012
   Leśniczówka Przyłęsko

   15 00 – 16 00

   Przyjazd uczestników

   16 00 – 1610

   Otwarcie spotkania: Marek Ostrowski Zachodniopomorski Konsultant ds. Transplantologii Klinicznej

   16 10 – 16 40

    „Pobrania narządów i alokacja - województwo lubuskie na mapie Polski” dr Jarosław Czerwiński dyrektor medyczny Poltransplant

   16.40 – 17.00

   przerwa kawowa

   17.00-17.30

   Dawca wielonarządowy – czy robimy co?inaczej ?
   dr Jarosław Wilk Oddzia?Intensywnej Terapii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  nr 5 w Sosnowcu

   17.30 - 17.45

   Dwie strony: dawca - biorca

   17.45 – 18.00

   18.00- 21.00

   Zakończenie  spotkania

   Spotkanie przy ognisku

   Zaproszeni goście:
   Marek Twardowski -  Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
   Elżbieta Kasprzak -  Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze
   Stanisław Łobacz - Dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

   Frontiers in Transplantation: Clinical Excellence through Innovation, 2012

   The MRC Centre for Transplantation at King’s College London is running a two-day course entitled "Frontiers in Transplantation: Clinical Excellence Through Innovation" held at St Thomas’ Hospital in London on 6-7 September 2012. This two-day course for scientists and clinicians interested in translational transplantation biology with a focus on Cell Therapy to Modulate the Immune System and State of the Art in Liver Transplantation

   więcej inoformacji: https://www.kcl.ac.uk/prospectus/shortcourses/index/name/frontiers-in-transplantation,-2012/keyword/medicine

   Conference & Workshop on Human Transplants Identification
   and Monitoring in European Union. Quality and Safety Standards.
   Katowice, October 6-7, 2011.

   Szkolenie dla personelu banków tkanek i komórek
   oraz osób uczestniczących w pobieraniu i przeszczepianiu narządów
   Katowice, 7-8 października 2011 r

   “The Madrid Resolution on Organ Donation and Transplantation and the Report of the 3rd WHO Global Consultation on Donation and Transplantation of Organs”

   Dear all,

   The next edition of the Journalists' Workshop on Organ donation and transplantation which will take place next 18 October in Brussels.

   It is organised for journalists from EU countries to raise their awareness of the crucial role they play towards general public. It is an activity under the EU Action Plan on organ donation and transplantation and it is for journalists from the general as well as specialised media.

   Within summer, already 35 journalists from 17 countries expressed their interest to take part, but some of them did not confirm, or confirmed and withdraw… So there are now still about 15 places to be filled.

   So far we have circulated the information through our lists of health journalists who already expressed in the past their interest to be informed on health matters at EU level (for example participants of the EU Health prize for Journalists), and also through the Representations of the Commission in your countries - so we covered all EU countries.

   But we felt that it would be useful to activate your own communication channels, as you may have contacts with journalists keen on writing on organ donation and transplantation.

   One condition is to speak English.
   For the rest, if they confirm their motivation & availability, they have good chances to be invited - in particular if they come from a country not or less reresented so far (Commission would pay for the travel and accomodation):

   BE, BG, DK, FI, GR, HU, LT, LU, NL, PL, SK, SP, SW, UK + Germany since yesterday (the one we had withdraw her registration)

   And even if your country is already represented, it does not harm to circulate the information, as long as you don't promise a place: maybe they will get one + they would be "aware" of the topic and for next editions...

   So please feel free to forward the information to journalists you may have in your network !

   Practically:

   • You can forward the "application form" attached 

   Application Form.doc

   Draft Programme.doc

    

   Two months to go to closing for applications for the TTS/ISODP Astellas Transplant Coordinator Scholarship Program.

   >>> Closing date - November 4, 2011

    

   Dear Colleague,

   ISODP, a Section of The Transplantation Society, is pleased to draw your attention to the scholarship application form for these valuable international scholarships. Each scholarship is available in 2012 thanks to the generous grant from Astellas Pharmaceuticals. The details of the application are available online at www.tts.org.

   Are you trying to improve organ donation in your city, in your country? Is there someone somewhere running a course that you think will help you? Put your plan to us and it just might happen....If you don’t it won’t !

   Closing date - November 4, 2011.

   We look forward to hearing from you.

   Guenter Kirste
   President ISODP

    

   8 Doroczna Konferencja Europejskiej Sieci do Spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia (EHFCN) odbędzie si?w Krakowie w dniach 6-7 października 2011 r. i będzie poświęcona tematowi „Zwalczanie oszustw w sektorze ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego: jak maksymalizowa?zasoby?”.
   EHFCN jest jedyn?organizacj?non-profit zajmując?si?zwalczaniem oszustw i korupcji w sektorze ochrony zdrowia w Europie, której celem jest poprawa systemów ochrony zdrowia z korzyści?dla każdego pacjenta. Sie?zapewnia swoim podmiotom członkowskim informacje, narzędzia i stanowi platform?wymiany dobrych praktyk, promuje rozwój wspólnych standardów pracy i reprezentuje swoich członków wobec instytucji europejskich.
   Po raz pierwszy raz w historii konferencja nie będzie koncentrowa?si?tylko na zwalczaniu oszustw w ochronie zdrowia, ale także na zwalczaniu oszustw w szeroko rozumianej sferze socjalnej. Chocia?systemy zabezpieczenia socjalnego i ochrony zdrowia s?różne w poszczególnych państwach członkowskich Sieci, procesy oszustw cechuj? podobieństwa, a strategie i metody zwalczania ich s?ogólnie i technicznie rzecz biorąc takie same dla obydwu sektorów. Mog?by?one porównywane i dostosowywane do odpowiednich okoliczności. To dlatego wybraliśmy to wydarzenie, by rozszerzy? zakres naszej konferencji i naszej Sieci.

   Konferencja jest otwarta dla każdego, kto jest zainteresowany powyższ?tematyk?

   Dalsze informacje s?dostępne pod adresem: www.ehfcn.org/conference2011.

   Festiwal Nauki 2011 JABŁONNA
   PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie
   Jabłonna, ul. Modlińska 105
   17 i 18 września godz. 10-17

   Stoisko Poltransplantu 17 września od godz. 1000 do 1700

   17 września o godzinie 1200  zapraszamy na wykład mgr Anny Pszenny pt."Pobieranie i przeszczepianie narządów w Polsce"

   Hesperis Course - National Course Representative:

   Poland
   Prof. Dariusz Patrzalek
   Dept. of Vascular, General and Transplant Surgery
   Univ. Hospital Wroclaw
   ul. Borowska 213
   Wroclaw
   Poland, PL-50-556
   E-mail:
   ddjp@ies.com.pl

   Starosta Jarosławski Jerzy Batycki, ma przyjemność zaprosi?na KONFERENCJ? POWIATOW?„PRZESZCZEP DAREM ŻYCIA", która odbędzie si?16 VI 2011 r. (czwartek), O godz. 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu ul. Jana Pawła II17 / 37-500 Jarosław

   Konferencja Powiatowa"Przeszczep darem życia"

   12.00 -                     Powitanie gości - rozpoczęcie konferencji przez Jerzego Batyckiego - Starost?Jarosławskiego

   12.15 -                      Podsumowanie działania „ Przeszczep Darem życia" w Powiecie Jarosławskim - mgr Bogumiła Hołowacz - koordynator zadania

   12.45-                      Pobieranie i przeszczepianie narządów w Polsce - mgr Anna Pszenny - Poltransplant

   13.40 -                     Przerwa kawowa

   14.00 -                    Przeszczepy w województwie i powiecie - lek. med. Jolanta Kociszewska - Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

   14.20 -                    „Jestem po przeszczepie" - wypowiedzi osób, które s?biorcami

   15.00 -                    Wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Przeszczep darem Życia" - (możliwość zwiedzania wystawy przez cały czas trwania konferencji)

   15.30 -             Zakończenie konferencji

    

   „KAPITAN SZPIK POWRACA”
   4 CZERWCA 2011, RZESZOWSKI RYNEK

   PROGRAM:
   12.30 – Parada Dziewczęcej Orkiestry Dętej
   13.15 – Uroczyste otwarcie przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, Wojewod?Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego
   13.30 – Marcin Daniec
   14.20 – Wypuszczenie balonów
   14.30 – GALA RZESZOWSKICH GWIAZD SPORTU
   Prezentacja drużyn Asseco Resovia i PGE Marma Polskie Folie
   15.00 – Wywiady + Reportaże
   15.15 – Chór Katedralny Chłopięco-Męski „Pueri Cantares Resovianses”
   16.00 – Wywiady + Reportaże
   16.30 – Tribute to Abba - koncert
   17.30 – Wywiady + Reportaże
   17.45 – Koncert zespołu Spiral
   18.30 – Pokaz mody - Millenium Model
   19.15 - Wypuszczenie balonów
   19.30 – Koncert  ZAKOPOWER
   Prowadzenie: Beata Wolańska i Adam Głaczyński

   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie, 3 czerwca 2011 r.

   INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA:
   „Medycyna transplantacyjna i terapie celowane - stan obecny i perspektywy”
   Program Konferencji

   1100 - 1110        Powitanie uczestników
   1110 - 1245       I   S E S J A

   Prowadzący: Prof. dr hab. med. Anna Dmoszyńska - Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
   1110 - 1130           Wskazania do alotransplantacji komórek macierzystych szpiku u chorych z przewlekłą białaczk?limfocytow?rdquo;
    Prof. dr hab. med. Aleksander B. Skotnicki - Kierownik Oddziału Klinicznego Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
   1130 - 1150            Miejsce transplantacji komórek krwiotwórczych w szpiczaku mnogim w dobie nowych leków” 
   Prof. dr hab. med. Anna Dmoszyńska - Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
   1150 - 1210        „Leczenie ciężkich powikła?infekcyjnych u chorych po alotransplantacji”
    Dr n. med. Beata Jakubas - Piątkowska - Oddzia? Kliniczny Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Szpitala Uniwersyteckiego
   w Krakowie

   1210 - 1230       „Leczenie wspomagające w onkohematologii. Blaski i cienie”
   Dr hab. med.Andrzej Pluta - Kierownik Oddziału Hematologii Onkologicznej, Konsultant Wojewódzki  w zakresie Hematologii dla Woj. podkarpackiego
   1230 - 1245         Dyskusja
   1245 - 1400        Przerwa na lunch
   1400 - 1520        II   S E S J A
   Prowadzący: Prof. dr hab. med. Marek Krawczyk - Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   1400 - 1420       „Przeszczepianie wątroby – wskazania i wyniki”
    Prof. dr hab. med. Marek Krawczyk - Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   1420 - 1440       „Przeszczepianie nerek – aktualne standardy i nowe wyzwania” 
   Dr hab. med.Tomasz Stompór - Ordynator Oddziału Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie
   1440 - 1500       „Przedtransplantacyjna kwalifikacja dawcy i biorcy szpiku”
    Prof. dr hab. med. Kazimierz Sułek – Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowego Instytutu Medycznego
   w Warszawie

   1500 - 1520           Dyskusja
   1520 - 1600       Przerwa na kaw?/span>
   1600 - 1740           III   S E S J A
   Prowadzący: Prof. dr hab. med. Jerzy Hołowiecki – Prezes Polskiej Grupy Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG)
   1600 - 1620       „Rola transplantacji szpiku w leczeniu ostrych białaczek w obliczu rozwoju leków ukierunkowanych molekularnie” 
    Prof. dr hab. med. Jerzy Hołowiecki - Prezes Polskiej Grupy Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG)
   1620 - 1640       „Wyleczenie – nowy cel farmakoterapii przewlekłej białaczki szpikowej?”
    Lek. med. Marek Dudziński - Oddzia? Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
   1640 - 1700           „Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów w Polsce”
   Dr n. med. Jarosław Czerwiński - Z-caDyrektora Centrum Organizacyjno - Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”
   1700 - 1720       „Systemowe uwarunkowania przeszczepiania szpiku w Polsce”
   Prof. dr hab. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak - Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, SPCSK
   1720 - 1740       Dyskusja
   1740 - 1800       Zakończenie Konferencji. Podsumowanie dnia.

   Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
   POLTRANSPLANT
   02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 87
   Krajowa Lista Osób Oczekujących na Przeszczepienie
   Kierownik: dr n. med. Dorota Lewandowska
   tel.  (0 22) 626 80 27, fax. 626 80 29
   e-mail: klo@poltransplant.pl

   Warszawa, 10.05.2011

    

   Szanowni Państwo,

   Dziękuj?za przyjęcie zaproszenia na spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających oraz kwalifikujących do przeszczepienia nerki, Kierowników pracowni typowania tkankowego, Koordynatorów transplantacyjnych, Konsultanta Krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej w dniu 31.05.2011 r. o godz. 1100 w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 (INTRACO II, dawniej ELEKTRIM).
   Program spotkania:
   Powitanie   prof. Roman Danielewicz 10 min
   Działalność ośrodków kwalifikacyjnych i przeszczepianie nerek w Polsce w 2010 r. dr Dorota Lewandowska   25 min
   Protokó?wyboru biorcy nerki. Wymiana nerek pomiędzy ośrodkami transplantacyjnymi.  dr Dorota Lewandowska, dr Jarosław Czerwiński  10 min
   Rejestry transplantacyjne: rejestr przeszczepie?nerek, rejestr żywych dawców   dr  Jarosław Czerwiński 15 min
   Zgłaszanie zdarze?i reakcji niepożądanych  prof. Roman Danielewicz 10 min
   Uwagi konsultanta krajowego prof. Wojciech Rowiński 
   Przerwa
   Kryteria kwalifikacji potencjalnego biorcy nerki na list?urgens    dr Marek Myślak 10 min
   Problemy z koordynacj?potencjalnych biorców nerek – aspekty praktyczne     mgr Aleksandra Woderska 10 min
   Redystrybucja surowic   mgr Mariza Krug-Janiak  15 min
   Prezentacja nowego ośrodka transplantacyjnego w Olsztynie   dr Andrzej Kobry?nbsp;  5 min
   Wolne wnioski 

   Po uwzględnieniu Państwa uwag załączam aktualny program spotkania:

    

   Z poważaniem
   Kierownik KLO
   dr n. med. Dorota Lewandowska

    

   ZOSTA?DAWC?SZPIKU, Kościerzyna 12 maja 2011 r.

   Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki Piknik 7 maja 2011 r.

   KONFERENCJA PRZEKA?ZYCIE – POWIEDZ TAK- PRZESZCZEP PODKARPACIE
   PROWADZENIE KONFERENCJI – ARTUR RUDNICKI

   15 kwietnia 2011 (piątek), godz. 9:00 – 15:00
   Hotel „Bona” ul. Białogórska

   Organizator: Elżbieta Łukacijewska Pose?do Parlamentu Europejskiego

   Gość specjalny: Przemysław Saleta – polski pięściarz, mistrz świata w kick-boxingu

   9:15 – 10:00 rejestracja uczestników/wydawanie materia?oacute;w promocyjnych /
   Konferencja prasowa z udziałem organizatorów i prelegentów

   PANEL I
   POWIEDZ TAK – DLA TRANSPLANTACJI
   10:00 – 10:30

   10:00 - 10:15 – otwarcie konferencji przez Elżbiet?Łukacijewsk?Pose?do Parlamentu Europejskiego oraz przywitanie zaproszonych gości. – Dlaczego warto powiedzie?TAK dla TRANSPLANTACJI na Podkarpaciu
   10:15 – 10:30 Małgorzata Chomycz Wojewoda Podkarpacki inicjatorka Podpisania listu intencyjnego "Partnerstwo dla transplantacji w województwie podkarpackim"

   PANEL II
   TRANSPLANTACJA OCZAMI EKSPERTÓW – PANEL MEDYCZNY
   10:30 – 12: 30

   Transplantacja w Polsce/ Przeszczepy rodzinne
   10:30 – 11:00 prof. dr hab. n. med. Andrzej Chmura Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM, Szpital Dzieciątka Jezus, Warszawa – Stan przeszczepiania narządów w Polsce.
   11:00 – 11:30 dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka, Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej,CSK WUM, Warszawa, ul. Banacha – Cukrzyca przyczyn?niewydolności nerek i trzustki – przeszczepy trzustki
   11:30 – 12:00 Irena Milaniak Kraków Poltransplant - Transplantacja serca - nauka, technika czy sztuka?
   12:00 – 12:30 dr Wiesław Gucwa – anestezjolog, koordynator transplantacyjny Szpitala Powiatowego w Sanoku – Transplantacja w sanockim szpitalu.

   12:30 – 13:00 PRZERWA KAWOWA/Występ zespołu rozrywkowego PWSZ SANOK (do potwierdzenia)

   PANEL III
   TRANSPLANTACJA W OPINII SPOŁECZEŃSTWA
   · PANEL POŚWIĘCONY PRELEGENTOM BĘDĄCYM PO PRZESZCZEPIENIU NARZĄDÓW
   · Przedstawicielom Stowarzysze?zrzeszających osoby żyjące po przeszczepieniu
   13:10 – 14:30
   13: 10 – 13:30 Robert Kowalski Fokus Studio Badania Marketingowe Robert Kowalski -Badania socjologiczne – TRANSPLANTACJA – wyniki a rzeczywistość
   13:30 – 13:45 ks. dr Andrzej Chmura Iwonicz - Zdrój - Stanowisko Kościoła Katolickiego dotyczące przeszczepów narządów
   13:45 – 14:00 mgr Krystyna Murdzek Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji – „Sport po Transplantacji”
   14:00 – 14:10 – etiuda Prof. Andrzeja Chmury
   14:10 – 14:30– Przemysław Saleta – Dawstwo rodzinne – osobiste przeżycia
   ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

   14:30 – 15:00
   14:30 – 14:45 - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA ULOTK?PLAKAT promujacy idee transplantacji wśród

   młodych ludzi z województwa Podkarpackiego /autorzy najlepszych prac pojad?na wycieczk?do Brukseli/, wręczenie symbolicznego biletu

   15:00 – Zakończenie konferencji

   108 Szpital Wojskowy z Przychodni?SPZOZ

   19-300 Ełk, ul. Kościuszki 30
   tel.876219803 fax 876219807
   www.108spzoz.elk.pl

    
    

    

               Uprzejmie informujemy, że dnia 14.04.2011r.(czwartek) odbędzie si?konferencja szkoleniowa na temat transplantologii. Szkolenie odbędzie si?w sali konferencyjnej 108 SzWzP w Ełku, ul Kościuszki 30

   Program szkolenia:

   11.00 - 11.10 Otwarcie spotkania. Powitanie gości: płk lek Jacek Krężel Komendant 108 SzWzP w Ełku
   11.10 - 11.25 Rozpoznanie śmierci mózgu: dr Tomasz Kubik CSK WUM [15']
   11.25 – 11.45 Opieka nad potencjalnym dawc?narządów: dr Tomasz Kubik [20']
   11.45 – 12.00 Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów w Polsce: dr Jarosław Czerwiński, Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT  [15']
   12.00 – 12.15 Ryzyko przeniesienia nowotworu z narządem dawcy dr Jarosław Czerwiński [15']
   12.15 - 12.30  Przerwa na kaw? Dyskusja [15']
   12.30 – 12.45 Cele ogólnopolskiej akcji Unii Transplantacyjnej ,,Zjednoczeni dla Transplantacji” prof. Wojciech Rowiński, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej [15']
   12.45 – 13.00 Organizacja przeszczepiania nerek w WSS w Olsztynie:dr Andrzej Kobry?WSS Olsztyn[15']
   13.00 – 13.15 Zasady koordynacji zgłaszania dawców w województwie warmińsko-mazurskim: dr Iwona Podlińska WSS Olsztyn [15']
   13.15 – 13.30 Moralne aspekty transplantacji w świetle nauczania Kościoła: ks.dr Jacek Uchan [15']
   13.30 – 13.45 Rozmowa z rodzin?dawcy: mgr Bożena Wiśniewska, koordynator transplantacyjny 108 WzP w Ełku [15'] 
   13.45 - 14.15 Dyskusja

   Serdecznie zapraszamy

    

   dr Andrzej Kobry?/b>

   płk lek. Jacek Krężel

   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

   108 Szpital Wojskowy z Przychodni?w Ełku

    

    

   Transplantacja Ocal Komu?Życie (bąd?Świadomy, Uratuj Życie)

    

   Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej,
    Centrum Koordynacyjno-Organizacyjne POLTRANSPLANT,
   Ministerstwo Zdrowia
   oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydzia?w Radomiu

   Serdecznie zapraszaj?wszystkich nauczycieli biologii, wychowania fizycznego, etyki, religii, pedagogów, wychowawców oraz zainteresowanych tematem na konferencj?span>  na temat:

   TRANSPLANTACJA – JESTEM NA TAK. PROGRAM EDUKACYJNY DLA SZKÓ?/span>

   Konferencja odbędzie si?09 lutego 2011 r. (środa ), w godz. 14:00-18:00
   w MSCDN Wydzia?w Radomiu,  ul. Kościuszki 5a

    

   PROGRAM:

    

   1400–1415 Powitanie. Przedstawienie celów spotkania mgr Urszula Kuna – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli , Wydzia?w Radomiu

   1415–1500 Na czym polega przeszczepianie narządów,  przepisy prawne , mgr Anna Pszenny  – Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT

   1500– 1545 Potrzeby i możliwości przeszczepiania, bariery w rozwoju programu, dr n. med. Jarosław Czerwiński -   Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT

   1545 – 1610  Przerwa

   1610–1640 Przeszczepianie nerek od żywych dawców, dr n. med. Dorota Lewandowska - Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT

   1640–1710 Stanowisko kościoła, mgr Marta Hreńczuk  – Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego WUM

   1710–1745 Życie po przeszczepie, Stanisław Jerusalimcew - pacjent po przeszczepieniu narządu

   1745–1800 Podsumowanie,  wnioski

    

   Udzia?w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy składa?do dnia 04 lutego 2011r. Pod numerem tel. 48 36 215 79, lub pod adresem e-mail : radom@mscdn.edu.pl

   Nauczyciele otrzymaj?na konferencji materiały edukacyjne.

   Szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływaj?na jakość komórek tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców I biorców
   XIX Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
   Warszawa 4-5 grudnia 2010 r.
   Centrum Dydaktyczme WUM, ul. Księcia Trojdena 2a, sala 231-232

   więcej informacji: tu

    

   Program konferencji

   VIII Ostrowieckie Dni Promujące Zdrowie
   "Transplantacja szans?na drugie życie"

   19 listopada 2010 r. /Hotel Gromada, Ostrowiec Św., ul. Al. 3-go Maja/

   10.00-11.00
   Rejestracja uczestników konferencji (Hotel Gromada-hol parter)
   11-00-11.40
   OTWARCIE KONFERENCJI
   1. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. - mgr in? Grażyna Słowik
   2. Wystąpienia zaproszonych gości
   11.40-12.30
   Sesja plenarna przewodniczenie prof. zw. dr hab. Teresa B. Kulik
   1. Wprowadzenie w tematyk?transplantologii - prof.zw.dr hab. T.B. Kulik, Medyczny Uniwersytet w Lublinie
   2. Problemy etyczne w transplantologii - dr n. med. J. Sak, Medyczny Uniwersytet w Lublinie
   3. Prawne aspekty transplantologii w Polsce - mgr S. Kośla, Zespó?Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.
   12.30-13.30
   Sesja I Przeszczepianie narządów przewodniczenie dr n. med. Jarosław Czerwiński
   1. Pobieranie i przeszczepianie narządów w Polsce - dr n. med. J. Czerwiński, Poltransplant
   2. Pobieranie i przeszczepianie nerek od dawców żywych - Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawski Uniwersytet Medyczny
   3. Zadania koordynatora szpitalnego w identyfikacji dawców - mgr J. Jankowska, Zespó?Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.
   13.30-14.15
   PRZERWA / Lunch /
   14.15-15.15
   Sesja II Przeszczepianie tkanek przewodniczenie dr hab. n. med. Krzysztof Morawski
   1. Rekonstrukcja w zakresie głowy i szyi - dr hab. n. med M. Modrzejewski, Szpital Kolejowy w Krakowie
   2. Wszczepy ślimakowe - dr. hab. n. med. K. Morawski, Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
   3. Przeszczepy szpiku - dr n. med. M. Pasiarski, Świętokrzyskie Centrum Onkologii Kielce
   15.15-16.15
   Sesja III Wykorzystanie teorii w praktyce przewodniczenie prof. dr hab. Bożena Zboina, dr n. med. Seweryn Stettner
   1. Śmier?mózgowa - lek. med. M. Adamczyk, Zespó?Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.
   2. Prowadzenie rozmów z rodzin?zmarłego. Problem przekonania rodziny do transplantologii - warsztaty prowadzone przez zespó?- dr n. med. S. Stettner, Zespó?Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.
   prof. dr hab. B. Zboina, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., studenci WSBiPw Ostrowcu Św.
   3. Transplantacja oczami pacjenta - J. Statuch, Stowarzyszenie Transplantacji Serca Koło "Zabrze"
   Podsumowanie sesji naukowych

    

    

   7 Międzyanrodowe Sympozjum Postępy w Chirurgii i Transplantacji Wątroby, 7th International Symposium Progress in Liver Surgery and Transplantation

    

   Konferencja szkoleniowa Prowadzenie „trudnych rozmów" z pacjentami i rodzinami pacjentów Czorsztyn, 5-6 listopada 2010

   Piątek godz. 16. 00 -19. 00 Sobota godz. 9. 00-13. 00

   Program - tematy medyczne
   •   Identyfikacja Dawców w Regionie, Analiza potencjału dawstwa na przykładzie wybranych szpitali (30 min) piątek
   •   Finansowanie Procedur Transplantacyjnych (20 min) piątek
   •   Modeli opieki nad dawc? przygotowanie dawcy do pobrania narządów - panel ekspertów (30 min) piątek

   Program szkolenia: Prowadzenie „trudnych rozmów" z pacjentami i rodzinami pacjentów Prowadzenie:

   Ewa Orlik-Marciniak, Anna Krawulska-Ptaszyńska (Open Konsultacje i Szkolenia, Pozna?

   •   Podstawowe zasady komunikacji i asertywności - zachowania w sytuacjach trudnych)
   •   Schemat postępowania z rodzin?potencjalnego dawcy narządów
   •   Praktyczne ćwiczenia z zakresu prowadzenia rozmów na temat śmierci i możliwości pobrania narządów

   Światowy Dzie?Transplantacji

   więcej informacji

   I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego UM w Lublinie

   zaprasza na spotkanie dotyczące problemów transplantologii, które odbędzie si?w dn. 15.10.2010 r. w Centrum Konferencyjnym Fiesta, Lublin, ul. Prusa 8

    

   Program spotkania jest następujący:
   15.10.2010r. piątek
   14.30 –  Obiad
   15.00 -15.40 – Aktualny stan przeszczepiania narządów w Polsce. Rola koordynatora lokalnego - dr Jarosław Czerwiński,  Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT Warszawa
   15.40 –16.15 – Wskazania, przeciwwskazania do pobierania narządów od zmarłych. Identyfikacja możliwości pobrania.- dr Jacek Bicki, I Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego Lublin
   16.15 –17.15 – Aktualne przepisy w diagnostyce śmierci mózgu-film.  Definicja nieodwracalnego zatrzymania krążenia – dr Tomasz Kubik, II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK WUM Warszawa
   17.15 – 17.30 – Przerwa kawowa
   17.30 – 18.00 – Zmarły dawca narządów. Intensywna terapia przed pobraniem narządów. – dr Tomasz Kubik
   18.00 - 18.30  –  Wykorzystanie tkanek do przeszczepu. – dr Beata Rymgayłło - Jankowska, Bank Tkanek Oka w Lublinie
   18.30 – 19.00 – „25 sekund do nieśmiertelności…” - film
   19.30 – Kolacja

    

   Z okazji  Światowego Dnia Donacji i Transplantacji Stowarzyszenie Transplantacji Serca zaprasza na zasadzenie Drzewa Życia symbolizującego pamiŮy o ludziach, którzy stali si?dawcami narządów, a także niosącego nadzieje chorym oczekującym na przeszczep oraz na debat?"Potrzeby i możliwości polskiej transplantologii. Jak osiągnąć europejski poziom?"

   Uroczystość rozpocznie si?13 października 2010 (środa) o godz. 11 w Sali Konferencyjnej Instytutu Kardiologii  przy ul Alpejskiej 42

    

   Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej,
   Centrum Koordynacyjno-Organizacyjne POLTRANSPLANT,
    Ministerstwo Zdrowia,
   oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

   Serdecznie zapraszaj? wszystkich nauczycieli biologii, etyki, religii, pedagogów
   i wychowawców na konferencj?na temat:

   TRANSPLANTACJA – JESTEM NA TAK. PROGRAM EDUKACYJNY DLA SZKÓ?/font>

   Konferencja odbędzie si?13 października 2010 r. w godz. 14:00-18:00
   w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a

   PROGRAM:

   1400–1415 Powitanie. Przedstawienie celów spotkania

   1415–1500  Na czym polega przeszczepianie narządów, przepisy prawne -  Dr Agnieszka Żmijewska, koordynator transplantacyjny w 114 Szpitalu Wojskowym w Przemyślu

   1500– 1545 Potrzeby i możliwości przeszczepiania, bariery w rozwoju programu -Dr Agnieszka Żmijewska, koordynator transplantacyjny w 114 Szpitalu Wojskowym w Przemyślu

   1545 – 1610 Przerwa na kaw?/span>

   1610–1640 Przeszczepianie nerek od żywych dawców - lek. med. Bożena Bilska-Horeglad   Specjalista Chorób Wewnętrznych Nefrolog

   1640–1710 Stanowisko kościoła - mgr Jolanta Siwińska Psycholog Kliniczny  Oddzia?Kliniczny Chirurgii Serca, Naczy?i Transplantologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II  

   1710–1745 Życie po przeszczepie -  Małgorzata Rejdych – pacjentka po przeszczepieniu serca -  Prezes Stowarzyszenia Osób Po Transplantacji Serca 

   1745–1800  Podsumowanie, wnioski

    

   Udzia?w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy składa?do dnia 12 października  2010 r. Pod numerem 

   tel. 16 6702502 lub pod adresem e-mail biuro@pcen.przemysl.pl

   Nauczyciele otrzymaj?podczas konferencji materiały edukacyjne.

    

   Organizatorzy:

   PCEN  w Przemyślu

   prof. Wojciech A. Rowiński – Polska Unia MT

    

    

   Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej,
   Ministerstwo Zdrowia,
    Centrum Koordynacyjno-Organizacyjne POLTRANSPLANT
   oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

   Serdecznie zapraszaj? wszystkich nauczycieli biologii, etyki, religii, pedagogów
   i wychowawców na konferencj?span> 
   na temat:

    

   TRANSPLANTACJA – JESTEM NA TAK. PROGRAM EDUKACYJNY DLA SZKÓ?/span>

    

   Konferencja odbędzie si?11 października 2010 r. w godz. 14:00-18:00

   w Krośnie, ul. Grodzka 45b

    

   PROGRAM:

    

   1400–1415 Powitanie. Przedstawienie celów spotkania

   1415–1500 Na czym polega przeszczepianie narządów, przepisy prawne - mgr Ewa Zawilińska – koordynator Dyrektor Pielęgniarstwa – Szpital w Jaśle

   1500– 1545 Potrzeby i możliwości przeszczepiania, bariery w rozwoju programu - mgr Ewa Zawilińska - koordynator Dyrektor Pielęgniarstwa – Szpital w Jaśle

   1545 – 1610 Przerwa na kaw?/span>

   1610–1640 Przeszczepianie nerek od żywych dawców  - Dr Marzena Janas - specjalista chorób wewnętrznych , nefrolog, Kierownik Stacji Dializ Centrum Medycznego Medyk w Rzeszowie

   1640–1710 Stanowisko kościoła - mgr Irena Milaniak - Koordynator transplantacyjny Oddzia?Kliniczny Chirurgii Serca, Naczy?i Transplantologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

   1710–1745 Życie po przeszczepie -  Małgorzata Rejdych – pacjentka po przeszczepieniu serca ,  Prezes Stowarzyszenia Osób Po Transplantacji Serca 

   1745–1800 Podsumowanie, wnioski 

    

   Udzia?w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy składa?do dnia 8 października 2010 r. Pod numerem 

   tel. 13 4320057 lub pod adresem e-mail biuro@pcen.krosno.pl

   Nauczyciele otrzymaj?podczas konferencji materiały edukacyjne.

    

   Organizatorzy:

   PCEN  w Krośnie

    

   prof. Wojciech A. Rowiński – Polska Unia MT

    

    

   Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej,

   Ministerstwo Zdrowia,

    Centrum Koordynacyjno-Organizacyjne POLTRANSPLANT

   oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

                                                                                                    

   Serdecznie zapraszaj? wszystkich nauczycieli biologii, etyki, religii, pedagogów
   i wychowawców na konferencj?na temat:

    

   TRANSPLANTACJA – JESTEM NA TAK. PROGRAM EDUKACYJNY DLA SZKÓ?/span>

    

   Konferencja odbędzie si?08 października 2010 r. w godz. 14:00-18:00

   w Czudcu, ul Rzeszowska 82

    

   PROGRAM:

    

   1400–1415                     Powitanie. Przedstawienie celów spotkania

                  

   1415–1500              Na czym polega przeszczepianie narządów, przepisy prawne  

                                   mgr Elżbieta Misztak - koordynator w Szpitalu w Rzeszowie

    

   1500– 1545           Potrzeby i możliwości przeszczepiania, bariery w rozwoju programu

                                   mgr Elżbieta Misztak – koordynator w Szpitalu w Rzeszowie

    

   1545 – 1610           Przerwa na kaw?/span>

    

   1610–1640             Przeszczepianie nerek od żywych dawców

   Dr Marzena Janas - specjalista chorób wewnętrznych , nefrolog, Kierownik Stacji Dializ Centrum Medycznego Medyk w Rzeszowie

    

   1640–1710             Stanowisko kościoła

    mgr Marta Hreńczuk – Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego WUM

    

   1710–1745             Życie po przeszczepie

                                  Małgorzata Rejdych – pacjentka po przeszczepieniu serca  Prezes Stowarzyszenia Osób Po Transplantacji Serca 

    

   1745–1800              Podsumowanie, wnioski                          

    

   Udzia?w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy składa?do dnia 7 października 2010 r. Pod numerem 

   tel. 17 8534097 lub pod adresem e-mail biuro@pcen.pl

   Nauczyciele otrzymaj?podczas konferencji materiały edukacyjne.

    

   Organizatorzy:

   PCEN  w Rzeszowie

    

   prof. Wojciech A. Rowiński – Polska Unia MT

    

    

   Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej,

   Ministerstwo Zdrowia,

    Centrum Koordynacyjno-Organizacyjne POLTRANSPLANT

   oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

    

   Serdecznie zapraszaj? wszystkich nauczycieli biologii, etyki, religii, pedagogów
   i wychowawców na konferencj?na temat:

    

   TRANSPLANTACJA – JESTEM NA TAK. PROGRAM EDUKACYJNY DLA SZKÓ?/span>

    

   Konferencja odbędzie si?07 października 2010 r. w godz. 14:00-18:00

   w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206

    

   PROGRAM:

    

   1400–1415                     Powitanie. Przedstawienie celów spotkania

   1415–1500              Na czym polega przeszczepianie narządów, przepisy prawne  - mgr Irena Milaniak – Koordynator transplantacyjny Oddzia?Kliniczny Chirurgii Serca, Naczy?i Transplantologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 

   1500– 1545           Potrzeby i możliwości przeszczepiania, bariery w rozwoju programu- mgr Irena Milaniak – Koordynator transplantacyjny Oddzia?Kliniczny Chirurgii Serca, Naczy? i Transplantologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 

   1545 – 1610           Przerwa na kaw?/span>

   1610–1640             Przeszczepianie nerek od żywych dawców  - Dr Marzena Janas - specjalista chorób wewnętrznych , nefrolog, Kierownik Stacji Dializ Centrum Medycznego Medyk w Rzeszowie

   1640–1710             Stanowisko kościoła

   mgr Marta Hreńczuk – Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego WUM

    

   1710–1745             Życie po przeszczepie  Małgorzata Rejdych – pacjentka po przeszczepieniu serca  Prezes Stowarzyszenia Osób Po Transplantacji Serca 

    

   1745–1800              Podsumowanie, wnioski                          

    

   Udzia?w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy składa?do dnia 6 października 2010 r. Pod numerem 

   tel. 15 8224015 lub pod adresem e-mail biuro@pcen.tarnobrzeg.pl

   Nauczyciele otrzymaj?podczas konferencji materiały edukacyjne.

    

   Organizatorzy:

   PCEN  w Tarnobrzegu

    

   prof. Wojciech A. Rowiński – Polska Unia MT

    

    

   Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej,
   Centrum Koordynacyjno-Organizacyjne POLTRANSPLANT
   oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

   Serdecznie zapraszaj?/font>
   nauczycieli  biologii, etyki, religii, pedagogów i wychowawców: szkó?ponadgimnazjalnych i gimnazjów
   na konferencj?

   TRANSPLANTACJA – JESTEM NA TAK. PROGRAM EDUKACYJNY DLA SZKÓ?/font>

   Konferencja odbędzie si? 30 września 2010 r. (czwartek), w godz. 1500–1900
   w Ośrodku  Doskonalenia Nauczycieli  w Oświęcimiu, ul. Bema 4
    

   PROGRAM:

    

   1500–1515   Powitanie. Przedstawienie celów spotkania
   1515–1600   Na czym polega przeszczepianie narządów,  przepisy prawne
   Mgr Irena Milaniak – Koordynator transplantacyjny Oddzia?Kliniczny Chirurgii Serca, Naczy?i Transplantologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
   1600– 1645  Potrzeby i możliwości przeszczepiania, bariery w rozwoju programu
   dr n. med. Karol Wierzbicki  - Oddzia?Kliniczny Chirurgii  Serca, Naczy?i Transplantologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
   1645 – 1710 Przerwa na kaw?/b>
   1710–1740   Przeszczepianie nerek od żywych dawców
   dr n. med. Tomasz Kruszyna  - I Klinika Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Szpital Uniwersytecki w Krakowie
   1740–1810   Stanowisko Kościoła
   Mgr Irena Milaniak – Koordynator transplantacyjny Oddzia?Kliniczny Chirurgii Serca, Naczy?i Transplantologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
   1810–1845   Życie po przeszczepie
   Małgorzata Rejdych – pacjentka po przeszczepieniu
   1845–1900   Podsumowanie,  wnioski

    

    

   Udzia?w konferencji jest bezpłatny.
   Zgłoszenia prosimy kierowa?do dnia 24.09.2010 na adres:

   Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

   tel. (0-33) 84-44-314  fax. (0-33) 84-44-293  e – mail: bok.oswiecim@mcdn.edu.pl

    

   Nauczyciele otrzymaj?na konferencji potwierdzenie uczestnictwa oraz materiały edukacyjne.

    

   piknik rodzinny Wolski Korowód

   Stoisko Poltransplantu oznaczone jest numerem 61

   Informacje
   Broszura
   Application Form CETC 2010
   Information for Candidates

   Piknik na zdrowie. Gdański Uniwersytet Medyczny.

   Impreza odbędzie si?19 czerwca od godz. 11.00-16.00

   w Zielonym Parku przy ul. M. Curie- Skłodowskiej

   Zadbajmy o zdrowie

   Bezpłatne badanie poziomu cukru i cholesterolu we krwi, nauka samobadania piersi, porady jak rzuci?palenie, testy diagnostyczne, nauka zasad udzielania pierwszej pomocy, przeglądy stomatologiczne, konkurs rysunkowy dla dzieci “Jak wygląda bakteria” , to tylko to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny na tegoroczny Piknik na Zdrowie. Impreza odbędzie si?19 czerwca od godz. 11 w Zielonym Parku, położonym przy al. Zwycięstwa.

   Nie zabraknie te?cieszących si?co roku dużym powodzeniem pokazów ratownictwa medycznego oraz Tai -Chi. Nowości?tegorocznej edycji Pikniku będzie wspólne ćwiczenie jogi. Gościem specjalnym imprezy będzie Zespó?Pieśni i Tańca "Gdańsk". Zaprezentuje wiązank?tańców z regionu rzeszowsko-przeworskiego.

   Dla wygłodniałych gości, około południa, przewidzieliśmy posiłek – mercumek corbasi, czyli … zup?soczewicow? Zup?przyrządza si?z czerwonej soczewicy namoczonej wcześniej z dodatkiem marchewki, koncentratu pomidorowego oraz bulionu rosołowego. – Nie ma w niej żadnych makaronów, ry?oacute;w, kasz, ale jest bardzo pożywana i smaczna – zapewnia Wojciech Nowak z YellowCatering, firmy, która przygotuje zup? –  W Turcji podaje si?j?z ósemk?cytryny do wyciśnięcia i białym chlebem.

   - W imieniu swoim i wszystkich pracowników naszej Uczelni serdecznie zapraszam mieszkańców Trójmiasta i okolic oraz gości, którzy przyjechali do Gdańska z różnych regionów Polski, do udziału w Pikniku na Zdrowie – mówi prof. Janusz Mory? rektor GUMed. - Zaplanowaliśmy wiele atrakcji: od bezpłatnych bada?profilaktycznych po dobr?zabaw? Każdy na pewno znajdzie co?dla siebie. Dziękuj?wszystkim sponsorom, bez których pomocy nie udałoby nam si?zorganizowa?czerwcowej imprezy.

   Więcej informacji na www.pikniknazdrowie.gumed.edu.pl

    


   14. Piknik Naukowy Stoisko Poltransplantu (nr 87)
   Strona 14. Pikniku Naukowego

   Zamość dla Transplantacji 10 czerwca 2010 r.
   Zamość dla Transplantacji 10 czerwca 2010 r.

    

   Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej,
   Centrum Koordynacyjno-Organizacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT
   oraz MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wTarnowie

                                                          

   Serdecznie zapraszaj?
   nauczycieli  biologii, etyki, religii, pedagogów i wychowawców: gimnazjów, szkó?ponadgimnazjalnych
   na konferencj?
   TRANSPLANTACJA– JESTEM NA TAK. PROGRAM EDUKACYJNY DLA SZKÓ?/font>

   Konferencja odbędzie si?/span>  9 czerwca 2010 r. (środa), w godz. 14:00-17:30
   W MCDN Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie ul. Nowy Świat 30 – sala nr 33 (AULA)

    

   PROGRAM:
   1400–1415  Powitanie. Przedstawienie celów spotkania
   1415–1445  Na czym polega przeszczepianie narządów,  przepisy prawne  
   Irena Milaniak – Koordynator transplantacyjny Oddzia?Kliniczny Chirurgii Serca, Naczy?i Transplantologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
   1445– 1515  Potrzeby i możliwości przeszczepiania, bariery w rozwoju programu
   dr n. med. Jarosław Czerwiński – Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji  POLTRANSPLANT
   1515 – 1545 Przerwa na kaw?/span>
   1545–1615 Przeszczepianie nerek od żywych dawców
   dr n. med. Jarosław Czerwiński – Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji  POLTRANSPLANT
   1615–1645  Stanowisko kościoła
   mgr Marta Hreńczuk – Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego WUM
   1645–1715  Życie po przeszczepie
   Małgorzata Rejdych – pacjentka po przeszczepieniu
   1715–1730  Podsumowanie,  wnioski

   Udzia?w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy składa?do dnia 2.06.2010 pod numerem
   tel. (14) 688 88 10 wew 118, fax. (14) 688 88 11 lub na adres e – mail: bok.tarnow@mcdn.edu.pl

   Nauczyciele otrzymaj?na konferencji potwierdzenie uczestnictwa oraz materiały edukacyjne.

   Organizatorzy:

   MCDN ODN w Tarnowie

   prof. Wojciech A. Rowiński – Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

   mgr Tadeusz Szczeklik – zastępca dyrektor MCDN ds. ODN
    w Tarnowie

    

   III MEDYCZNY DZIE?NAUKI

    

   Czy otyłość jest chorob?zakaźn? Dlaczego wierzymy, że lek domięśniowy jest skuteczniejszy od tabletki? Co sprawia, że widzimy i rozróżniamy kolory? Poznaj odpowiedzi na te i wiele innych pyta?podczas III Medycznego Dnia Nauki. Impreza popularyzująca nauki medyczne, organizowana przez Gdański Uniwersytet Medyczny w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki, odbędzie si?28 maja br. (piątek) w Collegium Biomedicum w Gdańsku przy ul. Dębinki 1 w godzinach 9-14. Stoiska z prezentacjami i pokazami rozmieszczone będ?w holu CBM, a wykłady odbęd?si?w sali im. prof. S. Hillera.
   W ramach Medycznego Dnia Nauki odbęd?si?wykłady dotyczące ciekawych zagadnie?medycznych oraz liczne pokazy laboratoryjne. Towarzyszy?im będzie m.in. nauka samobadania piersi, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy czy zwiedzanie Akademickiej Zwierzętarni. Uczestnicy będ?mogli samodzielnie założy?plomby, wykona?kremy, maści i kapsułki, sprawdzi?właściwości ubrania pneumatycznego czy wypróbowa?swoich si?na specjalnej platformie balansowej. Zainteresowanym przybliżymy idee transplantacji oraz zasady właściwej pielęgnacji skóry. Będzie to doskonała okazja do skorzystania z kapilaroskopii czy wykonania bezpłatnych bada? w tym pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu, masy ciała i ciśnienia tętniczego krwi. Z myśl?o najmłodszych przygotowaliśmy liczne konkursy z nagrodami.
   Więcej informacji na www.medycznydziennauki.gumed.edu.pl
    

   Zapraszam serdecznie,
   Joanna Śliwińska
   lokalny koordynator VIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki
   Zespó?Informacji i Promocji GUMed

   Stoisko 2. Przeszczepianie narządów darem życia
   mgr Anna Milecka, mgr Iwona Skóra, mgr Teresa Danek
   Regionalne Centrum Koordynacji Transplantacji, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant"
   Opis stoiska
   Celem organizatorów stoiska jest propagowanie idei oraz wiedzy na temat transplantacji opartej na aktach prawnych obowiązujących w Polsce. Na stoisku będzie można otrzyma?materiały z organizacji rządowej Poltransplant takie jak: oświadczenie woli dotyczące pobrania narządów po śmierci, formularze z Centralnego Rejestru Sprzeciwu, ulotki na temat pobierania narządów od osób zmarłych, ulotki na temat dawstwa szpiku z Centralnego Rejestru Niespokrewnionego  Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej oraz wydawnictwa autorstwa specjalistów z dziedziny transplantologii klinicznej odnośnie pobierania nerek od dawców żywych, pobierania narządów i tkanek ze zwłok. Koordynatorzy transplantacji chętnie udziel?wyczerpujących odpowiedzi na pytania związane z pobieraniem komórek, tkanek i narządów. Każdy, kto odwiedzi stoisko i odpowie na 3 pytania z zakresu pobierania i przeszczepiania narządów otrzyma najnowszy egzemplarz książki wydawnictwa Via Medica: Wytyczne dotyczące zgłaszania, kwalifikacji i przygotowania zmarłych dawców do pobrania narządów” pod red. Bolesława Rutkowskiego i wsp

   Broszura informacyjna do pobrania

    

    

   PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
   2010-06-01
   Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

    

   Program szkolenia

    9:00

    Wprowadzenie

     

    9:15

    Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

    mgr Irena Milaniak

    9:45

    Omówienie przypadków

     

    10:00

    Rozpoznanie śmierci mózgu

    dr Tomasz Kubik

    10:45

    Symulacja kwalifikacji dawców

     

    11:00

    Dyskusja

     

    

      

    11:15

    Przerwa

     

    

      

    12:00

    Opieka nad zmarłym dawc?narządów

    dr Tomasz Kubik

    12:30

    Dyskusja

     

    12:45

    Strategia rozmowy z rodzin?nt. pobrania narządów

    dr Anna Jakubowska-Winecka

    13:15

    Symulacja rozmowy z rodzin?(odgrywanie ról)

     

    13:45

    Organizacja pozyskiwania narządów i system alokacji

    dr Jarosław Czerwiński

    14:15

    Podsumowanie

     

   Organizatorzy:

    

   Krzysztof Kiciński

   Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. JP II

   dr Izabela Jachymiak

   Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego

   mgr Jolanta Sułek

   Podhalański Szpital Specjalistyczny, absolwent Podyplomowych Studiów Koordynatorów Transplantacyjnych

   dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

   Specjalista psychologii klinicznej, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

   dr Tomasz Kubik

   Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, szpitalny koordynator transplantacyjny

   mgr Irena Milaniak

   Regionalny koordynator transplantacyjny,  Klinika Chirurgii Serca, Naczy?i Transplantologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant

   dr n. med. Jarosłąw Czerwiński

   Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej

    

   Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej
    Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT 
   oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydzia?w Ciechanowie,
   Wydzia?Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
    Serdecznie zapraszaj? na konferencj?span>  na temat:

   TRANSPLANTACJA – JESTEM NA TAK

   Konferencja odbędzie si?span>  27 maja 2010 r. (czwartek), w godz. 1100–1430
   w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9

   PROGRAM:

   1100–1110              Powitanie. Przedstawienie celów spotkania

   1110–1140              Na czym polega przeszczepianie narządów-przepisy prawne

                    mgr Małgorzata Zelman – Koordynator Transplantacyjny Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w   Warszawie

   1140– 1210        Potrzeby i możliwości przeszczepiania

   dr n. med. Jarosław Czerwiński – Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji  POLTRANSPLANT

   1210–1240         Przeszczepianie nerek od żywych dawców

   dr n. med. Dorota Lewandowska - Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds.   Transplantacji  POLTRANSPLANT 

   1240 – 1300           Przerwa na kaw?/span>

   1300–1330             Bariery w rozwoju programu

   dr n. med. Jarosław Czerwiński – Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne  ds. Transplantacji POLTRANSPLANT                       

   1330–1350             Stanowisko kościoła

                                mgr Marta Hreńczuk – Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego WUM

   1350–1420             Życie po przeszczepie

                               Justyna Kuczyńska - pacjentka po przeszczepieniu narządu

   1420–1430              Podsumowanie,  wnioski

             

   Udzia?w konferencji jest bezpłatny.

    

   Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie”
   oraz Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne POLTRANSPLANT 
   serdecznie zapraszaj? wszystkich nauczycieli  na konferencj?span>  na temat:

   TRANSPLANTACJA – JESTEM NA TAK. PROGRAM EDUKACYJNY DLA SZKÓ?/span>

   Konferencja odbędzie si?span>  20 maja 2010 r. , w godz. 1400–1715
   w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Mińsku Mazowieckim,
   ul. Budowlana 4, sala 48, II piętro

   PROGRAM:

   1400–1410               Powitanie. Przedstawienie celów spotkania

   1410–1450              Na czym polega przeszczepianie narządów - przepisy  prawne 

                    mgr Małgorzata Zelman – Koordynator Transplantacyjny Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

   1450– 1510        Potrzeby i możliwości przeszczepiania

   dr n. med. Jarosław Czerwiński – Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji-  POLTRANSPLANT 

   1510–1530         Przeszczepianie nerek od żywych dawców

   prof. dr hab. Piotr Małkowski – Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego WUM

   1530 – 1545      Przerwa

   1545–1615         Bariery w rozwoju programu

   dr n. med. Jarosław Czerwiński – Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne   POLTRANSPLANT

   1615–1635         Stanowisko kościoła

     mgr Marta Hreńczuk – Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego WUM

   1635–1700         Życie po przeszczepie

                          Justyna Kuczyńska - pacjentka po przeszczepieniu narządu

   1700–1715              Podsumowanie,  wnioski

    

    

   Udzia?w konferencji jest bezpłatny.
   Nauczyciele otrzymaj?na konferencji potwierdzenie uczestnictwa oraz materiały edukacyjne.
    

   Organizatorzy:

   MSCDN,
    Kierownik Wydziału  w  Mińsku Mazowieckim

   prof. Wojciech A. Rowiński – Polska Unia MT
              mgr Grażyna Krzewińska   MSCDN

   mgr Grażyna Krzewińska

                                                                                                                           

    

   Program do pobrania

   Szkolenie dla pielęgniarek i lekarzy OIT Województwa Lubuskiego
   23-24 kwietnia 2010 r.  Przyłęsko

   23.04.2010 r. ( piątek)

   godz.14-16.00  zakwaterowanie
   godz.16.00 Otwarcie i powitanie uczestników
   prof.Marek Ostrowski – konsultant ds. transplantologii  woj.zachodniopomorskiego – Szczecin

   godz.16.10  "Pobrania narządów w Lubuskiem  i Polsce w latach 2005-2009"
   Dr Krzysztof Pabisiak- Koordynator Regionalny Poltransplant – Szczecin   

   godz.16.30  Identyfikacja pacjenta ze śmierci?mózgow? - model organizacji pracy OIT
   Dr Zygmunt Czarnecki – ordynator OIT ZOZ Medicam – Gryfice

   Przerwa 17.00 -17.15

   godz. 17.15-18.30
   Aktualne standardy postępowania w ostrych zatruciach.
   Prof. dr hab. Krzysztof Borowiak – konsultant regionalny ds. toksykologii klinicznej – Szczecin
   Metody diagnostyczne w nowoczesnej  toksykologii klinicznej.
   Dr Tomasz Janus – Zakład Medycy Sądowej PAM - Szczecin

   godz. 19.30
   Spotkanie przy ognisku

   24.04.2010 r.  (sobota)

   godz 9.00 "Pacjent z infekcj?wirusem H1N1- jako dawca wielonarządowy – opis przypadku"
   Dr Krzysztof Pabisiak – Koordynator Regionalny Poltransplant – Szczecin
   "O czym mówi? lekarze" – film prod. polskiej  2009 – 20 min
   Dyskusja

   godz 12.00 Zakończenie spotkania . Rozdanie certyfikatów uczestnictwa.


   23.04.2010 r.

   Obrady dla pielęgniarek

   godz. 16.00 Powitanie uczestników
   Dr Krzysztof Pabisiak – koordynator regionalny Poltransplant – Szczecin 

   godz.16.10
   "Zadania i obowiązki koodynatora szpitalnego ds. pobrania narządów".
   "Od dawcy potencjalnego do pobrania narządów – zadaniakoordynatora szpitalnego"
   dr Jarosław Czerwiński – dyrektor ds. medycznych Poltransplant – Warszawa

   godz. 16.45 -17.00 przerwa

   godz. 17.00-19.00
   "Postępowanie w sytuacji kryzysowej  - wskazówki praktyczne"
   Zespó?doradców z pracownii psychologicznej Open – Pozna?/font>

   godz. 19.30
   Spotkanie przy ognisku

   24.04.2010 r.

   godz. 9.30 – 12.00
   Cześć druga szkolenia
   "Postępowanie w sytuacji kryzysowej  - wskazówki  praktyczne"
   Zespó?doradców z pracowni psychologicznej Open – Pozna?/font>

   godz 12.00 Zakończenie spotkania . Rozdanie certyfikatów uczestnictwa.

    

   ZAPROSZENIE
   Na
   Spotkanie Konsultacyjno-Dyskusyjne z Konsultantami Wojewódzkimi:
   "NIEROZWIĄZANE PROBLEMY DAWSTWA NARZĄDÓW W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM"
   Kraków, 13 kwietnia 2010
   Dzięki wysiłkowi państwa Zespo?oacute;w nasze dotychczasowe działania przyniosły pozytywne efekty. Jako Konsultanci Wojewódzcy dostrzegamy jednak wiele aktualnych problemów, które upośledzaj?rozwój transplantologii w województwie małopolskim. Jesteśmy przekonani, i?Państwa aktywna obecność pozwoli omówi?i pokona?wiele przeszkód. Ze swej strony deklarujemy pełn?pomoc w zakresie przysługujących nam uprawnie?

   Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Prof. dr hab. med. Janusz Andres

   APELUJEMY O SZCZEGÓLNIE ODPOWIEDZIALNE POTRAKTOWANIE NASZEGO ZAPROSZENIA

   Data spotkania : 13.04.2010 godz. 1000

    

   Miejsce spotkania:
   Aula Kliniki Chirurgii Serca, Naczy?i Transplantologii w KSS im. Jana Pawła II
   Adres:
   31- 202 Kraków, ul. Prądnicka 80
   Telefon kontaktowy: 12 614 3216, 12 632 50 51, kom. 504 299 336 

   Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa

   Zaproszenie


   Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Katedra i Oddzia?Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii Śląski Uniwersytet Medyczny, Zabrze


   Koordynatorzy Regionalni „Poltransplant”
   Sylwia Sekta i Wojciech Saucha
   Z aktywnym wsparciem Konsultanta Wojewódzkiego Ds. Transplantologii Prof. dr hab. n. med. Mariana Zembali


   SP Szpital Kliniczny  im. A Mielęckiego, Oddzia?Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej  Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

    


    

   Zabrze, 2010-03-04

   Szanowni Państwo,

   Z przyjemności?pragn?zaprosi? Państwa do udziału w II Warsztatach Transplantacyjnych , które odbęd?si?w dniach 27-28 marca 2010 roku, w Hotelu „Beskid” 34-360 Milówka, ul. Jana Kazimierza 122.

   Warsztaty w g?oacute;wnej mierze dotyczy? będ?procedury orzekania śmierci mózgu, regulacjom prawnym pobierania i przeszczepiania narządów oraz prowadzenia dawców wielonarządowych.

   Zgłoszenia prosimy kierowa?telefonicznie do pani mgr Bogumiły Król  na nr tel. 032/37-33-722, 032/37-33-694 lub na adres e-mail: b.krol@sccs.pl. Planowana liczba uczestników jest znacznie ograniczona, prosimy o szybkie zgłoszenia (najpóźniej do 19 marca br.).

   Informujemy, że za udzia?w spotkaniu będ?przyznane punkty edukacyjne. W załączeniu przesyłamy program spotkania.

    

   Z wyrazami szacunku,

    

          Dr n med. Wojciech Saucha                                                                                   Prof. dr hab. n med. Marian Zembala
   Koordynator Regionalny Poltransplant                                                                    Wojewódzki Konsultant W dziedzinie Transplantologii Klinicznej

    

                 Mgr Sylwia Sekta                                                                                                Prof. dr hab. n med. Lech Cierpka
   Koordynator Regionalny Poltransplant                                                              Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej


   Program Warsztatów do pobrania

   Evidence in Transplantation Course (EVIT)

   Target group

   The Course is open to all members (or potential members) of the European Society for Organ Transplantation.

   When and Where
   After a very successful 1st Evidence in Transplantation Course in 2009, a 2nd EVIT will take place on March 12-13, 2010, in London, United Kingdom.

   Click here for the Programme and Flyer

   Registration fee

   Senior Members  € 300
   Junior Members*  € 150
    
   *under 40 years of age
   Participants will be responsible for their own travel expenses.Arrival on Thursday evening will be essential


   Application
   The application deadline is December 31, 2009, 00:00 h.
   More information on the ESOT Member Avenue can be found
   here.
   More information on ESOT Membership can be found here.
    

   You can apply for this course in the ESOT Member Avenue. Please, note that during the application procedure applicants have to submit:
   - a CV,
   - a motivation letter explaining why you want a place on this course and how it will help you in your clinical area, and
   - a letter from your institution confirming that you have a permanent position as a trainee or specialist in transplantation. In addition, the applicant's photo has to be uploaded.

   You have to be either a Temporary member or a full ESOT Member to receive access to the Member Avenue. If you are not a (Temporary) Member you can apply here. Temporary Membership is free and lasts six months. When the course application of a Temporary Member is accepted a Temporary Member has to become a full ESOT Member. Registration fee (including Accommodation for Thursday and Friday nights at the Royal College of Surgeons, all meals):

    

   „Ofiarowanie części własnego ciała z myśl?o zdrowiu innego człowieka to autentyczny akt miłości"

   Jan Pawe?II

    

    

   Z okazji Dnia Transplantacji
   Stowarzyszenie Życie po Przeszczepie
   serdecznie zaprasza

   na spotkanie, podczas którego odbędzie si?premiera filmu „Serca nie rosn?na drzewach" prezentującego losy osób po przeszczepie. Transplantacja jest procesem,
   którego powodzenie w dużej mierze, zależy od społecznej akceptacji izrozumienia. Teresa, Kasia, Ania,
   Henryk dzięki przeszczepowi wątroby, serca, szpiku kostnego, nerkinarodzili si?„na nowo". Bohaterowie filmu swoimi historiami potwierdzaj? że transplantacje przywracaj?zdrowie i umożliwiaj?powrót do normalnego życia.
    

   Spotkanie odbędzie si?26 stycznia 2010 (wtorek), o godzinie 12.00 w Zamku Ujazdowskim, al. Ujazdowskie 6
    

   Spotkanie poprowadzi ks. Piotr Sadkiewicz, dawca szpiku, Proboszcz Roku 2005, uhonorowany Orderem Uśmiechu i Krzysztof Pijarowski, Prezes Stowarzyszenia „Życie po Przeszczepie"

    

   Joint Council of Europe/United Nations Study on trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs

   Introductory Program for Transplantation (IPT)

   Objective This is a new e-learning course established to teach all the multi-disciplinary staff involved in transplantation about the basics of transplant. IPT has been designed to take trainees from elementary knowledge to the more advanced level where they may be able to take on the ESOT Hesperis Course or ETFW. IPT should be considered as a first step to learning in organ transplantation. Target Group The course is open to all of those involved in a multi-disciplinary team. This includes young doctors as well as those who need basic knowledge in organ transplantation for their daily work, nurses working in transplant units, transplant co-ordinators, laboratory staff as well as general practitioners who look after transplant recipients. Application & deadline There is no limitation in number and those trainees noted above can apply.Registration will be open on September the 28th. 2009.Fee is 400 Euros for physicians and reduced to 300 Euros for other staff working within the transplant unit.IPT will begin in November 2009. Students will be allowed until June 2010 to pass through all 14 modules.The final examination will take place electronically early in July 2010. Course Programme The course programme of the IPT Course can be found here  Registration on line (CV required) and payment on line by credit card only.  Course description The IPT attempts to provide elementary knowledge in transplantation for those who are entering the field. Fourteen modules covering the major aspects of organ transplantation are directed by European eminent transplant specialists. Registration  Please click here to register online

    

    2009-09-02. Aktualizowany 2009-09-21 15:02

   Oddaj szpik – uratuj życie

   Przeszczep szpiku kostnego jest darem życia dla chorych na białaczk? chłoniaka czy inne choroby układu krwiotwórczego. Dawc?kosztuje niewiele – ot, pobranie krwi, a to żaden ból, a później – jeśli antygeny HLA s?zgodne z biorc?– pobranie szpiku z talerza kości biodrowej, w znieczuleniu rzecz jasna. Jednak wciąż za mało ludzi decyduje si?zosta?dawc? Elblążanie w ogóle nie maj?takiej możliwości, bo w naszym mieście laboratoria nie prowadz? bada?krwi pod kątem przeszczepu szpiku. Możliwość taka pojawi si?w najbliższ?środ?23 września w szpitalu wojewódzkim.
   więcej....

   2009-09-23 14:01

   Chcemy pomaga?innym, chcemy by?dawcami szpiku

   Tak dużej ilości osób, które chc?zosta?dawcami szpiku nikt si?nie spodziewa? Dzi?(23 września) było bardzo tłoczno pod gabinetami zabiegowymi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Początkowo zakładano, że uda si?pobra?krew od maksymalnie 100 osób. Szybko jednak przygotowano ponad 200 próbówek.
   więcej....

   Środa, 23.09.2009, 11:42

   Szturm dawców szpiku na szpital

   Liczba osób, która zdecydowała si?zarejestrowa?w banku szpiku kostnego, przerosła najśmielsze oczekiwania personelu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Ju?o godzinie 10.00 w holu szpitala na pobranie krwi czekało około 100 osób. A organizatorzy przewidywali, że tylu dawców obsłużą do godziny 14.00.
   więcej....


   Warszawa, 17 września 2009 roku
    

   Sylwia Wiśniowska
   TBT i Wspólnicy
   ul. Bracka 25/503
   00-028 Warszawa

   SzanownyPan
   Prof. dr hab. n. med. Janusz Wałaszewski
   Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego
   do spraw Transplantacji "Poltransplant"
   al. Jerozolimskie 87
   02-001 Warszawa


   Szanowny Panie Profesorze,

   W imieniu środowiska osób po transplantacji, firmy Novartis oraz organizatorów mam zaszczyt zaprosi?Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw transplantacji "Poltransplant" do objęcia patronatu nad obchodami Światowego Dnia Donacji i Transplantacji, a także do udziału w planowanych wydarzeniach.
   W ramach uroczystości, 4 października, na terenie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus o godzinie 11.00 odbędzie si?symboliczne zasadzenie Drzewa Życia. W spotkaniu wezm?udzia? przedstawiciele władz szpitala oraz organizacje pacjentów.
   W dniu 21 października 2009 roku, o godz. 10.30, w Centrum Sztuki Współczesnej, w Zamku Ujazdowskim, przy ul. Jazdów 2 w Warszawie odbędzie si?konferencja prasowa połączona z inauguracj?wystawy zdjŮy Krzysztofa Millera, prezentującej fotografie osób po przeszczepie, a także zdjęcia rodzin, których bliscy zostali dawcami narządów po śmierci.
   Wierzymy, że zdjęcia dodadz?otuchy chorym oczekującym na przeszczep, a także będ?symbolizowa? pamiŮy o ludziach, którzy stali si?dawcami organów po śmierci. Poprzez fotografie, chcielibyśmy także przekona?Polaków, że problem transplantacji narządów może dotyczy?każdego z nas, a wszelkie próby jego rozwiązania nie będ?możliwe bez jego społecznej akceptacji i zrozumienia.
   Ide? organizowanych przez nas wydarze?jest zwrócenie uwagi Polaków, że transplantacje narządów, s?często jedyn?szans?na uratowanie zdrowia i życia.
    

   Z wyrazami szacunku

   SylwiaWiśniowska


   Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach

   Niedziela, 18.10.2009, Instytut Biologii AP, ul. B. Prusa 12
   Transplantologia – sesja przygotowana przez Wyższ?Szkołę Finansów i Zarządzania w Siedlcach,
   pod naukowym patronatem prof. dr hab. Mieczysława Szostka i prof.dr hab.Wojciecha Rowińskiego

   Godz.

   Wykładowca

   Afiliacja

   Tytu?/font>

   Sala

   Przełama? bariery! Przeszczep darem życia.

   1000–1010

   prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szostek

   Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach

   Otwarcie sesji, przedstawienie celu, programu i wykładowców.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   aula

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   aula

    

    

   1010–1030

   prof. dr hab. n. med. Wojciech Rowiński

   Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Wydzia?Nauk Medycznych. Krajowy specjalista ds. transplantologii.

   Przeszczepianie narządów od dawców żywych.

    

   1030–1050

   prof. dr hab. n. med. Andrzej Biderman

   Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii. Warszawa Anin.

   Przeszczepianie serca jako problem medyczny i społeczny.

    

    

   1050–1110

   prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski

   Warszawski Uniwersytet Medyczny. Klinika Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Chorób Wątroby.

   Przeszczepianie wątroby.

    

    

    

   1110–1130

   dr n. med. Jarosław Czerwiński

   Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego, z-ca dyrektora Centrum Koordynacyjno-Organizacyjnego POLTRANSPLANT

   Przeszczepianie narządów w Polsce. Aktywność transplantacyjna w powiecie siedleckim.

   1130–1150

   Przerwa kawowa

    

   1150–1215

   dr hab. n. med. Wojciech Łebkowski

   Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Neurochirurgii,

   Śmier?– proces zdysocjowany.

    

   1215–1235

   prof. dr hab. n. med. Piotr Fiedor

   Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

   Chirurgiczne leczenie cukrzycy.

    

   1235–1255

   dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki

   Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej,

   Medycyna regeneracyjna: przyszłość transplantologii.

    

    

   1255–1320

   prof. dr hab. Józef Jaro?/font>

   AP – emerytowany profesor Wydziału Humanistycznego, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu

   Ewolucja poglądów bioetycznych na temat transplantologii.

   1320–1400

   prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szostek

   Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach

   Podsumowanie sesji. Dyskusja.

   Sesji poświęconej transplantologii towarzyszy?będ?medyczne stoiska diagnostyczne i edukacyjne, zorganizowane w holu Instytutu Biologii i w klubie. Przy ul. E. Wiszeniewskiego (po przeciwnej stronie hali sportowej przy ul. Prusa, ustawiony będzie „Ambulans z kropelk?rdquo; – istnieje możliwość oddania krwi. Zachęcamy.

    


   The celebration of Organ Donation Week

   9 września 2009, Korea


    

    

   Ogólnopolska Konferencja  Medycyny Ratunkowej i Katastrof - ?oacute;d?2009
   10-12 września 2009

   http://www.kmr-lodz.pl/


    

   Lokalizacja

   Zaproszenie

   PROGRAM

   SESJA I Prowadzenie: Andrzej Lange, Marian Zembala
   1000 – 1020 Andrzej Lange (Wrocław)
   Dobór pary „dawca-biorca” z uwzględnieniem biologicznych następstw tej procedury
   1020 – 1040 Leszek Pączek (Warszawa)
   Nowoczesna immunosupresja
   1040 – 1100 Pawe?Kunicki (Warszawa)
   Terapia immunosupresyjna monitorowana stężeniem leku
   1100 – 1120 Sławomira Kyrcz-Krzemie?(Katowice)
   Przeszczepianie komórek krwiotwórczych
   1120 – 1220 PRZERWA NA LUNCH

   SESJA II Prowadzenie:Leszek Pączek, Sławomira Kyrcz-Krzemie?br> 1220 – 1240 Zdzisława Kondera-Anasz (Katowice)
   Immunologia nowotworów
   1240 – 1300 Jerzy Jarząb (Zabrze)
   Terapeutyczne zastosowanie przeciwcia?IgE
   1300 – 1320 Sławomir Żegle?/ Anna Gumola (Zabrze)
   PTLD - jak wcześnie zdiagnozowa?chorob?br> 1320 – 1340 Bogdan Mazur (Zabrze)
   Monitorowanie choroby resztkowej metod?cytometrii przepływowej
   1340 – 1400 Micha?Zembala / Piotr Wilczek (Zabrze)
   Komórki pnia/progenitorowe mięśnia sercowego– jak daleko do aplikacji klinicznej
   1400 – 1420 Marcin Kraso?(Zabrze)
   Immunologiczne aspekty niedokrwienia-reperfuzji mięśnia sercowego
   1420 – 1440 DYSKUSJA, PYTANIA
   1440 – 1450 TEST DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW

   Mecz

   III Mistrzostwa Polski dla Osób po Transplantacji  w narciarstwie alpejskim, biegowym
   I Mistrzostwa Polski dla Osób po Transplantacji
   10-14 luty 2009 Zakopane

   Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji w dniach od 10 do 14 lutego 2009 roku zorganizowało w Zakopanem dla swoich członków Mistrzostwa Polski w narciarstwie alpejskim, biegowym i biathlonie. Biathlon rozegrano po raz pierwszy. Było to połączenie biegu narciarskiego ze strzelaniem. Strzelanie z ostrej amunicji odbywało si?z odległości 25 m, z pozycji leżąc, z wolnej ręki. Zawody zostały poprzedzone doskonaleniem umiejętności narciarskich w szkółkach z instruktorami i treningiem strzeleckim w Ośrodku Biatlonowym Kościelisko – Kiry. Konkurencja alpejska – slalom gigant odbyła si?na stoku Witów – Ski.
   W zawodach startowali pacjenci po przeszczepieniu nerek, serca i wątroby oraz lekarze i osoby popierające ide?świadomego dawstwa narządów.

   Mistrzami Polski po transplantacji zostali:
   Biegi narciarskie: Krystyna Murdzek, Monika Babuśka, Piotr Hołubowski, Krystian Gruszczyński.
   Biathlon: Krystyna Murdzek, Piotr Hołubowski.
   Narciarstwo alpejskie: Agnieszka Durlik, Joanna Szumera, Krystian Gruszczyński, Majerczak Dominik, Stanisław Rusnak i Piotr Hołubowski.
   Osoby popierające transplantacj? Teodora Jarmołowicz, Jacek Słoka i Konrad Murdzek.

   Startowało 33 osoby w wieku od 10 do 72 lat.

   W imprezie wzięli udzia? chirurdzy, transplantolodzy prof. dr med. Andrzej Chmura, dr hab. med. Zbigniew Gałązka, dr med. Tomasz Jakimowicz i nefrolog dr med. Ewa Śmirska. Doktorzy: Ewa Śmirska – zdobyła srebrny medal w biathlonie, a Tomasz Jakimowicz brązowy medal w biegach narciarskich. Obecność lekarzy na imprezach sportowych bardzo nobilituje pacjentów do walki z rywalami i daje żywe świadectwo, że „PRZESZCZEP TO NOWE ŻYCIE”.

   Całą imprez? uświetni?swoj?obecności?i piosenkami, znany piosenkarz Pawe?Kukiz wraz z zespołem ‘Sport brothers”.


    

   MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
   Wydzia?w Warszawie

   ul. Solec 57, 00-424 Warszawa
   tel. centr. (022) 629-60-21/22/23; tel./fax: (022) 628-55-91, (022) 625-65-86
   http://www.warszawa.mscdn.edu.pl; e-mail: warszawa@mscdn.edu.pl

   Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie”
   oraz Centrum Koordynacyjno-Organizacyjne POLTRANSPLANT 
   Serdecznie zapraszaj?wszystkich nauczycieli  na konferencj? na temat:
   TRANSPLANTACJA – JESTEM NA TAK. NOWY PROGRAM EDUKACYJNY DLA SZKÓ?/span>
   Konferencja odbędzie si? 8 grudnia 2008 r. (poniedziałek), w godz. 1400–1830
   w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Warszawie, ul. Solec 57, sala 37 (III piętro).

   PROGRAM:

   14:00–14:15 Powitanie. Przedstawienie celów spotkania - dr Ewa Pyłka–Gutowska  –  nauczyciel konsultant MSCDN, dr  med. Krzysztof Pabisiak – Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie”
   14:15–14:55 Na czym polega przeszczepianie narządów?  - dr med. Krzysztof Pabisiak
   14:55– 15:20 Potrzeby i możliwości przeszczepiania - prof. dr hab. Janusz Wałaszewski  - dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "POLTRANSPLANT"
   15:20–15:45 Przepisy prawne  - dr  med. Jarosław Czerwiński – Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "POLTRANSPLANT"
   15:45 – 16:15 Przerwa na kaw?/font>
   16:15–16:55  Bariery w rozwoju programu - prof. dr hab. Wojciech A. Rowiński – Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej
   16:55–17:30  Stanowisko kościoła - prof. dr hab. Bogdan Michałowicz – Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, ks. Włodzimierz Płatek – Katolicki Uniwersytet Lubelski
   17:30–18:10 Życie po przeszczepie - dr Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska –  koordynator Koła Warszawskiego Stowarzyszenia  „Życie po przeszczepie”
   18:10–18:30 Podsumowanie,  wnioski prof. Wojciech A. Rowiński – Polska Unia  Medycyny Transplantacyjnej, dr Ewa Pyłka-Gutowska –  MSCDN

   Udzia?w konferencji jest bezpłatny. Nie jest wymagane potwierdzenie obecności.

   Nauczyciele otrzymaj?na konferencji potwierdzenie uczestnictwa oraz materiały edukacyjne.

    

    


   ALDE SEMINAR
   How to STOP ORGAN TRAFFICKING
   3th of December 16.30-19.00
   Room: ASP 3G3

   I'm dying because I need a kidney! Exploring the tragic stories of people, who are selling their kidneys and those who must have a transplant.
   How do we STOP TRAFFCIKING IN ORGANS? How do we raise the numbers of legal donors inEurope?
   At the ALDE hearing the documentary 'Kidney on ice' will be screened followed by a discussion with the Producer Anja Dalhoff and other experts in the field of Organ Donation.
   1. Welcome by MEP Karin Riis-Jørgensen
   2. Screening of documentary 'Kidney on ice'
   3. Remarks by Anja Dalhoff - Producer of the documentary (Denmark) and Alina Radu - Journalist (Moldova)
   4. Remarks by MEP Julen Maaten
   5. Prof. Dr. Muehlbacher - MedicalUniversity ofVienna
   6. Rafael Matesanz - Director ONT (Organización Nacional de Trasplantes)
   7. Q/A
   8.Closing remarks by Karin Riis-Jørgensen

   Reception


    

   November 24th-28th 2008
   14th Advanced International Training Course in Transplant Coordination

   Broszura
   Zgłoszenie

   PROGRAM SZKOLENIA Kierowników, osób odpowiedzialnych oraz personelu wyższego Banków Tkanek w dniach 18.11 - 21.11.2008 w ŚWIERKLAŃCU (Pałac Kawalera) www.palackawalera.pl

   18.11.2008 (WTOREK)

   do 14.00     Przyjazd i rejestracja uczestników w hotelu 14.15-15.15 Obiad 15.30-18.30
   Obrady:
   -15.30-15.45 - Powitanie
   -15.45-17.15 - Dr hab. n. med. Artur Kamiński - „System sprawozdawczy KCBTiK -ćwiczenia praktyczne*
   -17.15-17.45 - Dr n. med. Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz-„Słowniki ISBT"
   -17.45 -18.15 - Dr n. med. Stefan Pechciński - „ Nowelizacja ustawy transplantacyjnej i jej implikacje dla Banków Tkanek"
   -18.15 - 18.30 - Dyskusja
   19.00 Kolacja

    19.11.2008 (ŚRODA)

   7.15 - 8.15 Śniadanie
   8.30 Wyjazd „Macopharma" - Wrocław
   ok.11.30-12.00 Przyjazd do Wrocławia
   12.00 -13.45 Zwiedzanie fabryki
   13.45-14.00 Lunch
   14.00 -15.00 Wykład - mgr Magdalena Gredka - „Zasady higieny obowiązujące u producenta wyrobów medycznych"
   15.30 -17.30 Zwiedzanie Wrocławia
   ok. 18.00 Obiadokolacja
   ok. 23.00 Powrót do Świerklańca

   20.11.2008 (CZWARTEK)

   7.15 - 8.15 Śniadanie
   9.00 -12.00 Zwiedzanie zabytkowej kopalni w Tarnowskich Górach
   12.30-13.30 Obiad
   14.00 Obrady:
   -14.00 -14.30 - Dr n. med. Stefan Pechciński - „Projekty Rozporządzenia Ministra Zdrowia planowane w najbliższym czasie do ustawy transplantacyjnej"
   -14.30 -16.00 - Dr n. hum. Micha?Kaczmarczyk - „Media relations w budowie wizerunku polskiej transplantologii
   -16.00-16.15-Przerwa
   -16.15 -16.45 - Ks. Piotr Sadkiewicz „Moralność a transplantacje"
   -16.45 -17.00 - Lek.med. Jacek Masełko „Uzyskiwanie informacji o braku sprzeciwu u bliskich osoby zmarłej- doświadczenia własne"
   -17.00 -17.45 - Prof.dr hab.n.med. Marian Zembala - „Dlaczego przeszczepianie tkanek i narządów jest misj?współczesnej medycyny na podstawie doświadcze?Śląskiego Centrum Chorób Serca"
   -17.45 -18.15 - Dr n. med. Jarosław Czerwiński - „Poltransplant- organizacja pobierania i przeszczepiania narządów w Polsce"
   -18.15 -18.45 - Dr hab.n.med. Artur Kamiński „Nowości w bankowaniu tkanek" relacja z kongresu EATB - Edynburg 2008 oraz sprawy organizacyjne Kongresu EATB -

   Papie?potępi?handel narządami

   Fri Nov 7, 2008 1:58pm EST
   VATICAN CITY (Reuters) - Pope Benedict condemned the trade in human organs as an abomination on Friday and urged caution in removing organs for transplant from dying donors who might not actually yet be dead.
   The pontiff told scientists and bioethicists meeting at the Pontifical Academy for Life that the worldwide illegal organ trade often made victims of innocent people, including children.
   Buying and selling of human organs is a lucrative business for suppliers and countries that allow foreign "transplant tourists" to have operations they cannot get at home. Organs are often bought from poor peasants and sometimes harvested from condemned prisoners.
   "Abuses in transplantation and organ trafficking, which often hit innocent people such as children, ... should be decisively condemned as abominations," he said.
   Benedict called legal organ donation an act of love and said there were long waiting lists for vital organs to save lives.
   Science has helped to better determine the moment of death, he said, and scientists should push to make this even more precise.
   "There must not be the slightest suspicion of arbitrariness. Where certainty cannot be achieved, the principle of precaution must prevail," he said.
   Health officials estimate about 10 percent of transplanted kidneys worldwide are illegally obtained. The rest come from brain dead donors or people donating an organ for a relative.
   In his speech, Benedict did not discuss the Church's guidelines for determining death, which some Catholic bioethicists want to narrow because of reported abuses.
   A recent article in the Vatican daily L'Osservatore Romano challenged the medical consensus that brain death marks the death of a person. Since the brain can die before other organs, this allows doctors to harvest organs for transplant.
   The Vatican article came after the New England Journal of Medicine reported doctors in Denver had taken hearts from 3 brain-damaged infants within 75 to 180 seconds after their cardiac deaths and then successfully implanted and restarted them in other babies.
   The Vatican has long accepted the brain death criterion. Rejecting it now could force Catholic hospitals to revert to the cardiac death rule, leaving many fewer organs for transplant.
   Rev. Federico Lombardi, the Vatican's chief spokesman, said when the article appeared in September that it did not mean a change in Church policy.
   (Reporting by Tom Heneghan; Editing by Catherine Bosley)   Strona ONT

   Broszura informacyjna


   Osoba koordynująca - Robert Mazur
   BANK TKANEK Działu Kriobiologicznego w Morawicy
   RCKiK w Kielcach, 26-026 Morawica,
   ul. Spacerowa 5
   tel. kom. 606-653-864,
   tel.: 041 368-17-22,
   fax: 041 311-42-13,
   e-mail: Bank.Tkanek@RCKiK-Kielce.com.pl

    

   PROGRAM

   Obchodów XXX- lecia Banku Tkanek w Morawicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach warsztaty szkoleniowe w zakresie pobierania komórek, tkanek i narządów.
   3-5 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU

   03.10. 2008 r. - PIĄTEK

   do 12:00 - Przyjazd i rejestracja uczestników w hotelu „AMELIÓWKA" - hol g?oacute;wny (adres: 26-001 Mas?oacute;w, Mąchocice 176) - zakwaterowanie w hotelu „AMELIÓWKA" lub w hotelu „PRZEDWIOŚNIE"
   12:30 - 13:30 - Obiad - hotel „AMELIÓWKA"
   14:00 - 14:15 - Powitanie uczestników – hotel „AMELIÓWKA" - sala konferencyjna
   14:15-15:00 - Wykład inauguracyjny prof. dr hab. med. Janusz Komender
   15:00-16:45 - Seminarium - koordynacja pobra?tkanek podczas pobra?wielonarządowych: moderatorzy: dr hab. n. med. Artur Kamiński, dr n. med. Jarosław Czerwiński
   -   doświadczenia koordynatorów pobra?wielonarządowych w kontaktach z rodzinami dawców,
   -   doświadczenia przedstawicieli banków tkanek i komórek oraz organizacji pobierających w kontaktach z rodzinami dawców podczas ustalania istnienia sprzeciwu dawcy na pobranie komórek, tkanek i narządów,
   -   strategie współpracy podczas pobra?wielonarządowych
   16:45-17:00 - Przerwa kawowa
   17:00-17:45  - Wykład: ..Aktualne problemy i perspektywy rozwoju transplantologii w Polsce " prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński
   17:45-18:45 - Prezentacje banków tkanek i komórek - historia, osiągnięcia, zakres działalności moderator: dr n. med. Stanisław Dyląg
   17:45-17:55 - Bank Tkanek Działu Kriobiologicznego w Morawicy RCKiK w Kielcach
   17:55-18:05 - Regionalny Bank Tkanek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. drJ. Biziela w Bydgoszczy
   18:05-18:15 - Bank Tkanek przy RCKiK w Katowicach
   18:15-18:25 - Pracownia Konserwacji i Głębokiego Mrożenia Tkanek z Bankiem Homogennych Zastawek Serca Kliniki Chirurgii Serca, Naczy?i Transplantologii CM UJ Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie
   18:25-18:35 - BT Lublin Bank Tkanek Oka SPSK nr 1 w Lublinie
   19:30    - Kolacja plenerowa (strój swobodny) - hotel „AMELIÓWKA"

   04.10. 2008 r. - SOBOTA

   8:00 - 8:45   - Śniadanie - hotel „AMELIOWKA" / „PRZEDWIOŚNIE"
   9:15 - Wyjazd z hoteli do Banku Tkanek w Morawicy
   10:00 - 11:30 - Zwiedzanie Banku Tkanek w Morawicy (strój swobodny)
   12:00 - 15:00 - Spotkanie plenerowe - Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni (strój swobodny)
   15:00 - Wyjazd do hoteli „AMELIÓWKA" / „PRZEDWIOŚNIE"
   17:30 - Wyjazd do Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach (strój wizytowy)
   18:15 - 24:00 - Uroczystości jubileuszowe w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach (strój wizytowy)
   24:00 i później    - Wyjazd z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach do hoteli „AMELIÓWKA" / „PRZEDWIOŚNIE"

   05.10. 2008 r. - NIEDZIELA

   do 9:15 -Śniadanie - hotel „AMELIÓWKA" / „PRZEDWIOŚNIE"
   9:55 - Rozpoczęcie spotkania - hotel „AMELIÓWKA" - sala konferencyjna
   10:00-11:00  - Prezentacje banków tkanek i komórek - historia, osiągnięcia, zakres działalności moderator: dr n. med. Stanisław Dyląg
   10:00-10:10 - Pracownia Hodowli Komórek i Tkanek in vitro Centrum Leczenia Oparze?w Siemianowicach Śląskich
   10:10-10:20 - Centralny Bank Tkanek Zakładu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie
   10:20-10:30 - Bank Tkanek Oka w Warszawie
   10:30-10:40 - Kriobank Homogennych Zastawek Serca - Klinika Kardiochirurgii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie-Międzylesiu
   10:40-10:50 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - "FRK Homograft Sp. z o.o. " w Zabrzu
   11:00-11:15 - Przerwa kawowa
   11:15-12:00 - Dyskusja i podsumowanie
   13:00-14:00 - Obiad - hotel „AMELIÓWKA"
   od 14:00 - Wyjazd uczestników spotkania


   ŻYCIA OBIEG

   Akcj?będziemy stopniowo rozpoczynali w październiku -informując studentów, rozdając ulotki i oświadczenia woli, a fina?ŻYCIA_OBIEGU przypadnie na 8 listopada. Także tego dnia przyjedzie pod uczelni?ambulans z Centrum Krwiodawstwa i ruszy szósta odsłona akcji oddawania krwi KRWI_OBIEG.
   Więcej informacji na stronie:
   Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku


   Z okazji 4 Światowego Dnia Dawstwa i  Przeszczepiania Narządów (4th World Day for Organ Donation and Transplantation, Osaka 20 IX 2008) Polska Federacja Pacjentów DIALTRANSPLANT i Centrum Organizacyjno Koordynacyjne POLTRANSPLANT organizuj?w dniu 18 września br. o godz 11.00 w Centrum Prasowym Foksal, ul. Foksal 3/5 w Warszawie:
   - konferencj?prasow?na temat aktualnych problemów transplantacji w Polsce
   - warsztaty dla koordynatorów transplantacyjnych dotyczące sposobów komunikowania si?ze środkami masowego przekazu (z uwagi na obecn?sytuacj?przeszczepiania narządów w Polsce istnieje  potrzeba częstego i właściwego kontaktu z mediami).
   Warsztaty będ?prowadzone przez red. Małgorzat?Wiśniewsk?i red. Sławomira Matczaka.
   Polskie hasło obchodów 4 Światowego Dnia Dawstwa i  Przeszczepiania Narządów:

     DAWCA NARZĄDÓW DAWC?ŻYCIA

     Konferencja i warsztaty odbęd?si?przy ulicy Foksal3/5 w Warszawie
     w Centrum Prasowym Foksal w salach B i C.
     Plan Dnia
     18.09.2008

     10:00 – 10:45

     konferencja prasowa

     10:45 – 11:00

     przerwa kawowa

     11:00 – 13:30

     warsztaty

     13:30 – 14:00

     lunch

     14:00 – 17:00

     warsztaty

    

   http://www.sympozjum-ptt.pl/

   Tematem przewodnim Sympozjum będzie "Marginalny Dawca - Marginalny Biorca".
   Wierz? że jest to temat szczególnie aktualny. Zmienia si?profil wiekowy zarówno dawców jak i biorców narządów. Koledzy anestezjolodzy często staj?wobec wyzwa?klinicznych związanych ze stabilizacj?stanu dawcy. Dzięki postępom w medycynie transplantacyjnej coraz częściej możliwe jest skuteczne przeszczepienie tkanek lub narządów biorcom w podeszłym wieku lub obarczonym dodatkowymi schorzeniami. Jednocześnie stało si?ju?oczywiste, że pomimo rozwoju transplantologii, odległe wyniki przeszczepiania nie uległy takiej poprawie, jakiej należałoby oczekiwa? Chciałbym, aby obrady Sympozjum chocia?w części wyjaśniły te wątpliwości.

   Serdecznie zapraszam do Bydgoszczy


   2nd Exam for the European Diploma in Transplantation.
   Application deadline June 30, 2008

   Applications are invited for the 2nd exam organised by the Division ofTransplantation of the Union Européene des Medecins Spécialistes (UEMS) Section of Surgery and the European Board of Surgery (EBS) in collaboration with the European Society of Organ Transplantation (ESOT) for awarding the European Diploma in Transplantation Surgery.
   The exam will take place on Friday the 26th of September 2008 in Berlin. Deadline for applications: 30th of June 2008.
   For more information regarding the eligibility criteria, application and examination process please visit:
   http://www.uemssurg.org or contact:
   - Mr. Vassilios E. Papalois MD, PhD, FICS, FRCS
   Chairman, Division of Transplantation UEMS-EBS
   e-mail:vassilios.papalois@imperial.nhs.uk,
   or
   - Professor Daniel Casanova
   Secretary, Division of Transplantation UEMS-EBS
   e-mail: danielcasanova@telefonica.net


   Koordynatorzy Regionalni ds. Transplantacji  oraz
   Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB. Klinika Chirurgii Naczy?i Transplantacji UMB Zapraszaj?na posiedzenie naukowo-szkoleniowe nt:
    „Obowiązujące wytyczne dotyczące diagnostyki śmierci mózgu"
   w dn 20-21.06.2008 w Michałowie k/Białegostoku Zajazd WIM ul. Białostocka 26

    

   20 czerwca 2008 (piątek)

   14.00 - Przyjazd gości i zakwaterowanie
   15.00 -15.45 -Obiad
   16.00-16.10 - Powitanie uczestników Konferencji — dr hab. A. Siemiątkowski
   16.10-16.20 - Przeszczepianie nerek w regionie podlaskim w roku 2005-2008 - dr hab. M. Gacko (Klinika Chirurgii Naczy?i Transplantacji)
   16.20-17.00 -Donor Action - Prof. dr hab. D. Patrzałek (Poltransplant Wrocław)
   17.00-17.45- Obowiązujące zasady orzekania śmierci mózgu - dr M. Skiba (koordynator Poltransplantu)
   17.45-18.15 - Badania obrazowe pomocne podczas orzekania śmierci mózgu — Dr hab. W. Łebkowski (Klinika Neurochirurgii UMB)
   18.15-19.00 -Dyskusja

   21 czerwca 2008 (sobota)

   10.00-10.20 - Analiza zgonów w Oddziałach Intensywnej Terapii na terenie woj.Podlaskiego — Dr hab. A. Siemiątkowski (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB)
   10.20-11.20-Trudności  mogące pojawi? si?podczas przygotowania  do orzekania śmierci mózgu - wybrane przypadki kliniczne — dr M.Skiba (koordynator Poltransplantu)
   11.20-11.40 - Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów w Polsce —K. Antoszkiewicz (Poltransplant)   Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik!
   12 Piknik Naukowy odbędzie si?14 czerwca 2008, jak zwykle na Podzamczu oraz Rynku Nowego Miasta. Tematem przewodnim imprezy będzie szeroko rozumiany język nauki i sposoby przystępnego przekazywania odbiorcom skomplikowanych naukowych treści. 

   Piknik Naukowy, największa w Europie impreza plenerowa tego typu, będzie w tym roku organizowany nie tylko przez Polskie Radio S.A ale także przez Centrum Nauki Kopernik.  

   Stanowisko Poltransplantu zlokalizowane będzie w namiocie nr 147

   14 czerwca 2008 r. godz. 11.00 - 20.00

   Pliki do pobrania:
      Piknik Naukowy - plakat.pdf
      
   Piknik Naukowy - zaproszenie Centrum Nauki Kopernik.pdf

   Zdjęcia z 12. Pikniku Naukowego

    


    

   Uchwała
   Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 roku
   w sprawie
   akceptacji transplantacji jako metody leczenia

   Biorąc pod uwag? że przeszczepianie narządów wykonywane jest w Polsceod ponad 40 lat a polscy transplantolodzy należą do światowej czo?oacute;wki w tej dziedzinie medycyny i że jest to potrzebna, skuteczna i bezpieczna metoda leczenia stanowiąca dla wielu pacjentów jedyn?szans? przedłużenia życia, Sejm zwraca si?do społeczeństwa o powszechn? akceptacj?tej metody leczenia. Jednocześnie apelujemy do władz rządowych i samorządowych wszystkich szczebli o wsparcie moralne i pomoc materialn?we wszelkich akcjach o charakterze edukacyjnym w zakresie przeszczepiania narządów, komórek, tkanek i szpiku.


    

   Puławy w akcji społecznej "Nie zabieraj swoich narządów do nieba – one potrzebne s?tu, na ziemi"

   Pod takim hasłem od 2005 roku prowadzona jest kampania na rzecz transplantologii przez krakowsk?Klinik? Chirurgii Serca, Naczy?i Transplantologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem prof. dr hab. med. Jerzego Sadowskiego.
   Wychodząc naprzeciw potrzebom dynamicznie zmieniającego si?świata i rozumiejąc zagrożenia, jakie niesie jego intensywny rozwój, jak równie?chcąc włączy?si?w zakrojone na szerok?skal?działania na rzecz ratowania zdrowia i życia, samorząd miasta Puławy przyłącza si?do tej ważnej kampanii społecznej. Naszym celem jest uświadomienie społeczeństwu wagi i potrzeby wspierania transplantologii jako ważnej metody leczenia i sposobu ratowania ludzkiego życia. Szczególny nacisk chcemy położy?na możliwość dokonania wcześniejszego, świadomego wyboru i wyrażenia zgody na oddanie swoich narządów w przypadku nagłej śmierci poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanego oświadczenia woli.
   Ju?8 czerwca akcja społeczna "Nie zabieraj swoich narządów do nieba..." rozpocznie si?w naszym mieście. Jej otwarcie nastąpi podczas dorocznego festynu rodzinnego "Miasto Puławy – Rzece Wiśle" (bulwar nadwiślański, godzina 15:30). Do udziału  zaprosiliśmy m.in. znanych profesorów nauk medycznych – autorytety w dziedzinie transplantologii – przedstawicieli Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, Kliniki Chirurgii Serca Naczy?i Transplantologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego oraz Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „POLTRANSPLANT”.
   Gośćmi specjalnymi będ?

   dr n. med. Karol Wierzbicki – Klinika Chirurgii Serca, Naczy?i Transplantologii Collegium Medicum UJ
   dr n. med. Jarosław Czerwiński – dyrektor ds. medycznych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. transplantacji POLTRANSPLANT
   dr n. med. Jacek Bicki – Uniwersytet Medyczny w Lublinie – I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
   lek. med. Waldemar Gardias – Specjalistyczny Państwowy Zakład Opieki Zdrowotnej
   Małgorzata Zawadzka – psycholog 
   Zwracamy si?do osób o otwartych sercach o wsparcie tej akcji i wypełnienie oświadczenia woli. Podczas festynu zostan?udostępnione specjalne karty, które po własnoręcznym podpisaniu stanowi?oświadczenie woli o przekazaniu organów do transplantacji w razie nagłej śmierci.
   Zwracamy si?także do osób, które przeszły zabieg transplantacji, a chciałyby podzieli?si?swoim doświadczeniem z innymi, oraz osób, które s?nbsp;zainteresowane t?problematyk?o przyłączenie si?do naszej akcji (kontakt: Biuro Promocji i Współpracy z Zagranic? nr tel. 081 880 45 38 – pokój nr 9, 081 880 45 33 – pokój nr 233).


   Papie?Jan Pawe?II powiedzia? 

   "Każdy przeszczep narządu ma swoje źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej, decyzji, aby bezinteresownie ofiarowa?częś?własnego ciała z myśl?o zdrowiu i dobru innego człowieka. Na tym właśnie polega szlachetność tego czynu, który jest autentycznym aktem miłości".

   Prezydent Miasta Puławy

   Janusz Grobel

   Pliki do pobrania:
   Ulotka 1
   Ulotka 2
   Oświadczenie Woli

    


   III Mistrzostwa Polski dla Osób po Transplantacji i Dializowanych
   04 - 07czerwca 2008 - Toru?/span>

   Program zawodów
   4 czerwca
   przyjazd uczestników i oficjalny trening
   5 czerwca

   • 9.30 - konferencja prasowa (stadion miejski - ul. Bema)
   • 10.00 - otwarcie Mistrzostw (Stadion Miejski - ul. Bema)
   • 10.30-13.30 - zawody w la (stadion miejski - ul. Bema)
   • 11.00 - Panel Transplantacyjny (aula CKU - Pl. Św. Katarzyny)
    Szkolenie dla nauczycieli i uczniów szkó?ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców miasta. Omówiona zostanie transplantacja jako metoda leczenia oraz aktualna sytuacja pobierania i przeszczepiania narządów w województwie kujawsko-pomorskim. Dialog organizatorów i uczestników umożliwi wyjaśnienie wątpliwości natury medycznej, prawnej, i etycznej oraz wymiana doświadcze? Prelegentami będ?
    - dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk, prof. UMK, Kierownik Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
    - mgr Aleksandra Woderska - koordynator transplantacyjny z Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
    - Andrzej Marciniak - koordynator transplantacyjny z Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy; przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji.
   • 15.00-17.00 - zawody - tenis (korty tenisowe - Al. Solidarności)

   6 czerwca

   • 9.00-13.00 zawody - tenis stołowy (obiekt przy ul. Międzymurze)
   • 13.30-15.30 zawody - pływanie (pływalnia MOSiR - ul. Bażyńskich)
   • 15.00-17.00 zawody - tenis (korty tenisowe - Al. Solidarności)

   7 czerwca

   • 9.00-11.00 zawody - tenis /finały/ (korty tenisowe - al. Solidarności)

   Wsparcia przy organizacji III Mistrzostw Polski dla Osób po Transplantacji i Dializowanych w lekkiej atletyce, tenisie, tenisie stołowym i pływaniu udzieliły Wydzia?Sportu i Rekreacji oraz Wydzia?Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. Impreza jest dotowana przez Gmin? Miasta Toru?

   Więcej informacji: Polskie Stowarzyszenie Sportu Po Transplantacji ; www.torun.pl


    

   Wykłady poświęcone świadomej transplantologii pt.: Organy NIE dla sztywniaków !!! odbęd?si?w dniach 23 oraz 24 kwietnia w Auditorum Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   Tematy wykładów:

   • Czym jest świadoma transplantologia,
   • Transplantologia a prawo w Polsce,
   • Transplantologia a etyka,
   • Krwiodawstwo wśród młodych ludzi,

   Pozostałe informacje na stronie organizatora: http://www.isi.com.pl/krkrkr/wyklady.php


   TPM Course, Italy
   Family approach for organ donation
   15 – 17 April 2008

   ETN FORUM FAMILY APPROACH FOR ORGAN DONATION
   Introduction
   Health professionals and especiallyTransplant Coordinators develop multiple tasks in their professional activity whose success is bound, to a great extent, to their communicative skills.

   Breaking bad news, facing the interview for organ donation consent, broadcasting messages through the mass media and establishing a proper relationship with the health professionals are some of these tasks.

   Objectives:
   To provide the communicative skills, tools and strategies to handle emotions required to successfully carry out the breaking of bad news.
   To learn a systematic process to obtain consent for organ donation through a successful family interview.
   To acquire the competence to handle a breakdown situation, helping the family to work through the most adjustable grieving process.
   To provide the knowledge needed to broadcast society about donation and transplantation and its medical and legal aspects.
   Addressed to:
   Health professionals ofCritical Care Units, anaesthesiologists, neurologists and average experienced Transplant Coordinators in charge of carrying out the task of breaking bad news, conducting family interviews to request consent for organ and tissue donation.

   Contents:
   Methodology of the family interview process

   The supportive relationship; verbal and non-verbal communication skills
   Medical-social risk factors
   Legislation in organ and tissues donation.
   Program:
   - Breaking bad news

   Family approach for organ donation

   Relatives’ refusal: reasons and withdrawal of refusal

   Family interview simulation

   Closing remarks

   Length:
   Forums might be gathered intwo and a half days (total 30 h.) including general sessions and practices.

   Methodology:
   Theoretical classes andpractical simulations according to TPM philosophy and learning methodology will guarantee the content’s acquisition.

   Polish Participants of this TPM Course edition:

   Adam Piasecki The Medical University of Warsaw, 2nd Department of Anesthesia and Intensive Care

   Marcin Samokar General Hospital Lubin

   Roman Skowroński Medical University of Gdańsk, Department of Anesthesiology and Intensive Care

   Monika Trujnara Specialistic Hospital of Międzylesie

   Artur Zaczyński Warsaw Regional Hospital BRODNO


   Podkarpacka Konferencja Transplantologiczna

    

   11 kwietnia odbędzie si?w Krośnie Podkarpacka KonferencjaTransplantologiczna „Podziel si?życiem”.  Pomysłodawc?i g?oacute;wnym organizatorem jest Fundacja Otwartych Serc, za?współorganizatorami Pododdzia?Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego i Urząd Miasta Krosna. Inspiracj?do zorganizowania konferencji by?fakt, i?Podkarpacie jest wstydliw?białą plam?na polskiej mapie dawców organów do przeszczepów. Liczymy, że  konferencja z udziałem wielkich autorytetów świata medycyny przyczyni si?do systematycznej zmiany tego  niekorzystnego zjawiska.  Patronat nad imprez?objął Prezydent Krosna Piotr Przytocki.
        Podkarpacka Konferencja Transplantacyjna  „Podziel si?życiem” składa?si?będzie z dwóch części. Pierwsza skierowana do przedstawicieli lokalnej medycyny, druga dla młodzieży i dorosłego społeczeństwa

   Strona www organizatorów:
   Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej

   Do pobrania: Ulotka


   Program IV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej

   08:00 – 9:30 Rejestracja
   09:00 – 09:15
   Uroczyste powitanie uczestników i rozpoczęcie IV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Studenckiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   Jego Magnificencja Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Prof. dr hab.n.med. Jerzy Woy-Wojciechowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
   09:15 – 09:40
   Początki a przyszłość polskiej transplantologii
   Prof. dr hab. n. med. Wojciech Rowiński – Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Transplantologii
   09:40 – 10:05
   Immunologia i Immunosupresja w transplantologii, współczesna farmakoterapia
   Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek – Kierownik Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   10:05 – 10:30
   Czym jest Poltransplant? Na czym polega koordynacja transplantacyjna?
   Prof. drhab. n. med. Janusz Wałaszewski / Dr n. med. Jarosław Czerwiński -  Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji "POLTRANSPLANT"
   10:30 – 10:55
   Kwalifikacja pacjentów do przeszczepu a dobór dawców narządów
   Dr n. med. Jarosław Czerwiński – Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   10:55 – 11:10 Przerwa na kaw?br>11:10 – 11:35
   Opieka nad pacjentami po przeszczepie
   Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik – Kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii w Warszawie
   11:35 – 12:00
   Transplantacje wątroby w Polsce, przeszczepienia rodzinne
   Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk – Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   12:00 – 12:25
   Pobranie nerek i trzustki, kolejność, metoda i najczęstsze przeszkody
   Dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski – Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i  Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   12:25 – 12:50
   Jednoczesne przeszczepienie nerki i trzustki
   Prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt / Dr Hab. n.med. Tadeusz Grochowiecki – Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   12:50 – 13:45 przerwa
   13:45 – 13:10
   Przeszczep nerki. Wskazania, trudności operacyjne, najczęstsze powikłania
   Dr hab. n. med. Andrzej Chmura – Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii w Warszawie
   13:10 – 14:35
   Przeszczepy narządów u dzieci
   Dr n. med. Marek Szymczak – Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów, Centrum Zdrowia Dziecka – Instytut „Pomnik”
   14:35 – 15:00
   Przeszczepianie szpiku, przeżywalność i jakość życia
   Prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak – Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   15:00 – 15:30 Rozlosowanie nagród dla uczestników konferencji
   15:30 – 15:45
   Uroczyste zakończenie IV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Studenckiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   Prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski, Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Konrad Kobry? Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

   Do Pobrania: Program Konferencji


    

    

   „Społeczno-obyczajowe, etyczne i psychologiczne aspekty transplantacji”

   W środ?2 kwietnia 2008 roku w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z inicjatywy studentów Wydziału Pedagogicznego odbędzie si?konferencja zatytułowana „Społeczno-obyczajowe, etyczne i psychologiczne aspekty transplantacji”. Jej zasadniczym celem jest propagowanie idei transplantacji poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości na tematy z ni?związane. Obok sesji referatowej, w której przewidziane s?wystąpienia ekspertów różnych dyscyplin (medycyny, etyki, psychologii, socjologii i pedagogiki), przewidziana jest równie?sesja poświęcona działalności stowarzysze?i fundacji popularyzujących dawstwo narządów. W odrębnej – trzeciej sesji zaprezentowane zostan?relacje biorców i dawców tkanek i narządów, którzy jako żywe świadectwa wydaj?si?by?najbardziej przekonywującymi podmiotami we wszelkich działaniach mających na celu przełamywanie barier i oporów społecznych związanych z zabiegami transplantacyjnymi. W trakcie obrad zostan?równie?zaprezentowane wyniki socjologicznych bada?ankietowych przeprowadzonych wśród studentów naszej uczelni, dotyczące ich poglądów i postaw wobec transplantacji jako metody ratowania życia i leczenia. Opiekunem naukowym konferencji sprawującym piecz?nad całości?przygotowa?jest dr Katarzyna Kowal.

   Do pobrania: Program


   27 marca 2008 r.

   Spotkanie anestezjologów regionu ?oacute;dzkiego w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

   1. Pobrania wielonarządowe w Polsce w 2007r. Aktywność regionów – dr Jarosław Czerwiński
   2. Pobrania i przeszczepienia narządów w województwie ?oacute;dzkim w 2007r. – dr Agnieszka Skrzypek-Mikulska

   LUBELSKI ODDZIA?TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH
   ZAPRASZA
   NA POSIEDZENIE NAUKOWE, KTÓRE ODBĘDZIE SI?DNIA 23. 01. 2008R, O GODZ. 13.00
   W SIEDZIBIE
   LUBELSKIEGO  TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W LUBLINIE, PLAC LITEWSKI 2

   1. Stan transplantologii w Polsce -dr n. med. Jarosław Czerwiński (POLTRANSPLANT Warszawa) - 40 min.
   2. Aktualne postępowanie w procedurze postępowania rozpoznawania śmierci człowieka w mechanizmie śmierci mózgu - dr med. J. Bicki - 30 min.
   3. Obecne wyniki przeszczepiania narządów uszypułowanych - dr n. med.  Jacek Furmaga - 20min.

    

      Sekretarz                                                            Przewodniczący
      Lubelskiego Oddziału T. Ch. P                             Lubelskiego Oddziału T. Ch. P.
      Dr hab. med. Andrzej Wolski                                Prof. dr hab. Sławomir Rudzki
       


    

    

   © 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

    

    

    

   Application Form Informative Brochure Examinations for the Certificate of European Transplant Coordination (CETC) 22nd ETCO Congress Organ donation and transplantation 2010 Organ donataion & transplantation: Factsheet POLAND 2010 EUROBAROMETER European Comission Aplication Form Informative Brochure www.uemssurg.org https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fhuman-rights-channel%2Forgan-donation http://twitter.com/home/?status= 亚洲国产精品综合一区二区探花|日韩va片免费线上看|a片无码中文字幕|九九一99国产视频
   <center id="yb7f9"></center><pre id="yb7f9"></pre>
   <code id="yb7f9"><nobr id="yb7f9"><track id="yb7f9"></track></nobr></code>
    <tr id="yb7f9"></tr>

   1. <th id="yb7f9"></th>